Statens vegvesen

No startar ny, grøn vegkontrakt for Haugesund og omegn

Del

I tett samarbeid med entreprenør skal utsleppa ned når Statens vegvesen i dag, 1. september, startar sin nye driftskontrakt for riks- og europavegane i Haugesund og omegn.

Frå venstre Jan Vidar Strømsvold, Kenneth Lyngsgård, Karoline Brekke Bråthen, Peer Einar Klungtveit, Sidsel Marianne Stokkebø og Rolf Anders Tønder Svensson (alle Statens vegvesen). Vidare (alle frå Mesta) Camilla Børve, Silje Bjørnevik, Gunnar Olsen Dervola, Erik Ringstad, Marianne Røssland (prosjektsjef Sørvest), Kristoffer Larsen, Betine Bull Johannessen og Frode Johanson. Foto: Amalie Nesheim Vestre, Statens vegvesen
Frå venstre Jan Vidar Strømsvold, Kenneth Lyngsgård, Karoline Brekke Bråthen, Peer Einar Klungtveit, Sidsel Marianne Stokkebø og Rolf Anders Tønder Svensson (alle Statens vegvesen). Vidare (alle frå Mesta) Camilla Børve, Silje Bjørnevik, Gunnar Olsen Dervola, Erik Ringstad, Marianne Røssland (prosjektsjef Sørvest), Kristoffer Larsen, Betine Bull Johannessen og Frode Johanson. Foto: Amalie Nesheim Vestre, Statens vegvesen

– Det er godt å vera i gang. Vi er glade for at vi no startar denne spennande kontrakten som inneheld fleire nye element i vegdrifta, seier byggeleiar Rolf Anders Tønder Svensson i Statens vegvesen.

Kontrakten går gjennom kommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sveio, Stord, Fitjar, Vindafjord, Etne og Ullensvang.

Miljøkrav og meir effektiv brøyting

Mesta er entreprenør på kontrakten etter å ha levert eit tilbod på 387 millionar.

I tillegg til nye miljøaspekt som lavutslepps-køyretøy og rapportering av CO2-utslepp, er det i kontrakten krav om å bruka tandembrøyting, som er ein ny og meir effektiv type brøyting.

– Tandembrøyting er noko vi alt har god erfaring med. Det fungerer slik at to køyretøy brøyter saman. Dei legg seg etter kvarandre slik at dei dekker kvar sin ytterkant av køyrebanen. Takka vere dette gjer vi oss ferdige med brøytinga i éi køyreretning i éin operasjon, legg Svensson til.

Kontrakten omfattar E39, E134 og riksveg 13. Det er på dei to sistnemnde strekningane det er krav om tandembrøying i vinterdrifta. I store delar av innlandsområdet er vegnettet også utsett for skred.

Det er eit geografisk vidtfamnande kontraktområde med store topografiske forskjellar. Det går frå kystnære strøk til fjell, kor ein på E134 og riksveg 13 finn mange av dei 70 tunnelane i denne kontrakten.

Fleire stader er det få og avgrensa moglegheiter for omkøyring, med til dels lange omvegar. Det er sjeldan er tunnelane er heilt stengde, og Statens vegvesen krev framleis høg oppetid. I tillegg til fjelltunnelane, er også drifta av undersjøiske Bømlafjordtunnelen på E39 med i oppdraget.

Kontrakten gjeld i fem år, fram til hausten 2026. Viss partane er einige, er det mogleg å forlenga kontrakten med opptil tre år. I tillegg har Statens vegvesen eitt års einsidig opsjon.

Det er totalt 516 kilometer riksveg og 92 kilometer gangveg i kontraktsområde Haugesund.

Lokale underentreprenørar

Mesta har åtte eigne tilsette sysselsette i samband den nye driftskontrakten, og nyttar seg i tillegg av fleire lokale underentreprenørar på vinterdrifta:

RMS vei AS frå Etne stiller med ti bilar, og Gausland Transport frå Årdal stiller med tre.

Det vil vera to-tre personar som bemannar kvar av bilane.

Nye, grøne vegkontraktar i heile landet

I dag har Vegvesenet rulla ut nye vegkontraktar for heile landet.

Her kan du lesa kva vi tidlegare har skrive om driftskontrakt Haugesund:

Tre vil brøyta meir effektivt på riksvegane i Haugesund og omegn | Statens vegvesen (ntb.no)

Skal brøyta meir effektivt i Haugesunds-området | Statens vegvesen (ntb.no)

Nye kontrakter for grønnere drift av riksvegene | Statens vegvesen (ntb.no)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Frå venstre Jan Vidar Strømsvold, Kenneth Lyngsgård, Karoline Brekke Bråthen, Peer Einar Klungtveit, Sidsel Marianne Stokkebø og Rolf Anders Tønder Svensson (alle Statens vegvesen). Vidare (alle frå Mesta) Camilla Børve, Silje Bjørnevik, Gunnar Olsen Dervola, Erik Ringstad, Marianne Røssland (prosjektsjef Sørvest), Kristoffer Larsen, Betine Bull Johannessen og Frode Johanson. Foto: Amalie Nesheim Vestre, Statens vegvesen
Frå venstre Jan Vidar Strømsvold, Kenneth Lyngsgård, Karoline Brekke Bråthen, Peer Einar Klungtveit, Sidsel Marianne Stokkebø og Rolf Anders Tønder Svensson (alle Statens vegvesen). Vidare (alle frå Mesta) Camilla Børve, Silje Bjørnevik, Gunnar Olsen Dervola, Erik Ringstad, Marianne Røssland (prosjektsjef Sørvest), Kristoffer Larsen, Betine Bull Johannessen og Frode Johanson. Foto: Amalie Nesheim Vestre, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom