NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

NITO om statsbudsjettet 2023: En alvorlig bråstopp i veiutbyggingen

Del

- Gryteklare prosjekter må prioriteres for å sikre sysselsetting og viktig infrastruktur. Samferdselsbudsjettet forverrer situasjonen både ute i fagmiljøene og i bygg- og anleggsbransjen, sier Trond Markussen, president i NITO.

Oslofjordforbindelsen, E134-strekningen mellom Seljestad-Røldal i Vestland og ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Norland er tre eksempler på gryteklare prosjekter som nå blir skjøvet på.

- Dagens foreslåtte utsettelser har store konsekvenser for mange arbeidstakere og framtidig rekruttering til samferdselssektoren. Disse prosjektene venter bare på endelig godkjenning fra Stortinget før kontraktene kan lyses ut og spaden settes i jorda, sier Markussen.

- Vi er selvfølgelig fornøyde med at regjeringen legger fram et stramt og ansvarlig budsjett, men det må ikke gå på bekostning av forutsigbarheten og skape kompetansemangel framover. Derfor må de gryteklare prosjektene gjennomføres nå, fortsetter Markussen.

NITO har gjentatte ganger advart om at samferdselssektoren ikke må bli en kasteball og etterlyste senest i vår mer forutsigbarhet etter mange år med usikkerhet og oppsplitting av fagmiljøer. Mange arbeidsgivere frykter allerede å miste ingeniørkompetanse og har problemer med å rekruttere nye.

- Ved å trekke i nødbremsen nå skaper man kompetanseutfordringer på lang sikt. Blant annet vil kuttene og utsettelsene spesielt ramme inntaket av nye lærlinger. Over 30.000 arbeidstakere jobber med veiutbygging i Norge, og vi trenger hele arbeidsstyrken framover for å beholde kompetansen i en allerede presset sektor, sier Markussen.

Mange av prosjektene som nå er foreslått utsatt er også beskrevet som viktige samfunns- og infrastrukturprosjekter med mål om å øke trafikksikkerheten, korte ned reisevei og binde sammen bo- og arbeidsregioner. NITO er også bekymret for utviklingen av næringslivet i disse regionene. Næringslivet er avhengig av god infrastruktur for å kunne opprettholde og utvikle seg, spesielt utenfor byene.

- Bråstoppen som er varslet i veiutbyggingen er derfor både distriktsfiendtlig, næringslivsfiendtlig og kompetansefiendtlig. NITO fryktet kutt og utsettelser, men dette er verre enn vi fryktet, sier Markussen.

Kontakter

Bilder

Om NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad med over 100.000 medlemmer.