NGI

NGI leder EU-prosjekt som skal digitalisere gruveindustrien og sikre økt bærekraft

Del

Europa har et økende behov for viktige råmaterialer mineraler og vil være mer selvforsynte. Men hvordan skal mineraler hentes ut på en måte som er mest mulig bærekraftig? Innovasjonsprosjektet DINAMINE skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi – som roboter, kunstig intelligens og automatisering – kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige

DINAMINE skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige. Foto: Abert Hyseni, Unsplash.
DINAMINE skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige. Foto: Abert Hyseni, Unsplash.

Europa må i dag importere fra blant annet Asia mange av mineralressursene som brukes for å produsere alt fra mobiltelefoner, fornybar energi og moderne forsvarsutstyr. I de kommende tiårene er det forventet at behovet for mineraler vil øke kraftig. I Europa står små og mellomstore gruver for over halvparten av verdiskapningen.

– Disse gruvene spiller en avgjørende rolle for at Europa skal bli mer uavhengig av import og mer konkurransedyktig med tanke på bærekraft – både økonomisk, for miljøet, men også sosial bærekraft gjennom ansvarlig gruvedrift, sier senioringeniør ved NGI - Norges Geotekniske Institutt, Sean Salazar, som skal lede det 3,5-årige prosjektet.

NGIs Sean Salazar (t.v.)vil lede DINAMINE og Mahdi Shabanimashcool er ansvarlig for det tekniske konseptet i prosjektet. Foto: NGI.

Innovasjonsprosjektet DINAMINE, som står for "Digital and Innovative MINE of the future", skal utvikle et innovativt og helhetlig ledelsessystem for gruvedrift. Målet er å endre og modernisere gruveindustrien. Prosjektet er finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

– Nøkkelordet for å gå til dette paradigmeskiftet er digitalisering. Med DINAMINE ønsker vi å vise hvordan vi ved hjelp av innovative løsninger kan skape en mer bærekraftig industri, sier senioringeniør ved NGI, Mahdi Shabanimashcool, som er ansvarlig for det tekniske konseptet i prosjektet.

11 europeiske partnere

NGI skal de neste 3,5 årene lede EU-prosjektet på over 126 millioner kroner med et høynivå, industridrevet, tverrfaglig, konsortium med partnere fra Norge, Portugal, Spania, Italia, Slovenia og Nederland. Nye teknologier som konsortiet skal utvikle og teste inkluderer:

  • Et smart databasesystem for sanntidsintegrering av ulike typer informasjon, som geologiske og geofysiske data, mineralressurser, geomekanikk, proesseringsdata for mineraler, avfallsprodukter og miljødata. Sammen med økonomiske og praktiske hensyn vil datasystemet bli brukt for å sikre god og helhetlig planlegging, overvåkning og administrativ ledelse.
  • En maskinlæringsbasert teknologi for å utvikle og forbedre bergteknikkrelaterte aktiviteter, slik som klassifisering av bergarter, sprengning og stabilisering ved at teknologien blir inkorporert i halvautomatisk boreutstyr.
  • Geomekanisk overvåkning i sanntid av undergrunnsanlegg og dagbrudd.

Det meste av denne teknologien vil NGI være ansvarlig for å utvikle. I tillegg har NGI koordinatoransvar. Utviklingsarbeidet vil bli ledet av Salazar, mens Shabanimashcool skal være teknisk leder og vil involvere forskere fra flere tekniske disipliner i NGI. ,

Teknologien som skal utvikles vil bli testet ut på i to demonstrasjonssteder i Norge og Portugal, i regi av henholdsvis norske Skaland Graphite og portugisiske Felmica Minerais Industriais. Teststedene er valgt ut med tanke på å kunne være representative for europeiske regioner, råmaterialer og verdikjeder.

PROSJEKTPARTNERNE I DINAMINE

Norges Geotekniske Institutt (Norge)

Skaland Graphite AS (Norge)

Felmica Minerais Industriais SA (Portugal)

WorldsSensing SL (Spania)

SINTEF Nord AS (Norge)

SINTEF AS (Norge)

SINTEF Helgeland AS (Norge)

National Institute of Chemistry (Slovenia)

AMV AS (Norge)

Ciaotech Srl (Italia)

SPECTRAL Industries BV (Nederland)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

DINAMINE skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige. Foto: Abert Hyseni, Unsplash.
DINAMINE skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige. Foto: Abert Hyseni, Unsplash.
Last ned bilde
NGIs Sean Salazar vil lede DINAMINE og Mahdi Shabanimashcool er ansvarlig for det tekniske konseptet i prosjektet.
NGIs Sean Salazar vil lede DINAMINE og Mahdi Shabanimashcool er ansvarlig for det tekniske konseptet i prosjektet.
Last ned bilde
Partnere fra 11 europeiske land er med i DINAMINE.
Partnere fra 11 europeiske land er med i DINAMINE.
Last ned bilde

Om NGI

NGI
NGI
Sandakerveien 140
0484 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

På sikker grunn

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der vi integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Vår forskning gir kunnskap som styrker norsk næringsliv til å løse noen av de viktigste utfordringene vi står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

Siden opprettelsen av NGI på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er organisert som en privat stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, kontor i Stryn, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom