NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO har rundet 92.000 medlemmer

Del

NITO befester posisjonen som Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer.

NITO-president Trond Markussen.
NITO-president Trond Markussen.

- Vi har passert nok en milepæl. En ting er at vi kan kose oss med et lite ordspill, men det viktigste er at NITO vokser. Jeg tror ingen av oss drømte om å bli så store da vi under kongressen i 2003 feiret medlem 50. 000, sier president i NITO Trond Markussen.

Markussen poengterer at størrelse henger sammen med tyngde og gjennomslagskraft.

- Vi merker det godt når vi, på vegne av medlemmene, forhandler fram gode bank- og forsikringstilbud.

- NITO blir i også økende grad lyttet til av myndighetene i spørsmål som betyr mye for medlemmene generelt eller for enkelte medlemsgrupper. I vår fikk vi for eksempel gjennomslag for at ledigmeldte ingeniører kan ta kompetansegivende utdanning og samtidig beholde dagpengene. Her betyr selvfølgelig størrelsen på organisasjonen mye, i kombinasjon med langsiktig og godt arbeid fra tillitsvalgte og ansatte.

NITO sikrer dine rettigheter

Når ingeniører og teknologer blir medlem i NITO, kommer de til en stor organisasjon som har muskler til hjelpe medlemmene, gi dem trygghet i hverdagen og arbeidslivet og utvikle nye tjenester og tilbud. 

- Jeg vil trekke fram lagarbeidet som gjør at vi klarer dette: Studentorganisasjonen, lokalavdelingene våre, bedriftsgruppene og hovedstyret med sekretariatet. Alle bidrar med sitt, og vi blir stadig mer profesjonelle i rekrutteringsarbeidet. Så må vi bli enda flinkere til å beholde medlemmer, jeg tenker særlig på dem som er nye i arbeidslivet.

Det er viktig å organisere seg

Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg. NITO ivaretar interessene til teknologer og ingeniører og er landets største fagorganisasjon for denne gruppen. Vi bidrar til å sikre dine rettigheter og fremme ingeniørenes og teknologenes stemme i samfunnsdebatten. Sterkere fellesskap, tryggere hverdag.

- Det beste verktøyet for omstilling er samarbeid og dialog. Det har vi gjennom trepartssamarbeidet i arbeidslivet, både lokalt på arbeidsplassen og på samfunnsnivå. Det krever at en høy andel av arbeidstakere og arbeidsgivere velger å organisere seg. Derfor er vår viktigste oppgave å sørge for oppslutning om det organiserte arbeidslivet.

- Neste milepæl er 100. 000 medlemmer. Jeg vet det er et tøft mål, men med den entusiasmen og profesjonaliteten vi har i organisasjonen sier jeg bare: Det skal vi klare, avslutter Markussen.

Kontakter

Bilder

NITO-president Trond Markussen.
NITO-president Trond Markussen.
Last ned bilde

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 91 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Følg saker fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Frykter framtidig mangel på bioingeniører8.10.2020 10:45:31 CESTPressemelding

NITO mener at regjeringen fortsatt mangler et langsiktig perspektivet på bemanning i helsetjenesten og etterlyser at dette adresseres i statsbudsjettet. - Koronapandemien har vist hvor viktig det er å ha tilstrekkelig kapasitet i alle ledd i helsetjenesten. Bioingeniørene er en sentral del av helseberedskapen, og vi har over flere år formidlet en bekymring om framtidig mangel på denne faggruppen, sier presidenten i NITO.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom