Elden Advokatfirma

Nordic Securities-dommen ankes

Del

Etter vår vurdering bygger dommen på feil juss på to plan. For det første bygger dommen på en forbrukervern-tilnærming som ikke hører hjemme i markedet for unoterte aksjer, og som står stikk i strid med hva Oslo tingrett bygget på i Indigo-saken, som nå er rettskraftig.

- Verdipapirloven har et sett med reguleringer som er ment å sikre forbrukervernet, og det er reglene om det børsnoterte markedet, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma, som leder forsvarerteamet for Egenæs og Tangenes.

Dommen bygger også på en uholdbar bruk av bedrageribestemmelsen. Bedrageribestemmelsen krever at den som påstås å være bedratt, har vært i «villfarelse» om konkrete faktiske forhold – forhold som man på handelstidspunktet kan fastslå at er enten sanne eller usanne.

- Her griper tingretten grunnleggende feil, ved å bygge på oppfatninger om hvorvidt det var mulig for kjøperne «å forstå hvor høy tapsrisiko som forelå, eller hvor lite sannsynlig en gevinstmulighet var.» Dette er temaer som per definisjon ikke kan danne grunnlag for bedrageri. Det er vurderings-størrelser om fremtid, som i sin natur ikke kan være «sanne» eller «usanne», fortsetter Brosveet.

Brosveet mener også at dommen er beheftet med andre klare juridiske feil.

- Det er allerede på det rene at dommen vil bli anket, sier Brosveet, samtidig som han sier at de må gjennomgå dommen grundigere for å ta stilling til de konkrete ankegrunnene.

Brosveet opplyser at Egenæs og Tangenes selvsagt er skuffet over dommen, selv om retten nærmest har halvert Økokrims påstand om straff på bedrageridelen av tiltalen.

– Som fagfolk reagerer de ikke minst på at retten i motsetning til i Indigo-saken legger opp til en rettstilstand der man i praksis vil kunne kjøpe unoterte aksjer uten å ta den risikoen som nettopp er forutsatt å følge med aksjen – går det dårlig kan man velte risikoen tilbake på selger. En slik rettstilstand står stikk i strid med hele aksjemarkedets natur og rasjonale. Handel med aksjer er handel med risiko. Kjøper man unoterte aksjer overtar man både oppside og nedside – det er hele poenget, forteller advokat Brosveet.

Kontakter

Bilder

Om Elden Advokatfirma

Elden Advokatfirma
Elden Advokatfirma
St Olavs gate 25
0129 Oslo

21 61 13 00https://www.elden.no/

Elden Advokatfirma ble etablert i 1994 som en videreføring av virksomheten til advokat John Elden som ble etablert i 1963.

Elden Advokatfirma har hovedkontor i Oslo, også regionskontorer i Sandefjord, Hamar, Gol, Stavanger, Haugesund, Bergen og Tromsø.

Selskapet har 85 advokater, 35 advokatfullmektiger og til sammen over 150 medarbeidere.

¤¤¤

Få siste nytt fra Elden Advokatfirma fra vårt presserom på https://kommunikasjon.ntb.no/presserom?publisherId=17848232 

Du kan også følge oss i sosiale medier:

https://www.facebook.com/advokatelden

https://twitter.com/elden_as

https://www.linkedin.com/company/advokatelden 

Følg pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Elden Advokatfirma på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

KRONIKK: Når barn dør i fengsel – hvilket ansvar har vi som samfunn?6.9.2022 14:19:42 CEST | Kronikk

VG skrev nylig om Jonatan, som tok livet sitt i fengsel som 20- åring, etter å ha sonet for dobbeltdrap fra han var 15 år. Det er historien om et varslet selvmord. Om en ung gutts harde møte med livet i voksenfengsel, om en ung gutt som ble utnyttet av medinnsatte, og om kriminalomsorgens og helsetjenestens manglende ivaretakelse i en åpenbar, alvorlig krise. Hvordan kunne det gå så galt?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom