GlobeNewswire by notified

Nexstim Abp:s uppdatering om verksamheten och kliniska framstegen tredje kvartalet 2021

Dela

Pressmeddelande, Helsingfors, 20 oktober 2021 kl. 10.00(EEST)

Nexstim Abp:s uppdatering om verksamheten och kliniska framstegen tredje kvartalet 2021

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) redogör för de viktigaste händelserna i bolagets verksamhet och kliniska framsteg tredje kvartalet 2021.

Vd Mikko Karvinens synpunkter på affärsverksamheten och kliniska framstegen

Det gläder mig att kunna berätta att bolaget efter det starkaste halvåret i dess historia har haft fortsatt positiv tillväxt inom affärsverksamheten under tredje kvartalet. Vi har fortsatt att satsa på att öka försäljningen av nya system inom diagnostikverksamheten (NBS) och terapiverksamheten (NBT®) på bägge två av våra huvudmarknader, nämligen USA och Europa. Samtidigt har befintliga kunder för NBS och NBT® uppvisat ett intresse för systemuppgraderingar, vilket har bidragit till en rekordhög användningsfrekvens av den installerade basen. Som en följd har de återkommande intäkterna ökat, vilket ger oss stabilitet och förutsebarhet på ett helt nytt sätt. Vårt mål är att uppnå finansiell framgång och minimera behovet av tilläggskapital framöver; vi vill utveckla och utvecklas.

Parallellt med satsningarna på tillväxt kommer vi att fortsätta att hålla ett vakande öga på COVID-19 pandemin i omvärlden. Trots att COVID-19 fortsätter att påverka affärsklimatet har vi gått vidare med insatserna för att öka antalen av NBS-system för preoperativ kartläggning av hjärnan och av NBT®-system främst för behandling av egentlig depression (MDD). Under perioden januari–september 2021 levererade vi nio nya NBS-system och åtta nya NBT®-system. Utöver de ovan nämnda levererade systemen hade vi en orderstock på sex olevererade NBS-system vid utgången av tredje kvartalet 2021.

Inom diagnostikverksamheten har NBS-system hittills sålts till över 190 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. Det är glädjande att se att allt fler av våra kunder avser att använda Nexstims system för både diagnostik och terapi. Detta har blivit möjligt på marknaderna i Europa där levererade nya NBS-system till sjukhus kan tillämpas såväl inom såväl neurokirurgisk diagnostik som för behandling av MDD och smärta i kombination med tillvalsmjukvara för NBT. Beskrivande för denna utveckling är att fem av de nio nya NBS-system som levererades under januari–september 2021 var programmerade med tillämpningar för både diagnostik och behandling. Vi ser det kombinerade systemet som en uppenbar konkurrensfördel och ser fram emot att utveckla detta plattformkoncept till andra viktiga marknader världen över.

Inom terapiverksamheten hade vid utgången av tredje kvartalet 2021 sammanlagt 44 Nexstims system med terapiegenskap installerats runt om i världen (19 i USA och 25 i Europa och andra delar av världen) för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta. I siffran ingår både NBT®-system och NBS-system med tillval för NBT. Nexstims NBS-system med SmartFocus® nTMS skiljer sig mycket från andra tillgängliga TMS-produkter genom sin unika och avancerade funktion för 3D-navigering, där den företagsegna e-fältsalgoritmen används för att visualisera stimuleringens exakta position, inriktning och styrka.

I augusti rapporterade vi kliniska utfallsmått för de första 208 patienter som genomgått behandling för egentlig depression (MDD) med Nexstims SmartFocus® rTMS med Nexstims NBT®. Nexstim NBT® är avsett för behandling av egentlig depression hos vuxna patienter som inte har fått tillfredsställande lindring av tidigare antidepressiv medicinering under den aktuella episoden. Utfallet för dessa 208 patienter var mycket gott, så att 50,5 procent av dem hade uppnått remission då behandlingen avslutades medan 76,0 procent visade klinisk respons. Detta överträffar tydligt normala utfallssiffror för depressionsbehandling med TMS-system. Jämförelsevis kan nämnas en väl genomförd multicenterprövning där remissionsutfallet var 26,5–28,7 procent och patienterna redovisade behandlingsrespons på 41,5–56,4 procent1. Patienternas redovisade remission och behandlingsrespons är också bättre än det redovisade utfallet i en omfattande serie med >3 800 patienter som genomgått behandling med rTMS (remission 29,7–36,2 %, behandlingsrespons 62,7–70,4 %)2.

Som en fortsättning på de kliniska framstegen meddelade bolaget i augusti om fortsättning på pilotprövningen kring användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av svår depression med Nexstim NBT®-system på Kuopio universitetssjukhus. Med kortare iTBS-protokoll avses att behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS) ges flera gånger per dag under en vecka, jämfört med konventionell TMS-behandling med en behandlingsgång per dag under flera veckor.

I fortsättningen på den tidigare redovisade pilotprövningen kommer effekten av det kortare iTBS-protokollet att testas på ytterligare 20 patienter. Behandlingsparametrarna har justerats utifrån analyserna av de tidigare redovisade utfallsdata som offentliggjordes 3 mars 2021. Patientbehandlingarna i den fortsatta prövningen beräknas pågå halvvägs in på 2022. Utfallet kommer att offentliggöras så snart som möjligt efter att behandlingarna har slutförts.

Efter de uppmuntrande preliminära uppgifter som vi har fått från Kuopio universitetssjukhus om pilotprövningen ser vi nu fram emot att fortsätta samarbetet. Vårt system profilerar sig tydligt bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer behovet av navigering sannolikt att framhävas än mer i teknik för behandling av patienter som intagits på sjukhus på grund av behandlingsresistent depression och eventuella självmordstankar. Det innebär för Nexstim en potentiell ny marknad för behandling med TMS, som är fristående från den nuvarande behandlingen av egentlig depression. Vi behöver bygga på med data om behandlingsutfallet för de kortare behandlingsprokollen för att kunna driva vår strategiska affärsutveckling.

I slutet av september lämnade bolaget också en uppdatering om pilotprövningen kring användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av kronisk neuropatisk smärta med Nexstims NBT®-system på Helsingfors universitetssjukhus. Alla patienter förutom en hade avslutat pilotprövningen med sammanlagt fem patienter vid utgången av tredje kvartalet 2021. Nexstim är nöjda med pilotprövningens förlopp i de nuvarande extrema omständigheterna som orsakas av covid-19-pandemin.

I pilotprövningen på Helsingfors universitetssjukhus testas effekten av det kortare iTBS-protokollet på fem patienter. De lider av behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta och har inte tidigare fått lindring av behandling med 10 Hz rTMS på motoriska barken. Resultaten av pilotprövningen tillkännages när de är klara.

Trots att pandemin med covid-19 håller i sig känner vi oss positiva inför fjärde kvartalet och helåret 2021, som är det första hela året med bolagets nya strategi. På Nexstim fortsätter vi att målmedvetet arbeta för personlig och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi är övertygade om att våra insatser kommer att öka det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabb tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna ihållande framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas.

1) Carpenter L. et al. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for major depression: a multisite, naturalistic, observational study of acute treatment outcomes in clinical practice. Depress Anxiety. 2012 Jul;29(7):587–96. Epub 2012 Jun 11.

2) Sackheim, H. et al. Clinical outcomes in a large registry of patients with major depressive disorder treated with Transcranial Magnetic Stimulation. Journal of Affective Disorders 277 (2020) 65–74.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

JLT Mobile Computers acquires French sales partner ID Work8.12.2021 23:30:00 CET | Press release

With an own sales office JLT strengthens its local presence in the French market, which has grown to become one of the largest and most important regionsin Europe for JLT Växjö, Sweden, 8Dec2021 * * * JLT Mobile Computers, a leading supplier of reliable computers for demanding environments, today announced that they have signed the agreement to acquire of ID Work, their French sales partner with effect from January 2022. Since its start in 2013 ID Work has successfully been driving sales in France through a country-wide network consisting of system integrators and resellers. Since then, the French market has grown to become one of JLT’s largest and most important markets in Europe. JLT will be taking over the business and establish a local sales office with own personnel. Through the acquisition JLT will get closer to its customers and sales partners in France. The founder of ID Work, who is running the company today will have a continued involvement in JLT over the next couple of year

JLT Mobile Computers förvärvar sin franska säljpartner ID Work8.12.2021 23:30:00 CET | Pressemelding

Frankrike är ett av de största och viktigaste länderna i Europa för JLT ochsyftet med förvärvet är att etablera ett säljkontori egen regi för att stärkaden lokala närvaron Växjö, Sverige, 8:e december2021 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserar idag att man har tecknat ett avtal om förvärv av sin franska säljpartner ID Work med tillträde i januari 2022. Sedan starten 2013 har ID Work framgångsrikt drivit försäljningen av JLT:s produkter i Frankrike genom ett landstäckande nätverk bestående av systemintegratörer och återförsäljare. Den franska marknaden har sedan dess vuxit till att bli en av JLT:s största och viktigaste marknader i Europa. JLT kommer att ta över ID Works verksamhet och etablera ett säljkontor med egen personal. Förvärvet gör att JLT kommer närmare sina kunder och säljpartners. Grundaren av ID Work som idag driver företaget kommer att ha ett fortsatt engagemang i JLT under de kommande åren. För mer informati

Better Collective initiates share buyback program to cover future payments relating to completed acquisitions and incentive programs8.12.2021 18:00:00 CET | Press release

Regulatory Release no. 38/2021 December 8, 2021 Better Collective A/S (the “Company”) has today initiated a share buyback program for up to 10 mEUR, to be executed during the period from December 9, 2021 to February 24, 2022. The purpose of the buyback program is to cover future payments relating to completed acquisitions and to cover established Incentive Plans. The buyback program is being initiated pursuant to the authorization granted by the shareholders at the annual general meeting held on April 26, 2021 to repurchase up to nominal 4,694,532 shares of EUR 0,01 each of the Company’s share capital in the period until the annual general meeting in 2022. The Company has appointed Nordea as lead manager of the buyback program. Under the agreement with Nordea, Nordea will purchase shares on behalf of the Company and will make its trading decisions independently of, and without influence by the Company. The buyback program is subject to the following terms: The purpose of the program is

Nextensa Nv/sa: Shares Repurchase8.12.2021 17:40:00 CET | Press release

NEXTENSA NV/SA: SHARES REPURCHASE Nextensa NV announces that the board of directors has decided to initiate a share repurchase programme to acquire up to 65,000 shares for a total amount of no more than 4,800,000 euros within the limits set down in the (renewed) share repurchase authorization as granted by the extraordinary general meeting of shareholders of 19 July 2021. The goal of the share repurchase is to enable Nextensa to meet its obligations resulting from the purchase plans for the benefit of its executive management. Nextensa recognizes the need for active and committed managers that are able to guide the transformation into a mixed property investor and developer. Furthermore, based on previous experience and current market practices and trends, the nomination and remuneration committee and the board of directors are convinced that managers are more engaged and committed when they are able to participate in the capital of Extensa NV, as this aligns their interests with those

Millicom files standard form for notification of major holdings8.12.2021 17:13:53 CET | Press release

Millicom files standard form for notification of major holdings Luxembourg,December 8, 2021 – Millicom International Cellular S.A. announced today the CSSF regulatory filing of the form: ANNEX A: Standard form for notification of major holdings (attachment) -END- For further information, please contact Press: Vivian Kobeh, Director Corporate Communications +1-786-628-5300 press@millicom.com Yocasta Valdez, Group Manager Digital Media & Communications +1-305-929-5417 press@millicom.com Investors: Michel Morin, VP Investor Relations +1-786-628-5270 investors@millicom.com Sarah Inmon, Director Investor Relations +1-786-628-5303 investors@millicom.com About Millicom Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) is a leading provider of fixed and mobile services dedicated to emerging markets in Latin America and Africa. Millicom sets the pace when it comes to providing high-speed broadband and innovation around The Digital Lifestyle® services through its principal brand, TIGO. As

Volta Finance Limited - Result of AGM8.12.2021 16:04:30 CET | Press release

8 December 2021 Volta Finance Limited (VTA / VTAS) RESULTS OF THE FIFTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING Volta Finance Limited announces that at the Fifteenth Annual General Meeting held earlier today all resolutions proposed were duly passed. One of these resolutions was a special resolution. The full text of the resolutions can be found in the Notice of Meeting contained within the Annual Report and Accounts 2021, copies of which are available for viewing on the Company’s website http://www.voltafinance.com. Further information on the votes cast for each resolution will be available on the Company’s website shortly. CONTACTS For the Investment Manager AXA Investment Managers Paris Serge Demay serge.demay@axa-im.com +33 (0) 1 44 45 84 47 Company Secretary and Administrator BNP Paribas Securities Services S.C.A, Guernsey Branch guernsey.bp2s.volta.cosec@bnpparibas.com +44 (0) 1481 750 853 Corporate Broker Cenkos Securities plc Andrew Worne Daniel Balabanoff +44 (0) 20 7397 8900 ***** ABOUT V

New Kisqali® data shows consistent overall survival benefit across genomic and clinical subtypes of interest in HR+/HER2- metastatic breast cancer8.12.2021 15:30:00 CET | Press release

Data from the MONALEESA Phase III program provide further evidence of the unique profile of Kisqali, the CDK4/6 inhibitor with the longest reported median overall survival (OS) in HR+/HER2- metastatic breast cancer (over 5 years) and proven OS benefit across patient subgroups1-5 Kisqali pooled data at the San Antonio Breast Cancer Symposium confirms OS benefit across most common genomic intrinsic subtypes of HR+/HER2- metastatic breast cancer, including the aggressive, ET-resistant HER2-enriched subtype6 Data supports rationale for HARMONIA, the first prospective, head-to-head Phase III trial seeking to identify the best therapeutic option between Kisqali and Ibrance®* for patients with the HER2-enriched subtype Kisqali remains the only CDK4/6i with consistent OS benefit across the entire MONALEESA program, regardless of site and number of metastases, prior treatment, endocrine partner, line of therapy or menopausal status1-5,7-8 Basel, December 8, 2021 — Novartis today announced new K