Mestergruppen

Nordbohus blir en del av Mestergruppen

Del

Mestergruppen blir eier av Nordbohus gjennom kjøp av 100% av aksjene i Nordbohus AS. Nordbohus AS har vært eid av kjedens forhandlere, som blir med videre som forhandlere i Nordbohus-kjeden og deleiere i Mestergruppen AS.

Fra venstre. Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen og Jan Henning Kleiv, styreformann i Nordbohus AS.
Fra venstre. Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen og Jan Henning Kleiv, styreformann i Nordbohus AS.

Nordbohus var i 2018 Norges tredje største boligbygger med 1 178 igangsatte boliger. Kjedens forhandlere har fokus på trehusbebyggelse og bygger eneboliger, kjedede eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter. Nordbohus hadde i 2018 Norges mest fornøyde eneboligkunder, og jobber målrettet hvert år for å ha høyest mulig kundetilfredshet. Kjeden ble etablert i 1985 og kjedekontoret ligger i Trondheim med 37 ansatte.

– Gjennom oppkjøpet av Nordbohus får vi tilgang til en boligkjede med en svært sterk merkevare og vi får mange nye, dyktige medlemsbedrifter med på laget. Markedet for boligbygging er i rivende utvikling med nye digitale løsninger, økt fokus på bærekraft og en mer industrialisert byggeprosess. Vi tror sannsynligheten for å lykkes med å skape bedre og mer effektive løsninger er høyere når flere går sammen. Mestergruppens strategi går ut på å levere best mulig tjenester til medlemsbedriftene slik at de kan tilby gode produkter og kundereiser gjennom en effektiv prosess i sine lokalmarkeder, sier konsernsjef i Mestergruppen Mikkel Sandvik.

Mestergruppen har fra før huskjedene Mesterhus, Systemhus og Blink Hus og lang erfaring i å drive huskjeder. Nordbohus vil drives videre som en egen kjede med eksisterende merkevare og kjedekontor i Trondheim.

– Nå blir Nordbohus som helhet en del av et enda større team i Mestergruppen. I en bransje med store endringer og skjerpet konkurranse er det viktig å tenke strategisk og tenke fremover. Det er mulig å lykkes alene, men det er større muligheter når man er en del av et lag og løfter sammen. Eksempelvis innen digitalisering og innkjøpsbetingelser oppnår vi stor effekt med Mestergruppen som eier og samarbeidspartner. Dette er viktig for å fortsatt kunne tilby høy kvalitet til riktig pris, samtidig som vi har bransjens mest fornøyde kunder, sier Jan Henning Kleiv som er styreformann i Nordbohus AS.

Eierne i Nordbohus AS har stemt ja til transaksjonen etter et eiermøte 28. november. Gjennomføring av transaksjonen er avhengig av godkjenning av konkurransemyndighetene, noe som forventes å være klart i januar 2020.

Fakta Nordbohus
Nordbohus AS er en huskjede med 44 forhandlere med tilstedeværelse i store deler av Norge. Nordbohus fremforhandler innkjøpsavtaler gjennom datterselskapet Nordbokjøp AS, tilbyr et markedsførings- og driftskonsept og arkitekt- og prosjekteringstjenester som forhandlerne kan benytte. Kjedekontoret er lokalisert i Trondheim med 37 ansatte. Nordbohus er en av Norges største boligleverandører, og tilbyr både eneboliger, småhus, og leiligheter i små og store boligområder. Nordbohus sitt byggesystem er teknisk godkjent av SINTEF Byggforsk.

Bilder

Fra venstre. Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen og Jan Henning Kleiv, styreformann i Nordbohus AS.
Fra venstre. Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen og Jan Henning Kleiv, styreformann i Nordbohus AS.
Last ned bilde

Om Mestergruppen

Mestergruppen
Mestergruppen
Nils Hansens vei 8
0667 Oslo

23 37 75 00http://mestergruppen.no/

Mestergruppen er et ledende bolig- og byggevarekonsern som består av mange kjente merkevarenavn. 

Vi er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. 

I Norge eier vi blant annet: 
Byggtorget Byggeriet Blink Hus
Malorama Mesterhus Mestergruppen Arkitekter 
Mestergruppen Eiendom
Nordbohus Pretre Røroshytta
Saltdalshytta |Systemhus XL-BYGG