Norad

Nordmenn vil leve mer bærekraftig, men har lite kunnskap om bærekraftsmålene

Del

Mange tror bærekraftig utvikling kun handler om klima og miljø. Men bærekraftsmålene rommer mye mer. I sin nye kampanje ønsker Norad å spre kunnskap og pirre nysgjerrigheten gjennom en «valgomat» der du finner «ditt bærekraftsmål».

8 av 10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig enn de gjør i dag. Og halvparten av alle nordmenn mener at deres valg i hverdagen har betydning for en bærekraftig utvikling i Norge og verden. Det viser en fersk rapport fra Opinion om forbrukere og bærekraft.

Bærekraft er et ord på alles lepper, men rapporten viser også at folk ikke helt forstår hva bærekraft er og hvordan de skal leve bærekraftig. Derfor lanserer Norad denne høsten en landsdekkende kampanje om de 17 bærekraftsmålene.

Norads test gjør deg litt klokere.
Målet er ikke bare å engasjere, men også å spre kunnskap om bærekraftsmålene – blant annet gjennom en uhøytidelig digital test, en «bærekraftomat».

– For å ta gode valg trenger vi kunnskap. De fleste mennesker har saker de engasjerer seg i, både lokalt og globalt. De små valgene i hverdagen eller de store beslutningene i livet kan i mange tilfeller knyttes til ett eller flere bærekraftsmål. Men dette er det ikke alle som vet, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell.

– Derfor oppfordrer jeg alle til å ta den morsomme og lærerike testen som handler om verdens viktigste mål, legger Solhjell til.

Kampanjen sparkes i gang onsdag 28. oktober, kl.1200. Testen blir da tilgjengelig på verdensviktigstemal.no

Hva viktigst for deg?
Klima, miljø og en bærekraftig forvaltning av naturressursene er definitivt sentrale bærekraftsmål. Men målene handler også om å få alle barn i skole, kvalitet på utdanningen, jenters rettigheter, likestilling, fattigdomsbekjempelse, jobbskaping og økonomisk utvikling, fysisk- og psykisk helse, bekjempelse av ulikhet – og mye mer.

Inspirert av valgomater og personlighetstester har Norad laget en test som viser deg hvilket bærekraftsmål som best beskriver deg og det du bryr deg mest om. Du får også vite hva du selv kan gjøre for å bidra til at verden når dette målet.

– «Bærekraftomaten» viser på en enkel og interessant måte hva bærekraftsmålene handler om – og hvordan de direkte angår deg og meg. I testen tar du stilling til flere problemstillinger som får deg til å tenke på hvordan verden henger sammen. Og du blir konfrontert med spørsmålet: “Hva viktigst for deg?”, forklarer Norads direktør.

Bredden av temaer i testen vil kanskje overraske noen: Visste du for eksempel at det å støtte gründere og innovasjon i næringslivet er et av målene? Eller å få ned antall trafikkulykker?

– Testen fungerer også glimrende som en samtalestarter, i undervisningssammenheng eller bare om du vil slå i hjel litt tid og lære noe nytt, legger Bård Vegar Solhjell til.

Global dugnad
Bærekraftsmål nummer 17 handler om at vi må samarbeide for å nå målene. Derfor har Norad alliert seg med mer enn femti bedrifter, kommuner, skoler og organisasjoner som engasjerer seg i kampanjen. De har alle til felles at de gjør en innsats for at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030.

– Hver og en av oss kan og bør gjøre en innsats i egne liv for å leve mer bærekraftig. I tillegg er det helt avgjørende at både politikere, sivilsamfunnet, akademia og næringslivet engasjerer seg og tar sin del av ansvaret, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Korona-pandemien har vist at vi er i stand til å endre våre vaner og bidra i en felles dugnad for å bekjempe viruset. Vi har forstått hvor viktig det er at ALLE bidrar på tvers av sosiale lag og landegrenser, understreker Solhjell.

– Den samme fellesinnsatsen må til for at vi skal nå bærekraftsmålene, både globalt og nasjonalt. Nå gjelder det å få alle med på dugnaden.

Fakta om bærekraftsmålene:
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 • FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.
 • Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.
 • Tusenårsmålene (2000-2015) førte til stor framgang på områder som utdanning og helse, men har også blitt kritisert for kun å adressere symptomer på fattigdom. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer i alle verdens land.
 • Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Eksempel på ekskluderte grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.

 

Partnere:

 1. Digni
 2. Frelsesarmeen
 3. CARE
 4. Bama
 5. Spire
 6. Caritas Norge
 7. FORUT
 8. Afghanistan Komiteen
 9. SOS Barnebyer
 10. FN-Sambandet
 11. Strømmestiftelsen
 12. Operasjon Dagsverk
 13. Global.no
 14. Lightup
 15. Plan Norge
 16. Finansforbundet
 17. Kirkens Nødhjelp
 18. ADRA Norge
 19. DNV GL
 20. NHO
 21. Statkraft
 22. Norengros
 23. Sparebank1 Østlandet
 24. LO
 25. UN Global Compact
 26. Asker kommune
 27. Siemens
 28. Telenor
 29. Norsk Folkehjelp
 30. Norway Cup
 31. Sporveien
 32. Gjensidige
 33. Coop Norge
 34. Norgesgruppen
 35. Q-meieriene (Kavli)
 36. Fretex
 37. Nortura
 38. Handelshøyskolen BI
 39. Universitetet i Tromsø
 40. KLP
 41. WWF
 42. Universitetet i Bergen
 43. SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjepefond
 44. PWYP (Publish What You Pay Norge)
 45. Norges Kristne Råd
 46. Fellesrådet for Afrika
 47. Oslo Kommune
 48. SLUG
 49. Forum for utvikling og miljø

Nøkkelord

Kontakter

Martha Haukaas, kommunikasjonsdirektør i Norad, e-post: Martha.haukaas@norad.no, mobil: 92608983

Bilder

Om Norad

Norad
Norad
Bygdøy allé 2
0257 Oslo

+47 23 98 00 00http://norad.no

Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad gir bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Følg pressemeldinger fra Norad

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norad på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norad

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom