NGI

NGI støtter en uavhengig gjennomgang av Gjerdrum-skredet

Del

– Alle kortene må snus for å finne årsaken til skredet i Gjerdrum. NGI støtter derfor regjeringens plan om at en ekstern ekspertgruppe skal se på årsaksforhold og vurdere forbedringer, sier NGIs administrerende direktør, Lars Andresen.

Lars Andresen, administrerende direktør ved NGI – Norges Geotekniske InstituttDominik Lang, direktør Naturfare ved NGI – Norges Geotekniske Institutt

Lars Andresen, administrerende direktør ved NGI – Norges Geotekniske Institutt. 
Dominik Lang, direktør Naturfare ved NGI – Norges Geotekniske Institutt

6. januar sendte NGI – Norges Geotekniske Institutt et brev til Olje- og energidepartementet og ba om en bred og uavhengig gjennomgang av skredet.

– Som en aktør i saken, og som et uavhengig forskningsinstitutt innenfor geoteknikk, er det viktig for oss at gjennomgangen blir bred og belyser så mange sider av saken som mulig. I tillegg til å se på tekniske årsaker til skredet bør kunnskapsgrunnlaget, regelverk, forvaltning og de gjeldende kravene i plan- og byggesaksprosesser vurderes, sier Andresen.

Todelt mandat

Ifølge Olje- og energidepartementet skal ekspertgruppens arbeid være todelt. Først skal de finne årsakene til skredet. Deretter skal de gå gjennom læringspunkter, evaluere arbeidet med å forebygge kvikkleireskred og om det er behov for endring av regelverk og hvordan dette følges opp.

– Tilnærmingen er helt i tråd med de innspillene vi ga til departementet onsdag denne uken, sier Andresen.

Relevante spørsmål som NGI håper ekspertgruppen stiller, er:

  • Er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig?
  • Er faresonekartene forståelige for brukerne ute i kommunene?
  • Bør det gjøres endringer i retningslinjer og regelverk?
  • I hvor stor grad følger kommunene opp nødvendige vedlikeholds- og sikringstiltak?

Behov for forskning og utvikling

Geofagene er i rask utvikling og det er kommet mye ny kunnskap gjennom forskning og utvikling hos NGI og andre de siste årene. Slike metoder bør vurderes og inkluderes i rammeverket for kvikkleirekartlegging og risikohåndtering. Eksempler er geofysiske metoder som kan forbedre og effektivisere kartleggingen og moderne statistiske metoder for kvantifisering av geologiske variasjoner og usikkerhet. Dessuten er det behov for videreutvikling av numeriske metoder for konsekvensanalyser ved et eventuelt skred.

NGIs rolle i skredområdet

I perioden 2003-2008 har NGI i flere faser av utbyggingen av Nystulia boligfelt i Gjerdrum vært geoteknisk rådgiver og gitt anbefalinger om sikringstiltak.

– Nå bistår NGI og Multiconsult med geotekniske vurderinger i akuttfasen på oppdrag fra NVE. Våre oppgaver har vært, og er, å bidra til sikkerhet for rednings- og letemannskaper. Dessuten opererer vi to geotekniske borerigger som jobber med grunnundersøkelser for å avdekke om det fortsatt er kvikkleire i grunnen i områdene rundt skredet. Vi har et spesielt fokus på områdene med boliger, sykehjem, skole, samt veisystemet slik at områder kan «frigis», og at evakuerte kan flytte tilbake, sier NGIs direktør Naturfare, Dominik Lang.

Trekke lærdom av ulykken

Når ulykken i Gjerdrum nå skal gjennomgås, vil NGI stille det forskningsinstituttet har av kunnskap til rådighet.

– Geoteknikk er et komplisert fagfelt, der mange brikker må settes sammen for å kunne forstå hendelsesforløpet. Selv med den til enhver tid beste forskningsbaserte kunnskap og metoder, vil det være usikkerheter knyttet til en lang rekke faktorer. Det er behov for mer forskning, utvikling og kunnskapsoppdatering – for eksempel av dagens system med faresoner, sier Andresen.  

Han er spent på hvem som skal sitte i granskingsgruppen og hvilke konklusjoner og læringspunkter de kommer fram til. Det vil være et omfattende og tidkrevende arbeid.

– For oss som jobber med geoteknikk og geofaglige vurderinger vil Gjerdrum-skredet for alltid være et veiskille. Alle som har ansvar for kartlegging og risikohåndtering i områder med kvikkleire må være åpne for å ta lærdom av denne ulykken og å forbedre lovgivning, regelverk og retningslinjer, ansvarsforhold og metoder, sier Andresen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NGI

NGI
NGI
Sognsvn. 72
0855 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

NGI - På sikker grunn
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


Følg saker fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom