NGI

NGI maner til bredt samarbeid for å unngå kvikkleireskred

Del

– Å forebygge kvikkleireskred er en svært viktig oppgave for Norge fremover. Derfor er det veldig bra at Gjerdrumutvalget legger stor vekt på mer forskning og utvikling og vil stille krav til geoteknisk kompetanse gjennom en sertifiseringsordning, sier administrerende direktør i NGI - Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen.

NOUen som Gjerdrumutvalget har lagt fram i dag er en grundig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget, regelverket, forvaltningen og de gjeldende kravene i plan- og byggesaksprosesser i kvikkleireområder. NGI er en sentral aktør innenfor fagområdet, og er et forskningsinstitutt som bidrar med spesialisert geoteknisk kompetanse inn i mange byggeprosjekter på kvikkleire, i tillegg til viktig forskning innen feltet.

– Gjerdrumutvalgets utredning danner grunnlag for hvordan vi i de geotekniske fagmiljøene, kommuner, utbyggere og forvaltningsorganer sammen kan jobbe videre for å forebygge kvikkleireskred. Da vil enda tettere samarbeid og kunnskapsutveksling være viktig, sier Andresen.

I dag er det stort behov for geoteknisk kompetanse. NGIs direktør trekker derfor fram at det er bra at Gjerdrumutvalget løfter fram at det må bli opprettet flere studieplasser på mastergradsnivå for geoteknikere.

– Skal vi lykkes med å møte de utfordringene som kvikkleire er i Norge, ikke minst med tanke på klimautfordringer og erosjon, er vi helt avhengig av flere dyktige fagfolk, sier Andresen.

NGI-direktøren er opptatt av at NOUen fra Gjerdrumutvalget skal brukes av fagmiljøene og utdanningsmiljøene som et grunnlag for videre arbeid med kvikkleireproblematikken, og han trekker frem forskning og utvikling og tverrfaglig samarbeid som en nøkkel til å lykkes:

– Derfor har NGI invitert alle fagaktørene til et åpent fagseminar om kvikkleire 7. april. Målet er nettopp å belyse relevante problemstillinger som kan bidra til at vi kan bygge og bo trygt på kvikkleire, sier Andresen, som håper at fagseminaret skal bidra til ytterligere å forsterke samarbeidet mellom de ulike aktørene.

– På kvikkleireseminaret til NGI vil NOUen fra Gjerdrumutvalget være et viktig utgangspunkt for de faglige diskusjonene, sier han.

Fagseminaret vil streames live her fra NGIs facebookside 7. april klokka 10:00 – 15:00. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om NGI

NGI
NGI
Sandakerveien 140
0484 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

På sikker grunn

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der vi integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Vår forskning gir kunnskap som styrker norsk næringsliv til å løse noen av de viktigste utfordringene vi står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

Siden opprettelsen av NGI på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er organisert som en privat stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, kontor i Stryn, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom