Pfizer

Nordmenn har liten kunnskap om TBE-smitte

Del
Stadig flere nordmenn har fått øynene opp for flåttsykdommen TBE, men de aller fleste har liten eller ingen kunnskap om at TBE-smitte kan overføres umiddelbart etter et flåttbitt.
FLÅTT: TBE-infisert flått kan overføre smitte umiddelbart etter at den har bitt seg fast. (Foto: Flåttvett.no, iStock)
FLÅTT: TBE-infisert flått kan overføre smitte umiddelbart etter at den har bitt seg fast. (Foto: Flåttvett.no, iStock)

Også i år har legemiddelselskapet Pfizer gjennomført befolkningsundersøkelsen «Flåttkunnskap i Norge». 

På vegne av Pfizer har Ipsos kartlagt at så mange som 1,8 millioner nordmenn kan ha blitt utsatt for flåttbitt én eller flere ganger.

– Dette er et meget høyt tall, og det høyeste vi har registrert i Norge noensinne, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge. 

Nå ønsker Pfizer å bidra til at nordmenn tar til seg mer kunnskap om flåttsykdommer, og ikke minst om TBE – også kjent som skogflåttencefalitt. TBE er fortsatt en relativt sjelden sykdom i Norge og sjansen for å bli smittet er lav, men det kan gi et svært alvorlig sykdomsforløp og føre til alvorlige skader. I Norge er det oppdaget tilfeller av TBE i kystnære strøk sør i Norge; nærmere bestemt Agder-fylkene, Vestfold og Telemark samt tidligere Buskerud fylke.

For disse områdene, og for de tilgrensende områdene, er det viktig med forebyggende tiltak for å hindre flåttbitt, slik som å dekke til bar hud og/eller bruke insektmidler samt å gjøre en flåttsjekk på både barn, voksne og hunder. Folkehelseinstituttet anbefaler at det også bør vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte bli bitt at flått i de samme områdene.

Antall TBE-tilfeller i Norge øker

Antallet registrerte tilfeller av TBE i Norge har økt de siste årene. Ifølge tall fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet) ble det i 2021 registrert 72 tilfeller (hvorav 8 tilfeller har ukjent smittested), noe som nesten er en fordobling sammenlignet med 2020.

Parallelt med at nordmenn i større grad har fått mer kjennskap til TBE, er det fortsatt de færreste av oss som vet hvor raskt TBE-smitte kan overføres. Flått som er infisert av borreliabakterien kan bruke opptil et døgn fra den biter seg fast, til smitte overføres. TBE-infisert flått kan derimot overføre smitte umiddelbart etter bittet. Denne viktige forskjellen er det mange som ikke vet om. 

– Det er gledelig å registrere at 53 prosent av de spurte i undersøkelsen har hørt om TBE, noe som er høyere enn tidligere år. Det er imidlertid grunn til bekymring når kun 8 prosent er klar over at TBE-smitte kan overføres så fort flåtten har bitt seg fast. Dessverre er det mange som ikke vet, eller tror at smitte først kan overføres etter flere timer.

– Dette er et klart signal om at det er behov for mer og lett tilgjengelig informasjon om flåttsykdommer generelt og TBE spesielt, sier Joachim Henriksen.   

Vedlegg: Ipsos befolkningsundersøkelse «Flåttkunnskap i Norge.»

Om Ipsos-undersøkelsen: Befolkningsundersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet Ipsos. Det er i uke 19, 2022 gjennomført til sammen 1072 CAWI-intervjuer i et landsrepresentativt utvalg bestående av personer som er 18+ år.

Kontakter

Bilder

FLÅTT: TBE-infisert flått kan overføre smitte umiddelbart etter at den har bitt seg fast. (Foto: Flåttvett.no, iStock)
FLÅTT: TBE-infisert flått kan overføre smitte umiddelbart etter at den har bitt seg fast. (Foto: Flåttvett.no, iStock)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Pfizer

Pfizer
Pfizer
Drammensveien 288
0283 Oslo

+47 67 52 61 00https://www.pfizer.no

Pfizer er verdens ledende biofarmasøytiske selskap. Helt siden to gründere startet selskapet i 1849, har Pfizer utviklet medisiner som forbedrer pasientenes helse, forebygger sykdom og redder liv. I Norge har Pfizer om lag 85 ansatte med sterk kompetanse innenfor medisin, farmasi, biokjemi, helseøkonomi og andre fagområder. Vår visjon er å være en pådriver for riktig legemiddelbruk i Norge. Riktig legemiddelbruk betyr at pasienten skal få riktig medisin i riktig dose til riktig tid.

Følg pressemeldinger fra Pfizer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Pfizer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.