Fiskebåt

Nødvendige avklaringer av politiske rammevilkår

Del

- Stortingsflertallet bygger videre på den suksessen norsk fiskeripolitikk har hatt de siste 30 årene. Vi har gått fra å være en subsidiert til en lønnsom og attraktiv næring. En lønnsomhet som har skapt stor aktivitet og optimisme langs kysten, sier styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt.

Tom-Christer Nilsen (tv) presenterte næringskomiteen sin innstilling til kvotemeldingen i dag.
Tom-Christer Nilsen (tv) presenterte næringskomiteen sin innstilling til kvotemeldingen i dag.

Ifølge Berfjord er den største seieren for næringen og hele Kystnorge er at Stortinget har hørt på Fiskebåt/Fiskarlaget og ei bortimot samla næring, og lagt bort regjeringens forslag om en statlig kvotebeholdning. Dette var et forslag om å flytte store verdier fra kystnorge og inn til Finansdepartementet.

Bidrag til forvaltningen

Flertallsinnstillingen innebærer at næringen får en ekstra avgift på 100 millioner kroner, som medførar at næringen bidrar med til sammen 460 millioner kroner som er en vesentlig andel av kostnadene knyttet til forvaltningen av fiskeriene. Noe som er i tråd med Fiskebåts anbefaling.    

- Stortingsflertallet ønsker forutsigbare og stabile rammebetingelser, ikke minst stabilitet i ressursfordelingen, og dette ønsker også næringen. Stabilitet i kvotefordelingen er fortsatt nøkkelen til en positiv utvikling, og til investeringer i blant annet flåtefornyelse som kan komme en utsatt verfts- og utstyrsindustri til gode, sier Berfjord.

Berfjord viser til at strukturpolitikken ligger fast, og at effektiviseringen av næringen er betalt av næringsaktørene og det er viktig at gevinsten tilfaller de aktuelle fartøygruppene som forutsatt.    

Kvotebeholdning lagt til side

I tillegg til at forslaget om en byråkratisk statlig kvotebeholdning er lagt tilside,  og reelle forenklingsforslag ønskes gjennomført, inneholder meldingen flere positive forslag, sier Jonny Berfjord. Han sikter her blant annet til forslaget om felles fiskeritillatelser for kyst og hav, avvikling av kondemneringskrav og kvoteleieordning.

- Jeg ser ikke den store gevinsten i en overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde i kystflåten, men det avgjørende må være at næringsaktørene som har innrettet seg i henhold til regelverket ikke får reduserte kvoteandeler i framtiden. Disse problemstillingene og enkelte andre vil vi foreta en endelig vurdering av når innstillingen foreligger i sin helthet, sier Berfjord.

Kontakter

Bilder

Tom-Christer Nilsen (tv) presenterte næringskomiteen sin innstilling til kvotemeldingen i dag.
Tom-Christer Nilsen (tv) presenterte næringskomiteen sin innstilling til kvotemeldingen i dag.
Last ned bilde

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg saker fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fiskebåt

Positiv Covid-19-prøve for ansatt på fiskefartøyet «Sunderøy»4.11.2020 20:50:19 CETPressemelding

Prestfjord AS har nylig fått overlevert nye «Sunderøy» fra verft i Spania. Fartøyet ankom Ålesund fredag 30. oktober for klargjøring til fiske. Før ankomst ble plan for håndtering av eventuelle smittetilfeller avklart med kommunelegen i Ålesund. Ved ankomst ble det gjennomført smittetesting for Covid-19 av hele mannskapet på 11 personer, og i tråd med regelverket ble fortsatte de sin karantene om bord. Svar på prøveresultatene forelå tirsdag 3. november. Det ble da klart at én av de ansatte har testet positivt. Øvrige prøver var negative.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom