WWF Verdens naturfond

Nok en ulveflokk skal skytes. – Ingen respekt for at terskelen skal være høy innenfor ulvesona

Del

Klima - og miljødepartementet åpner for felling av hele Letjenna-flokken innenfor ulvesona i Hedmark til tross for at at disse seks ulvene ikke utgjør fare for skade.

©Anita Price
©Anita Price

– Dette vedtaket er uakseptabelt. Hvis ikke en flokk innenfor ulvesonen som ikke utgjør noe farepotensial skal få leve i fred, hva står da igjen av statens ansvar for å beskytte en kritisk truet art?, spør Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Letjenna er en etablert flokk som ikke har gjort noe skade på beitedyr. Til tross for dette har Klima- og miljødepartementet bestemt at alle individene i flokken skal skytes.

Vi lever i en tid hvor det skjer et omfattende tap av natur. Hvordan stater forholder seg til sitt nasjonale ansvar for å bevare natur og arter illustreres konkret i spørsmålet om den kritisk truede ulven. WWF mener norsk ulveforvaltning er lovstridig og har saksøkt staten. Dom i saken er ventet fra lagmannsretten i slutten av januar 2020.

– Vi kan ikke ha en forvaltning som endrer reglene for hva som utgjør riktig vurderingsgrunnlag fra år til år. Dette vedtaket viser med all tydelighet hvor viktig det er å få en rettslig gjennomgang av hvordan vi forvalter kritiske truede arter i Norge, slik som ulven. Departementet flytter grensene for hva som er akseptabel forvaltning fra år til år, og bryter med det både norsk lovverk og våre internasjonale forpliktelser, sier Andaur.

Klima- og miljødepartementet har tidligere uttalt at den differensierte forvaltningen, med høy terskel for uttak innenfor ulvesona, og lav terskel for uttak utenfor sona, er et vesentlig grep for å gi forutsigbarhet og øke tilliten til forvaltningen. Dette vedtaket bidrar ikke til dette, snarere tvert imot.

– WWF mener det er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen å legge opp til felling av hele familiegrupper innenfor ulvesona. Ulven er oppført som kritisk truet av utryddelse på den norske rødlista for arter. Felling kan derfor bare unntaksvis tillates dersom både grunnvilkårene og tilleggsvilkårene for slik felling er oppfylt. Det er de ikke i dette tilfellet, sier Andaur.

Totalt finnes det omtrent 65 helnorske ulver. I tillegg lever rundt 40 ulver på begge sider av svenskegrensen. Det er ikke gjennomført noen vitenskapelig utredning i Norge av hvor mange ulv vi må ha for at ulvebestanden skal være levedyktig innenfor Norges grense.

– Så lenge vi ikke vet hvor mange ulv vi trenger for at den ikke skal utryddes, kan vi heller ikke tillate at ulven jaktes på slik det gjøres i dag. Jakten på en kritisk truet art skal alltid være siste utvei som kun iverksettes dersom andre tiltak ikke hjelper. Det skal ikke være hovedregelen, slik det har blitt i dagens forvaltning, sier Andaur.

Kontakter

Bilder

©Anita Price
©Anita Price
Last ned bilde
Karoline Andaur © WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup
Karoline Andaur © WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup
Last ned bilde

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er verdens største miljøorganisasjon. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg saker fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra WWF Verdens naturfond

Fiskerne og WWF ber om en bred iskantsone – uten ny oljeboring9.4.2020 07:30:00 CESTPressemelding

Et av vårens viktigste tema i Stortinget er behandlingen av forvaltningsplanen for Barentshavet. Her skal den særlig verdifulle og sårbare «iskantsonen» bli definert. Rådene fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet er klare – Iskantsonen bør flyttes sørover. WWF Verdens naturfond og Norges Fiskarlag forventer at Stortinget lytter til faglige råd i denne saken som er viktig for naturen og avgjørende for fiskeriene.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom