NGI

NGI fortsetter arbeidet med å bistå NVE og Gjerdrum kommune

Del

NGI har siden tidlig onsdag morgen 30. desember bistått NVE og Gjerdrum kommune i skredområdet på Ask. Vår oppgave har vært å bistå med geoteknisk kompetanse i akuttfasen.

Oversiktsbilder tatt fra helikopter. Foto: NGI
Oversiktsbilder tatt fra helikopter. Foto: NGI

Arbeidet i skredsonen er et svært krevende arbeid og hele vårt fokus er på dette arbeidet nå. Vi står overfor et av norgeshistoriens største kvikkleireskred og vår omtanke går til de alle som er berørt av dette. 

NGI bistår med kartlegging av trygge områder 
Vi har folk i området som i hele går og i dag har bistått med vurderinger av hvilke områder som skal evakueres og hvor i området det er trygt for redningsarbeiderne å arbeide. I tillegg har vi to geotekniske borerigger med mannskap på stedet som kartlegger hvor det er kvikkleire i randsonene for skredet.  

Håpet er at vi sammen med de andre aktørene i skredområdet kan frigjøre arealer, når vi vet mer om hvor det er kvikkleire og ikke.  

NGIs tidligere grunnundersøkelser på stedet 
NGI har gjort mange undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i området gjennom flere tiår. Vi baserer våre vurderinger på vår geotekniske ekspertise og de til enhver tid gjeldende standarder 

Gjennom årene har vi utarbeidet mange rapporter om grunnforholdene her.  

Vårt fokus har det siste døgnet vært å bistå NVE, kommunen og nødetatene i krisehåndteringen, og vi har ikke prioritert å få oversikt over tidligere dokumentasjon av grunnundersøkelsene våre.  

Hva skjer videre? 
I dag 31. desember har vi en av våre geotekniske eksperter som går gjennom flere tiår med grunnundersøkelser NGI har gjort i området, slik at vi får en oversikt over vurderingene som er gjort.  

Vi er også i dialog med NVE, kommunen og utbygger i Gjerdrum, Odd Sæther, for å se om vi kan gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig. Dette arbeidet foregår nå utover dagen, og vi forventer at slik dokumentasjon kan bli tilgjengelig fredag 1. januar. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Oversiktsbilder tatt fra helikopter. Foto: NGI
Oversiktsbilder tatt fra helikopter. Foto: NGI
Last ned bilde
Foto: NGI
Foto: NGI
Last ned bilde
Foto: NGI
Foto: NGI
Last ned bilde
Foto: NGI
Foto: NGI
Last ned bilde
Foto: NGI
Foto: NGI
Last ned bilde
Foto: NGI
Foto: NGI
Last ned bilde
Foto: NGI
Foto: NGI
Last ned bilde
Foto: NGI
Foto: NGI
Last ned bilde
Foto: NGI
Foto: NGI
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om NGI

NGI
NGI
Sognsvn. 72
0855 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

NGI - På sikker grunn
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


Følg saker fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom