UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetUiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetUiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

NORA.startup offisielt lansert!

Del

En ny milepæl ble nådd for NORA, da det ambisiøse NORA.startup initiativet offisielt ble lansert gjennom en digital kick-off 29. september. NORA.startup vil være en inngangsport til større samarbeid mellom forsknings- og oppstartsmiljøet innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.

Hovedmålet for NORA.startup er å bygge en kunnskapsbasert innovasjonsarena som muliggjør nettverksbygging og samarbeid på tvers av forsknings- og oppstartsmiljøet i Norge innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.

- Jeg er glad for å se et så stort oppmøte på den offisielle lanseringen av NORA.startup. Dette viser at det er et behov for et nasjonalt innovasjonsnettverk for å støtte oppstartsbedrifter innen dette feltet. NORA.startup vil bli et nasjonalt, kunnskapsintensivt innovasjonsmiljø som forener Norges beste krefter fra akademia, oppstartsbedrifter og inkubatorer, sier NORAs administrerende direktør, Klas H. Pettersen.

Mer enn 65 personer som representerte akademia, inkubatorer, oppstarts- og andre bedrifter, investorer og virkemiddelapparatet deltok på den digitale kick-offen, som inneholdt spennende foredrag og diskusjoner om hvordan man kan fremme og styrke norske oppstartsbedrifter innen AI, maskinlæring og robotikk.

- AI er en transformativ teknologi, den transformerer markeder, produkter, virksomheter og til slutt hele samfunnet vi lever i. Av den grunn fungerer ikke den klassiske måten å tenke innovasjon på, der man ser for seg en overføring av innovasjon og ideer fra akademia til næringslivet med staten i midten. Det er minst to viktige deler av økosystemet som mangler i en slik modell, nemlig oppstartsbedrifter og investorer, sa NORAs styremedlem og spesialrådgiver ved OsloMet, Morten Irgens under hans foredrag.

Hovedtalerne på arrangementet var Morten Irgens (OsloMet), Morten Goodwin (UiA), Anita Schjøll Brede (iris.ai), Robert Jenssen (UiT) og Gro Eirin Dyrnes (Innovasjon Norge). Foredragsholderne ga sine perspektiv på hvordan man kan kommersialisere forsknings- og innovasjonsresultater innen dette feltet. I den påfølgende diskusjonen var det bred enighet om behovet for et nettverk som NORA.startup for å bygge broer mellom forsknings- og oppstartsmiljøet.

- Fremover tror jeg virkelig ikke man vil snakke om at selskaper er basert på AI, fordi det er åpenbart. Hvis du skal levere merverdi i markedet, hvis du skal løse de største utfordringene vi står overfor, må man bruke AI, sa regionsdirektør i Innovasjon Norge for San Francisco og Silicon Valley, Gro Eirin Dyrnes. - Du kan spørre hvorfor Silicon Valley er så langt framme når det gjelder teknologi og innovasjon. En av årsakene er at Silicon Valley har et komplett økosystem. Universiteter har en utrolig viktig rolle i dette, fordi toppuniversiteter rekrutterer topptalenter fra hele verden. De beste talentene som er interessert i spesielle tema kommer hit. Når de tilbringer tid ved universitetene, finner de forbilder blant professorer, andre studenter og selskaper som er spin-offs fra universitetene, slik som Google. Dermed kan man si at studentene først en ambisjon om å gå på universitetene, så har de en ambisjon om å jobbe for Google, et par år senere har de en ambisjon om å starte den neste Google og et par år etterpå har de ambisjon om å investere i den neste Google. På denne måten gir økosystemet næring til seg selv, og dette må vi prøve å skape i Norge, og jeg vet at dette er det NORA og NORA.startup prøver å oppnå, fortsatte Dyrnes.

Paneldiskusjonen avslutningsvis fokuserte på mulighetene og utfordringene kunstig intelligens miljøet i Norge står overfor, spesielt i skjæringspunktet mellom næringsliv og forskning. Du kan se alle foredragene og diskusjonen på NORAs nettside, www.nora.ai.


Bli med i NORA.startup

NORA.startups hovedmålgruppe er norske oppstartsbedrifter som utvikler egne teknologiske løsninger innen maskinlæring, kunstig intelligens eller robotikk, og som også fokuserer på forsknings- og utviklingsprosjekter. I tillegg er forskere og studenter innen dette feltet som har innovative ideer, og er interessert i oppstartsbedrifter, samarbeid med gründere og kommersialisering av teknologiske løsninger velkommen til NORA.startup.

Inkubatorer og klynger som jobber med selskaper innen dette feltet, som har medlemmer med høy grad av kompetanse, og erfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter, kan også kontakte NORA.startup. Det samme gjelder bedrifter eller investorer som er opptatt av teknologiske løsninger og samarbeid innen de nevnte feltene. For mer informasjon om NORA.startup, målgruppe og hvordan du kan søke, vennligst besøk NORA.startups nettside www.nora.ai/nora-startup 

 

 

 

Nøkkelord

Kontakter

Anam Javaid, kommunikasjonsansvarlig, NORA.
E-post: anam.javaid@nora.ai
Mobilnnummer: +47 95557525

Bilder

Lenker

Om UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Sem Sælands vei 24
0371 Oslo

22 85 56 00http://www.mn.uio.no/

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Følg våre forskingsnyheiter på Titan.uio.no, som også er på Facebook og Twitter, eller abonner på nyheitsbrevet.

Følg saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom