Handelshøyskolen BI

NOKUT godkjenner BIs kvalitetsarbeid

Del

Det ble klart etter at NOKUT behandlet saken i et styremøte 27. oktober.

Allerede i juli konkluderte NOKUTs tilsynsrapport med at BI oppfyller alle krav i gjeldende lov og forskrifter. Basert på innstillingen fra den sakkyndige komiteen, samt BIs svar til komiteens vurderinger, fattet NOKUTs styre følgende vedtak denne uken: 

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI er tilfredsstillende: Alle krav i universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.  

Rektor Inge Jan Henjesandsier han er stolt over hvordan organisasjonen har engasjert seg i arbeidet med å utvikle, dokumentere og systematisere BIs kvalitetsarbeid helt sidenaugust 2018, da et pilottilsyn avdekket flere mangler ved BIs kvalitetsarbeid.Henjesandroser også NOKUTs rolle i prosessen.  

– NOKUT-tilsynet har hjulpet oss på veien mot å etablere en kvalitetskultur som er mer transparent, mer involverende og mer forutsigbar for alle parterNOKUTs vedtak gir oss god motivasjon til å fortsette å levere et utdanningstilbud som skal kjennetegnes av kvalitet i alle ledd,gjennom hele læringsbanen, sier Henjesand. 

De siste tre årene har prorektor for studier og programmer, Bendik Meling Samuelsen, hatt ansvaret for å revidere og videreutvikle et nytt studiekvalitetssystem på BI. Han er glad for at det systematiske arbeidet gir resultater og sier samarbeidet med NOKUT har fungert svært godt 

– Kvalitetsarbeidet i en så stor og kompleks organisasjon som BI innebærer en del utfordringer som mindre institusjoner ikke møter påI stedet for å sammenligne oss med hvordan andre er organisert, har NOKUT vist stor toleranse for vår egenart og vår måte å jobbe påFor oss er vedtaket fra NOKUT en solid anerkjennelse av flere års systematisk innsats, som vi er ydmyke og stolte av å motta, sier Samuelsen. 

Fakta:  

  • Den sakkyndige komiteen fra NOKUT har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI basert på skriftlig dokumentasjon fra BI og besøk ved skolen 23.-25. mars 2021. BI mottok innstillingen 5. juli 2021 
  • Komiteens medlemmer inkluderte Geir Egil Dahle Øien (NTNU), Monica Alterskjær Sundset (UiT), Tina BeringKeiding (Aarhus Universitet) og Kristin Aldrige (HINN). 
  • I den endelige tilsynsrapporten skriver administrerende direktør Kristin Vinje at NOKUT vil «takke alle ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI som har bidratt til komiteens arbeid gjennom å dokumentere kvalitetsarbeidet, delta på intervjuer og annet». 

    Kilde: NOKUT 

Nøkkelord

Kontakter

For spørsmål til denne saken, kontakt senior kommunikasjonsrådgiver Eivind L. Johansen på Eivind.L.Johansen@bi.no.

Bilder

Om Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

46 41 00 00https://www.bi.edu/

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Vi er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

Følg pressemeldinger fra Handelshøyskolen BI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handelshøyskolen BI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Handelshøyskolen BI

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom