GlobeNewswire by notified

NGS Group AB: Delårsrapport januari-september 2022

Dela

Tredje kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 138 MSEK (119), en ökning med 16,4%.

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (5,6), rörelsemarginal -4,4% (4,7).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2022 har påverkats negativt med 5,1 MSEK då ersättningen för den avgående VDn Ingrid Nordlunds ersättningar under uppsägningstiden har kostnadsförts i sin helhet. Rensat för denna engångspost uppgick justerat rörelseresultat för tredje kvartalet 2022 till -1,0 MSEK med en rörelsemarginal på -0,7%.

• Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -5,3 MSEK (4,1).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för tredje kvartalet uppgick till -0,58 SEK (0,46).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -13,5 MSEK (7,7).


Januari-september i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 420 MSEK (358), en ökning med 1 7,4%.

• Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 5,9 MSEK (12,4), rörelsemarginal 1,4% (3,5).

Rörelseresultatet för perioden januari-september har påverkats negativt med 5,1 MSEK då ersättningen för den avgående VDn Ingrid Nordlunds ersättningar under uppsägningstiden har kostnadsförts i sin helhet. Rensat för denna engångspost uppgick justerat rörelseresultat för perioden januari-september 2022 till 11,0 MSEK med en rörelsemarginal på 2,6%.

• Resultatet för perioden januari-september uppgick till 3,6 MSEK (8,9).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-september uppgick till 0,40 SEK (0,98).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-september -11,0 MSEK (-7,4).


VD-kommentar

Resultat 3:e kvartalet

Under kvartalet har tillväxten fortsatt och omsättningen ökade till 138 MSEK (118 MSEK), en ökning med 16,4 %. Koncernen levererar en resultatförsämring i jämförelse med föregående år. Justerat rörelseresultat hamnar på -1 MSEK (5,6 MSEK) och rörelseresultatet på -6,1 MSEK (5,6 MSEK).

Tillväxten är framför allt hänförlig till ökad efterfrågan inom sjukvårds- och skolbemanningen medan resultatförsämringen är en konsekvens av följande tre faktorer: starka jämförelsesiffror beroende på ett högre resultat än normalt Q3 2021, ett svagare underliggande resultat Q3 2022 samt en engångskostnad i form av ersättningar under uppsägningstiden om 5,1 mkr till avgående VD Ingrid Nordlund.

Det tredje kvartalet präglades av lägre efterfrågan och resultat avseende rekryterings- och interimstjänster jämfört med föregående år. Det normala säsongsmönstret med lägre efterfrågan i Q3 bröts föregående år redan under sommarmånaderna med en god efterfrågan som fortsatte under hela kvartalet till följd av öppnandet av samhället efter pandemin. Rörelseresultatet belastas vidare av investeringar, i form av fler anställda, som gjorts inom rekryterings- och interimsverksamheterna och som tar tid innan de ger effekt. Vi har efter sommaren haft en väsentligt ökad marknadsaktivitet med gott mottagande och vi ser en ökad orderingång på våra tjänster inför årets sista kvartal.

Läkarbemanningens bidrag till rörelseresultatet är alltjämt starkt men den i grunden marginalpressade affären gör att koncernens rörelsemarginal hålls tillbaka. Sköterskebemanningen har ökat sina volymer under kvartalet men tappat marginal jämfört med 2021 i huvudsak till följd av ökade sjuklönekostnader och högre personalkostnader för både uthyrd och intern personal.


Fortsatta satsningar framåt inom rekryterings- och interimsverksamheterna

Rekryteringarna av egen personal inom rekryterings- och interimsverksamheterna kommer fortsätta då vi ser en stor potential. Vi ser, även under en kommande lågkonjunktur, fortsatt efterfrågan inom kundsegment där vi har starka positioner såsom offentlig sektor, bank, finans och försäkring. Vi räknar även med lönsam tillväxt inom nya tjänstekategorier. I september lanserade vi en ytterligare kategori inom vår interimsverksamhet, nämligen Interim Management som vi ser ytterligare affärsmöjligheter inom under 2023.

Vår ambition med nämnda investeringar är att accelerera den tjänstemixförändring som koncernen satsar på för att öka den långsiktiga lönsamheten. I korthet innebär det att den relativa storleken av de mer lönsamma rekryterings- och interimsverksamheterna kommer öka jämfört med bemanningsverksamheterna med dess lägre marginaler. Tillsammans kompletterar dessa verksamheter varandra väl utifrån både ett riskperspektiv men även kommersiellt då det finns betydande synergier. Vi har en mycket konkurrens-kraftig och bred palett av rekryterings-, interims- och bemanningstjänster för behov inom både offentlig och privat sektor och vi kommer ha ett ökat fokus på att ta tillvara synergier inom och mellan våra verksamheter. Vi har de facto en unik position som få aktörer kan matcha och som vi därför kommer arbeta på att synliggöra mer framöver.


Sjukvård, socialtjänst och skola

Vi förutser fortsatta behov och därmed volymökningar inom sjukvårdsbemanning, skola och socialtjänst såväl under Q4 som under den kommande lågkonjunkturen 2023 och kommer parallellt med denna volymtillväxt fokusera på marginalvård och operationell effektivitet.

Regionerna har under kvartalet meddelat att den i marknaden hårt kritiserade och bristfälliga nationella LoU upphandlingen, som avbröts av den upphandlande myndigheten tidigare under året, kommer återupptas. Nytt upphandlingsunderlag kommer skickas ut under november och avsikten är att ett nytt avtal skall träda i kraft i april 2023. Vi ser nu fram emot en ny nationell upphandling baserad på en stark partnerskapstanke mellan regionerna och bemanningsbolagen.


Gasa och bromsa

Vi kommer ta medvetna investeringar under Q4 och första halvåret 2023 inom våra rekryterings- och interimsverksamheter. Även om de under Q4 och första halvåret 2023 kommer belasta våra marginaler och därmed resultat i det korta perspektivet, kommer dessa verksamheter tillföra tillväxt men framför allt lönsamhet.

Vi kommer dock göra dessa investeringar med den ena foten på gaspedalen och den andra på bromspedalen då konjunkturutsikterna för 2023 är svårbedömda.

I skrivande stund görs nedrevideringarna av de ekonomiska utsikterna för 2023. Helt klart står att Sverige kommer gå in i en lågkonjunktur, frågan är hur djup och därmed med vilken påverkan på marginaler och efterfrågan. Andra relaterade specifika riskfaktorer som kan komma att påverka 2023 i betydande utsträckning är effekterna av den höga inflationen och kommande lönerörelse.

I denna marknadssituation är det viktigt att vara positionerad i rätt branscher - det är NGS. Vi har en stor exponering mot sjukvård, skola, socialtjänst, offentlig sektor i övrigt samt bank, finans och försäkring vilket vi bedömer vara en stabil plattform att verka ifrån.


Jag ser en framtid med stora möjligheter

Min egen reflektion efter drygt 2 månader som tf VD är att vi har en riktigt fin potential med våra kompetenta medarbetare och starka erbjudanden. Vi kan verkligen tillföra kundvärde och skilja oss från mängden, kanske speciellt i en utmanande marknadssituation och lågkonjunktur. Vi investerar nu i en spännande resa och utveckling och tillsammans med våra engagerade medarbetare tar vi nästa steg i koncernens utveckling.

Gerth Svensson, Tf verkställande direktör


Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 klockan 12:40. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.


För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Tf VD, telefon +46 760-198692


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

DNO Initiates Share Buyback Program8.12.2022 20:47:01 CET | Press release

Oslo, 8 December 2022 – DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator (the "Company"), today announced the initiation of a share buyback program (the "Program") through which the Company will repurchase up to 53,107,326 shares, representing approximately five percent of total shares outstanding, for a maximum total consideration of USD 80 million. The Program will be conducted in accordance with article 5 of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as adopted in the Norwegian Securities Trading Act of 2007, ancillary regulations and the Oslo Stock Exchange's Guidelines for buyback programmes and price stabilisation of February 2021. Buyback transactions will be executed at market prices on the Oslo Stock Exchange. The Program will be managed by Arctic Securities AS, which will make its trading decisions in relation to the Program independently of the Company; this may result in DNO acquiring shares through periods where the Company otherwise would have been restricted from doing so.

Park Place Technologies Acquires CentricsIT Global Services Division8.12.2022 20:35:38 CET | Press release

Purchase Strengthens Park Place as Global Leader for all IT Infrastructure Solutions, as Economy and Skills Gap Challenges Impact Global Business. CLEVELAND, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Park Place Technologies, the leading global data center and networking optimization firm, has acquired the TPM and Professional Services assets of CentricsIT, an IT services provider based in Atlanta, Georgia. The demand for Professional Services is growing globally, driven by economic conditions and skills gaps. Park Place’s Professional Services offering will benefit from the acquisition with greater capabilities in IMAC, ITAD, Remote Hands, and deployment services, including cabling, wi-fi surveys, data center installs and refreshes, and network installations. Park Place clients will benefit from a state-of-the-art Professional Services portal developed by CentricsIT that provides real-time project status, reporting, and collaboration tools. Park Place’s Project Management Office function will

Lumina Datamatics Acquires UK-based Sunrise Setting Ltd.8.12.2022 20:15:35 CET | Press release

MILTON KEYNES, United Kingdom, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumina Datamatics UK Ltd. signed a definitive agreement to acquire a controlling stake in UK-based Sunrise Setting Ltd., a boutique company based in Brixham, UK, supporting academic and other publishers including non-publisher organizations to produce more than 500 publications each year. “The acquisition of Sunrise Setting Ltd. deepens our commitment to our current customers, and also fits with our strategic growth plan. Sunrise Setting Ltd.’s customers will benefit greatly from our broad range of publishing and technology solutions. The depth and experience of Sunrise Setting Ltd. will enhance Lumina Datamatics’ presence in the UK and EU regions and will help us gain a competitive advantage in the publishing space,” said Sameer Kanodia, Managing Director & CEO of Lumina Datamatics. “There is clear alignment with our company offerings and we are looking forward to taking advantage of the synergies resulting from our coll

BioGX Launches 'pixl™' Portable qPCR Platform Ex-US With Expanded Test Menu for Infectious Diseases8.12.2022 20:00:00 CET | Press release

BIRMINGHAM, Ala., Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioGX, a global provider of easy molecular diagnostic solutions since 2007, announced the Ex-US commercial release of its portable pixl™ qPCR real-time PCR platform for use with BioGX CE-IVD marked assays, enabling global access and complementing the recent US FDA EUA expanded use of Xfree™ COVID-19 Direct RT-PCR on the pixl. The pixl instrument is a benchtop 4-channel, 16-well, RT-PCR instrument that supports rapid turnaround times for batches of up to 16 samples, with integrated results interpretation on a device with the compact footprint of a touchpad. "pixl, combined with our unique Xfree chemistry, offers a low-cost direct-sample-to-answer PCR solution on a portable, compact device. pixl will provide broader access to clinical laboratories for decentralized PCR testing, enabling faster, better, low-cost near-patient molecular diagnostics," said Shazi Iqbal, Ph.D., CEO of BioGX. This platform was previously CE-IVD marked and can

Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation exceeded 5%8.12.2022 19:00:00 CET | Press release

Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation exceeded 5% Nokia Corporation Stock Exchange Release 8 December 2022 at 20:00 EET Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation exceeded 5% According to a notification received under Chapter 9, Section 5 of the Finnish Securities Market Act (FSMA) by Nokia Corporation, the direct and indirect holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia have on 2 December 2022 exceeded 5% of the total number of shares and voting rights of Nokia. According to the notification received by Nokia, the holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia on 2 December 2022, directly and through its controlled undertakings and funds was equivalent to a total of 293,966,891 shares, corresponding to approximately 5.22% of the total number of shares and voting rights of Nok