Fafo

Nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

Del

Koronakrisen har rammet verden med full tyngde. Millioner er smittet, og mørketallene store. I skrivende stund er smittetallene økende i mange europeiske land. Hvilke utfordringer står de nordiske landene og den nordiske modellen overfor under og i kjølvannet av koronakrisen?

Dette er bakteppet for Fafos notat «Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?», som er skrevet på oppdrag fra Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, SAMAK. På seminaret overleveres og presenteres notatet, og det blir kommentarer fra representanter for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene som utgjør SAMAK.

Fafo-webinar, fredag 25. september 2020, kl. 09.00–10.00

Program
Velkommen ved møteleder Åsmund Arup Seip, Fafo

Presentasjon av nytt notat ved Fafos daglige leder Tone Fløtten og forskningssjef Sissel Trygstad

Kommentarer
Hvordan vil arbeiderbevegelsen i Norden svare?

Jan Juul Christensen, partisekretær, Socialdemokratiet, Danmark
Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder, LO, Norge
Therese Guovelin, 1. nestleder, LO, Sverige
Antton Rönnholm, partisekretær, SDP, Finland
Kjersti Stenseng, partisekretær, Arbeiderpartiet, Norge

Samtale
Hvilke svakheter har covid-19 avdekket i den nordiske modellen?
Hvordan skal modellen videreutvikles?
Hva er de viktigste utfordringene i det enkelte land?

Bilder

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping.

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Rapportlansering: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?22.6.2021 14:34:12 CEST | Presseinvitasjon

Vi lanserer sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret overrekkes evalueringsrapporten til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet19.5.2021 13:22:08 CEST | Presseinvitasjon

Skal de først og fremst forhandle lønn og arbeidsvilkår eller er tjenester og interessepolitikk viktigere? Kursen som arbeidsgiverorganisasjonene velger vil kunne ha stor betydning for det kollektive arbeidslivet. På Fafo-webinar 20. mai møtes forskere, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og representanter for arbeidsgiverne for debatt om arbeidsgivernes veivalg for framtida.

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning29.4.2021 14:42:01 CEST | Presseinvitasjon

Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn presenteres på dette webinaret, som arrangeres i samarbeid med NOKUT.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom