NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke om momsutvalget: – Overfladiske vurderinger

Del

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefaler å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år . Det kan bety en dramatisk økning i matmomsen.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Beregninger fra Finansdepartementet anslår at en økning i matmomsen fra dagens 15 pst. til 25 pst. vil gi staten 14,6 milliarder kroner i ekstrainntekter.

- NHO Mat og Drikke mener at utvalget har vurdert grensehandel på en overflatisk måte når utvalgsleder Vibeke Hammer Madsen peker på at denne ikke alene skyldes merverdiavgiften, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. – Norge er ingen øy. Økt matmoms på toppen av flere og høyere særavgifter på norsk side av grensen, vil utvilsomt bidra til at den rekordhøye grensehandelen med Sverige øker enda mer. Dette vil igjen undergrave konkurransesituasjonen for mat- og drikkenæringen og føre til tap av norske arbeidsplasser og inntekter for Norge.

Utvalget viser til at importvernet er en vesentlig årsak til at matprisene er lavere i Sverige enn i Norge, og at en reduksjon i importvernet vil være et effektivt tiltak for å redusere forskjellen i matvareprisene.

- Det er bred politisk oppslutning om importvernet, og de fire regjeringspartiene har i det politiske grunnlaget for regjeringen fastslått at importvernet og de øvrige hovedtrekkene i jordbrukspolitikken ligger fast. Dette er gjentatte ganger bekreftet av Stortinget, understreker Brubakk. – Utvalget burde vite at den løsningen de foreslår på det problemet utvalget skaper ved å foreslå økt matmoms, ikke har oppslutning.

Statistisk sentralbyrå anslår at grensehandelen med Sverige har økt med over 75 prosent siden 2008 og endte på 15,7 milliarder kroner i 2018. Dette er omsetning som ikke skattlegges eller gir arbeidsinntekt i Norge. Omfanget av grensehandelen representerer en betydelig utfordring for norsk mat- og drikkeproduksjon og for dagligvarehandelen på norsk side av grensen. Denne situasjonen forsterkes ytterlig ved at den svenske matmomsen er 12 pst. En økning i matmomsen og på toppen av allerede høye særavgifter på mat vil bidra til at grensehandelen øker ytterligere. 

Ved overrekkelsen av utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen (FrP), understreket ministeren at regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede og at den neppe vil fjerne alle lav- og nullmomssatsene slik utvalget foreslår.

-Det er positivt at finansministeren formidler disse vurderingene så tydelig. Nå vil NHO Mat og Drikke studere utvalgsinnstillingen nøye, og gi en grundig høringsuttalelse til Finansdepartementet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

- Rekordøkning i grensehandelen bør vekke oppmerksomhet på budsjettkonferansen29.8.2019 12:54:55 CESTPressemelding

- Selv om rekordøkningen i grensehandelen er dystre tall for norsk mat og- drikkeproduksjon, ligger det en mulighet for å hente vesentlige inntekter til staten ved å lukke denne rekordstore handelslekkasjen og hente grensehandelen hjem. Bare momsinntektene av det nordmenn handlet for i Sverige siste 12 måneder ville gitt staten en inntekt på minst 2,5 milliarder kroner, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom