NBBL - Norske Boligbyggelag

Nordmenn har rekordhøye forventninger til boligmarkedet

Del

Sterk tro på boligprisoppgang sender NBBLs boligmarkedsbarometer opp til 18,9 i januar. Nordmenns forventninger til boligmarkedet er dermed på det høyeste nivået siden målingene startet i mars 2018.

Til tross for sterk optimisme blant nordmenn, tror sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes på svak vekst i boligprisene fremover.
Til tross for sterk optimisme blant nordmenn, tror sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes på svak vekst i boligprisene fremover.

Nye tall fra NBBLs månedlige forventningsbarometer viser at andelen som tror på stigende boligpriser øker fra 46 prosent i desember til 55 prosent i januar. Troen på stigende boligpriser er jevnt over høy over hele landet, men er sterkest i hovedstaden. 

– Stigende boligprisforventninger og det faktum at stadig færre tror på renteoppgang indikerer økt press i boligmarkedet, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Videre tror stadig flere at rentetoppen nå er nådd.

– Andelen som tror på renteøkning har falt fra 63 til 55 prosent den siste måneden, og ligger langt nivået ved inngangen til fjoråret når åtte av ti forventet renteoppgang, sier Bjerknes.

NBBL spår svak vekst

Boligmarkedsbarometeret gir en god indikasjon på temperaturen i boligmarkedet og 2016/17 viste hvor vanskelig det er å forutsi hvordan psykologien kan påvirke svingningene i boligmarkedet. Nå er det imidlertid tegn til at veksten i norsk økonomi dempes.

– Det er slett ingen krise, men svakere utvikling internasjonalt demper også veksten her hjemme. I tillegg vil fundamentale forhold som fjorårets renteoppgang, høy boligbyggingen og et «sikkerhetsnett» i form av boliglånsforskriften sannsynligvis dempe boligmarkedet og holde prisveksten i sjakk gjennom 2020.

Boligmarkedsbarometeret

Barometeret

Fakta om boligmarkedsbarometeret

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 14.-20. januar. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser

Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente

Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (47,1-50,0+59,7) / 3 = 18,9


Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Til tross for sterk optimisme blant nordmenn, tror sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes på svak vekst i boligprisene fremover.
Til tross for sterk optimisme blant nordmenn, tror sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes på svak vekst i boligprisene fremover.
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom