GlobeNewswire

Nokia to hold Capital Markets Day for investors, analysts and media on 18 March 2021

Share

Press Release

Nokia to hold Capital Markets Day for investors, analysts and media on 18 March 2021

11 March 2021

Espoo, Finland – Nokia will hold its Capital Markets Day for investors, analysts and media on 18 March 2021. In this virtual event Nokia will present its new strategy, discuss action plans and share longer-term financial targets.

Program and webcast registration

  • Nokia’s webcast for investors and analysts will begin on 18 March 2021 at 14:00 EET (Helsinki) / 8:00 EST (New York). The webcast will last approximately 4.5 hours.
  • Full program is available at the event webpage http://nokia.ly/CMD.
  • Participants are asked to register and join the webcast at http://nokia.ly/CMD.
  • Media representatives can register and listen in via the webcast link.

Speaker slides can be downloaded and presentations can be watched on demand after the event at the event webpage.

About Nokia
We create the critical networks and technologies to bring together the world’s intelligence, across businesses, cities, supply chains and societies.

With our commitment to innovation and technology leadership, driven by the award-winning Nokia Bell Labs, we deliver networks at the limits of science across mobile, infrastructure, cloud, and enabling technologies.

Adhering to the highest standards of integrity and security, we help build the capabilities we need for a more productive, sustainable and inclusive world.

For our latest updates, please visit us online www.nokia.com and follow us on Twitter @nokia.

Investor Enquiries:
Nokia Investor Relations
Tel. +358 4080 3 4080
Email: investor.relations@nokia.com

Media Enquiries:
Nokia
Communications
Phone: +358 10 448 4900
Email: press.services@nokia.com


About GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Notice of Saniona AB annual shareholders’ meeting23.4.2021 08:00:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE April 23, 2021 The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. The shareholders in Saniona AB, Reg. No. 556962-5345, are hereby invited to the annual shareholders’ meeting (Sw. årsstämma) to be held on Wednesday 26 May 2021. In light of the ongoing Covid-19 pandemic and in order to reduce the risk of infection spreading, the board of directors has resolved that the annual shareholders’ meeting will be held only by advance voting (postal vote) in accordance with temporary legislation. This means that the annual shareholders’ meeting will be conducted without the physical presence of shareholders, proxies or external parties and that shareholders' exercise of voting rights at the annual shareholders’ meeting can only take place by advance shareholders voting in the order prescribed below. Information on the resolutions passed by the annual shareholders’ meeting

Interim report 2021, January - March23.4.2021 08:00:00 CEST | Press release

First quarter Net sales for the first quarter reached SEK 455 m (361), corresponding to an increase of 26%. Currency translations had a negative effect of SEK 29 m on net sales Order intake was SEK 565 m (401), corresponding to an increase of 41% Operating profit reached SEK 114 m (67) equal to a 25.0% (18.5) operating margin Profit after taxes totalled SEK 94 m (48) and earnings per share was SEK 1.93 (1.01) Cash flow from operating activities amounted to SEK 132 m (55) Last twelve months Net sales for the last twelve months reached SEK 1,560 m (1,500), corresponding to a 4% increase. Currency translations had a negative effect of SEK 51 m on net sales Order intake was SEK 1,611 m (1,484), corresponding to an increase of 9% Operating profit was SEK 335 m (250), equal to a 21.4% (16.7) operating margin Profit after taxes totalled SEK 266 m (212) and earnings per share was SEK 5.70 (4.56) Cash flow from operating activities amounted to SEK 447 m (257) Comment from the CEO Full speed ahe

Avance Gas Holding Ltd – Cancellation of subsequent offering23.4.2021 08:00:00 CEST | Press release

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) (THE "UNITED STATES"), AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. Hamilton, Bermuda, 23April2021. Reference is made to the stock exchange notice from Avance Gas Holding Ltd (the "Company", OSE ticker code "AGAS") on 8 April 2021 regarding the successful completion of the NOK 555 million private placement at a price of NOK 43 per share (the "Private Placement") and a conditional subsequent offering of up to 644,950 new common shares in the Company (the "Subsequent Offering"). Since the announcement of the successful completion of the Private Placement, the Company's shares have traded on the Oslo Stock Exchange, w

Yara leverer økt avkastning og fortsatt vekst i premiumprodukter23.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Oslo, 23.april 2021: Yara rapporterer økte resultater i første kvartal, ettersom økte priser mer enn utlignet høyere energikostnader. Nettoresultatet for første kvartal var på USD 14 millioner (USD 0,05 per aksje) sammenlignet med USD -119 millioner (USD -0,43 per aksje) ett år tidligere. Hovedelementene i resultatet for første kvartal er: EBITDA eksklusive spesielle poster1 var USD 585 millioner, opp fra USD 504 millioner ett år tidligere, ettersom økte priser mer enn utlignet høyere energikostnaderFortsatt vekst i premiumprodukterUSD 2,7 milliarder i fri kontantstrøm2 de siste 12 måneder8,6 % ROIC3, opp fra 6,9% et år tidligere «Yara leverer sitt ellevte kvartal med økt kapitalavkastning, med EBITDA eksklusive spesielle poster opp 16 %, og fortsatt vekst i leveranser av premiumprodukter. Yaras organisasjon fortsetter å levere i en krevende situasjon», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara. «Vår kontantstrøm fortsetter å øke, med en fri kontantstrøm på USD 2,7 milliarder for d

Delårsrapport 2021, januari - mars23.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Kvartalet Första kvartalets omsättning uppgick till 455 MSEK (361), motsvarande en ökning med 26%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 29 MSEK Orderingången uppgick till 565 MSEK (401), motsvarande en ökning med 41% Rörelseresultatet uppgick till 114 MSEK (67), motsvarande en rörelsemarginal på 25,0% (18,5) Resultat efter skatt uppgick till 94 MSEK (48) och vinst per aktie till 1,93 SEK (1,01) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132 MSEK (55) Senaste tolv månaderna Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 560 MSEK (1 500), vilket motsvarar en ökning med 4%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 51 MSEK Orderingången uppgick till 1 611 MSEK (1 484), motsvarande en ökning med 9% Rörelseresultatet uppgick till 335 MSEK (250), motsvarande en rörelsemarginal på 21,4% (16,7) Resultat efter skatt uppgick till 266 MSEK (212) och vinst per aktie till 5,70 SEK (4,56) Kassaflödet från den löpande verksamh

Stockwik publicerar årsredovisning23.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Stockwiks årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig och kan laddas ned från vår hemsida www.stockwik.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 08:00 (CET). För ytterligare information kontakta: David Andreasson, VD och koncernchef Stockwik Förvaltning AB (publ) Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio Om Stockwik Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behål

Kallelse till årsstämma i Saniona AB23.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE 23 april 2021 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 26 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 maj 2021; ochha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 25 maj 2021 ge