Mattilsynet

Nord-Trøndelag fritt for pankreassykdom (PD)

Del

Etter fem år med systematisk og godt arbeid med biosikkerhet i Nord-Trøndelag, kan Mattilsynet oppheve overvåkingssonen for laksesykdommen pankreassykdom (PD) i gamle Nord-Trøndelag og Bindal (PO-7), og med det erklære området som PD-fritt.

Nord for Buholmråsa fyr i Trøndelag er det nå PD-fritt (lys blå markering). Områdene sør for dette er en del av den nasjonale overvåkingssonen for PD.
Nord for Buholmråsa fyr i Trøndelag er det nå PD-fritt (lys blå markering). Områdene sør for dette er en del av den nasjonale overvåkingssonen for PD.

Gjennom de siste årene har oppdrettsnæringen i området vært pålagt mange restriksjoner, som en følge av at det i 2017 ble opprettet et regionalt kontrollområde med bekjempelsessone og en overvåkingssone. Når den regionale overvåkingssonen nå er opphevet, forsvinner disse restriksjonene.

– Det at vi sammen har lykkes med å holde gamle Nord-Trøndelag fritt for PD i to år, er svært viktig for både helsa og velferden til fisken. Oppdrettsnæringen i området har tatt ansvar, fulgt restriksjonene de har vært pålagt og jobbet systematisk med gode biosikkerhetsplaner, sier Steinar Westerberg, regiondirektør i Mattilsynet region midt.

Overvåkingssonen ble opprettet etter flere år med hyppige utbrudd i regionen. Målet var å bekjempe sykdommen i dette område, og ikke minst å hindre smittespredning nordover til PD-frie områder.

I sonen har oppdrettsnæringen gjennomført aktiv sykdomsovervåking og helsekontroll, som har sikret at anlegg med PD-smitte raskt har blitt oppdaget og blitt isolert fra friske anlegg.

Mulig å stoppe smitte

PD er en virussykdom som fører til at fisken slutter å spise, veksten blir redusert og den fører til økt dødelighet. Sykdommen er relativt vanlig fra gamle Sør-Trøndelag og sørover.

– Den innsatsen oppdrettsnæringen i området har lagt ned i samarbeid med myndighetene, er en delseier. Det er et eksempel som viser at det er mulig å stoppe sykdomssmitte i oppdrettsnæringen med felles innsats, sier Westerberg.

Arbeidet med å hindre spredning er ikke over selv om denne overvåkingssonen nå er opphevet.

– Smittepresset sørfra er absolutt til stede, så fortsatt årvåkenhet og næringens arbeid med sine biosikkerhetsplaner vil være viktig for å hindre nye smitteutbrudd fremover. Det samme er fiskehelsetjenestenes arbeid med blant annet helsekontroll og prøvetaking, sier han.

Fakta om utbredelse av PD i Norge

I oppdrettsnæringen er Norge delt inn i 13 produksjonsområder. PD er vanlig i produksjonsområde 2-6, som strekker seg fra Rogaland i sør til Buholmråsa fyr i Trøndelag i nord. Disse områdene er også en del av en nasjonal overvåkingssone for sykdommen. Produksjonsområde 1 og 7-13 er fri for PD og har per nå ingen overvåkingssone. Grensen mellom PO 6 og 7, Buholmråsa fyr, utgjør dermed grensen for PD-sonen.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Nord for Buholmråsa fyr i Trøndelag er det nå PD-fritt (lys blå markering). Områdene sør for dette er en del av den nasjonale overvåkingssonen for PD.
Nord for Buholmråsa fyr i Trøndelag er det nå PD-fritt (lys blå markering). Områdene sør for dette er en del av den nasjonale overvåkingssonen for PD.
Last ned bilde
Regiondirektør Steinar Westerberg
Regiondirektør Steinar Westerberg
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom