Statens vegvesen

No startar ny, grøn vegkontrakt for Sunnfjord og omegn

Del

I tett samarbeid med entreprenør skal utsleppa ned når Statens vegvesen i dag, 1. september, startar sin nye driftskontrakt for riks- og europavegane i Sunnfjord og omegn.

Statens vegvesen sin byggeleiar Steinar Håvik og Mesta sin prosjektleiar Bodil Farsund. Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen sin byggeleiar Steinar Håvik og Mesta sin prosjektleiar Bodil Farsund. Foto: Statens vegvesen

– Det er godt å vera i gang. Vi er glade for at vi no startar denne spennande kontrakten som inneheld fleire nye element i vegdrifta, seier prosjektleiar Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Kontrakten går gjennom kommunane Sunnfjord, Sogndal, Høyanger, Gloppen og Kinn.

Kontrakten omfattar første året europaveg 39 frå Lavik til Anda, riksveg 5 frå Fjærlandstunnelen til Skei, og riksveg 5 frå Førde til og med Naustdaltunnelen.

Frå 1. september 2022 blir riksveg 5 frå Mannheller til Fjærlandstunnelen og riksveg 13 frå Sogndal til Hella ein del av kontraktsområdet. Frå 1.september 2023 gjeld dette også riksveg 5 frå Naustdaltunnelen til Florø. Drifta av fylkesvegane i samme område blir overført til Vestland fylkeskommune.

Mesta er entreprenør på kontrakten, etter å ha levert eit tilbod på 249 millionar.

Lavutslepp og nye krav til tunnelvask

I denne kontrakten krev Statens vegvesen lavutslepps-køyretøy for delar av bilparken og maskinparken. Målet er at utslepp frå Vegvesenet sine verksemder skal halverast innan 2030.

– Vidare har vi i denne kontrakten stramma inn på krava til oppsamling av vaskevatn før og etter tunnelreinhald. I vinterdrifta ynskjer vi å redusera saltmengda gjennom å bruka rett utstyr til rett tid, og ved auka bruk av vêrdata. Dette skal bidra til at vi brukar minst mogleg salt for å få best mogleg effekt. Vi har og inngått avtale med NTNU om utredning for best mogleg effektiv vinterdrift på riksveg 5. Dette omhandlar også å sjå på metodar for å redusera utslepp, seier Karlsen.

Kontraktsområdet har i alt 27 tunnelar med ei total lengd på 49 kilometer. På strekningane vil det i kontraktsperioden føregå fleire utbyggingsprosjekt.

Kontrakten gjeld i fem år, fram til hausten 2026. Viss partane er einige, er det mogleg å forlenga kontrakten med opptil tre år. I tillegg har Statens vegvesen eitt års einsidig opsjon.

Lokale underentreprenørar

Når alle riksvegane er fasa inn, vil kontrakten omfatta 338 kilometer riksveg og 65 kilometer gang- og sykkelveg.

Første driftsåret er det i Mesta 13 faste tilsette, som alle høyrer til i distriktet, som skal syta for drifta av riks- og europavegane i Sunnfjord, Sogndal, Høyanger, Gloppen og Kinn.

I tillegg blir følgjande lokale firma underentreprenørar:

¤ Magne Hafstad AS (Førde), to lastebilar til vinterdrift

¤ Ljotebø Transport AS (Vadheim), tre lastebilar til vinterdrift

¤ Olav Hjelmeset AS (Sandane), fire lastebilar til vinterdrift

¤ Stein Arne Sunde AS (Skei), tre lastebilar til vinterdrift

¤ Ivar A. Sunde AS (Vassenden), to-tre traktorar til vinterdrift av gang og sykkelveg, samt fortau

På kvar av brøyte-/strøbilane er det sysselsett to-tre personar i vintersesongen.

¤ Gravdal Skog og Hageservice AS (Førde) vert mykje nytta i samband med trafikkavvikling og trefelling.

Samtlige lokale entreprenørar kan også bli brukt i samband med opprydding etter skred og flaum, samt anna større og mindre tilleggsarbeid som kjem til.

Nye, grøne vegkontraktar i heile landet

I dag har Vegvesenet rulla ut nye vegkontraktar for heile landet.

Her kan du lesa kva vi tidlegare har skrive om driftskontrakt Sunnfjord:

Tre vil drifta riksvegane i Sunnfjord og omegn på ein miljøvennleg måte | Statens vegvesen (ntb.no)

Bruken av vegsalt skal ned, mellom anna gjennom bruk av ny teknologi | Statens vegvesen (ntb.no)

Nye kontrakter for grønnere drift av riksvegene | Statens vegvesen (ntb.no)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen sin byggeleiar Steinar Håvik og Mesta sin prosjektleiar Bodil Farsund. Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen sin byggeleiar Steinar Håvik og Mesta sin prosjektleiar Bodil Farsund. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Frå venstre prosjektleiar Lars Erik Karlsen og byggeleiar Steinar Håvik (begge Statens vegvesen), prosjektleiar Bodil Farsund, Svein Jarle Vigdal, avdelingsleiar Dagfinn Brotnow og  controller Anita Eikås (alle Mesta). Foto: Statens vegvesen
Frå venstre prosjektleiar Lars Erik Karlsen og byggeleiar Steinar Håvik (begge Statens vegvesen), prosjektleiar Bodil Farsund, Svein Jarle Vigdal, avdelingsleiar Dagfinn Brotnow og controller Anita Eikås (alle Mesta). Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom