GlobeNewswire by notified

Nexstim Abp:s uppdatering om verksamheten och kliniska framstegen första kvartalet 2022

Dela

Pressmeddelande, Helsingfors, 27 april 2022 kl. 9.30 (EEST)

Nexstim Abp:s uppdatering om verksamheten och kliniska framstegen första kvartalet 2022

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) redogör för de viktigaste händelserna i bolagets verksamhet och kliniska framsteg första kvartalet 2022.

Vd Mikko Karvinens synpunkter på affärsverksamheten och kliniska framstegen

Det gläder mig att kunna berätta att bolaget efter det starkaste helåret i dess historia har haft rekordartat god tillväxt inom affärsverksamheten under första kvartalet 2022. I enlighet med vårt främsta strategiska mål fortsätter vi en lönsam ökning av omsättningen, så att bolaget för första gången kan redovisa rörelsevinst för räkenskapsperioden och samtidigt minimera kapitalbehovet i framtiden.

I februari meddelade vi om att vi utlicensierat vår teknik för NBT®-systemet till Magnus Medical, Inc. Licensavtalets totala värde är cirka 17 miljoner euro. Tills den överenskomna royaltytiden på fem år börjar, kommer vi att gå vidare med verksamheten på normalt vis och fokusera på att genomföra vår strategi. Licensavtalet öppnar unika möjligheter för Nexstim att uppnå ekonomiska fördelar, utbreda patientanvändningen av vår teknik och rikta in våra resurser på andra affärsområden under royaltytiden.

Vi har fortsatt att öka både på diagnostikverksamheten (NBS) och terapiverksamheten (NBT®) genom försäljning av nya system på våra huvudmarknader, USA och Europa. Den positiva inledningen på året har förstärkts av leveransen av flera system som ingick i orderstocken vid utgången av 2021. Utökningen av antalet installerade system bidrar till en stadig ökning av återkommande intäkter, som ger oss stabilitet och förutsebarhet i verksamheten. Vårt mål är att bygga ut och utveckla verksamheten.

Samtidigt som vi satsar på tillväxt bevakar vi också aktivt världspolitiska läget som förändrats i och med kriget i Ukraina. Vi fördömer entydigt Rysslands krigshandlingar i Ukraina och hoppas på en snar och fredlig lösning på konflikten. Trots att Covid-19 fortsätter att i viss mån påverka affärsklimatet har vi gått vidare med insatserna för att öka antalen av NBS-system för preoperativ kartläggning av hjärnan och av NBT®-system främst för behandling av egentlig depression (MDD). Under perioden januari–mars 2022 levererade vi sju nya NBS-system och två nya NBT®-system. Utöver dessa har vi vid utgången av första kvartalet 2022 också levererat samtliga system i orderstocken som var olevererade vid bokslutsdatum 2021.

Inom diagnostikverksamheten har vi hittills sålt cirka 210 NBS-system till forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. Det är glädjande att se att allt fler av våra kunder avser att använda Nexstims system för både diagnostik och terapi. Nu har man även i USA tillgång till den nya konfigurationen NBS System 5, NBS5+, med vilken det är möjligt att köra diagnostik och terapi i samma system. Det viktiga är att det i det nya utbudet på den amerikanska marknaden finns samtliga indikationer för FDA 510(k) nu i ett och samma system. De här framstegen åskådliggörs av att samtliga sju NBS-system som vi levererade under januari–mars 2022 var konfigurerade för både diagnostik och terapi. Vi gläder oss också över att vi under början av året redan har levererat den andra NBS5+ systemet till en och samma sjukhuskedja i USA. Vi ser det kombinerade systemet som en uppenbar konkurrensfördel och ser fram emot att utveckla detta plattformkoncept till andra viktiga marknader världen över.

Inom terapiverksamheten hade vid utgången av första kvartalet 2022 sammanlagt 56 Nexstims system med terapiegenskap installerade runt om i världen (21 i USA och 35 i Europa och andra delar av världen) för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta. I siffran ingår både NBT®-system och NBS-system med tillval för NBT. Nexstims NBS-system med SmartFocus® nTMS skiljer sig mycket från andra tillgängliga TMS-produkter genom sin unika och avancerade funktion för 3D-navigering, där den för Nexstim unika e-fältsalgoritmen används för att visualisera stimuleringens exakta position, riktning och styrka.

Vårt andra viktiga strategiska mål för 2022 är att utvidga riktning av Nexstims exklusiva samarbetsvårdcentraler, särskilt i USA. Vi arbetar vidare på att utöka antalet installerade NBT®-system för behandling av egentlig depression, i enlighet med vår förnyade strategi och genom samarbete med framstående partnervårdcentraler. Tyngdpunkten i nya partnerskap ligger på strategiska investeringar i servicebolag, främst på den stora marknaden i Nordamerika, men också genom valda insatser i nya partnerskap på marknaderna i Europa och i Asien. Den undertecknade avtalet i slutet av 2021 om en strategisk allians och minoritetsintresse i PNC Management Services, LLC är det första konkreta steget på denna viktiga strategiska utvecklingsväg. Genom samarbetet kommer vi nära patienterna och får exaktare data från patientkontakterna. Vi ser fram emot samarbetet med doktor Kuluva och hans vårdcentral; vi är övertygade om att samarbetet erbjuder utmärkta förutsättningar för tillväxt i framtiden. Vi ser med tillförsikt emot samarbetet med doktor Kuluvas team av experter, som ger fler patienter i Kalifornien möjligheten att få behandling med Nexstims TMS-teknik. Dessutom tecknade parterna i mars en avsiktsförklaring och i enlighet med avtalsvillkoren har Nexstim etablerat ett privatkapitalbolag. Syftet med bolaget är att utöka Nexstims nätverk av partnervårdcentraler i USA. Parterna fortsätter förhandla om vidare samarbetsmöjligheter inom privatkapitalbolaget med doktor Joshua Kuluva som minoritetsägare.

I februari rapporterade vi kliniska utfallsmått för de första 311 patienterna som slutfört behandling för egentlig depression (MDD) med Nexstims SmartFocus® rTMS med NBT®-systemet. Nexstim NBT® är avsett för behandling av egentlig depression hos vuxna patienter som inte har fått tillfredsställande lindring av tidigare antidepressiv medicinering under den aktuella episoden. Utfallet för dessa 311 patienter var mycket god. cirka 50 procent av patienterna hade uppnått remission då behandlingen avslutades, medan 77 procent visade klinisk respons. Detta överträffar klart de normala utfallssiffrorna för depressionsbehandling med TMS-system. Jämförelsevis kan man nämna en väl genomförd multicenterprövning där remissionsutfallet var 26,5–28,7 procent och patienterna redovisade behandlingsrespons på 41,5–56,4 procent1. Patienternas redovisade remission och behandlingsrespons var också bättre än det redovisade utfallet i en omfattande serie med över 3 800 patienter som genomgått behandling med rTMS (remission 29,7–36,2 %, behandlingsrespons 62,7– 70,4 %)2. Vi fortsätter insamlingen av dessa värdefulla patientregisterdatan under 2022.

Pilotprövningen i Kuopios universitetssjukhus fortsätter. I prövningen undersöks användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av svår depression med Nexstim NBT®-systemet. Med kortare iTBS-protokoll avses att behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS) ges flera gånger per dag under en vecka, jämfört med konventionell TMS-behandling med en behandlingsgång per dag under flera veckor.

Vi har tidigare meddelat om fortsättningen av pilotprövningen där effekten av iTBS ska testas på ytterligare 20 patienter. Vid början av behandlingarna antogs de pågå halvvägs in på 2022, men vårdstrejken under våren innebar ett avbrott i prövningen och det är möjligt att behandlingarna pågår längre in på 2022 än vad som ursprungligen planerats. Nexstim följer aktivt med hur behandlingarna framskrider och kommer att offentliggöra resultaten så snart som möjligt efter att behandlingarna har slutförts.

Vårt system profilerar sig tydligt bland de icke-navigerande TMS-lösningarna som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer behovet av navigering sannolikt att framhävas än mer i teknik för behandling av patienter som intagits på sjukhus på grund av behandlingsresistent depression och eventuella suicidtankar. Det innebär för Nexstim en potentiell ny marknad för behandling med TMS, som är fristående från den nuvarande behandlingen av egentlig depression. Vi behöver bygga på med data om behandlingsutfallet för de kortare behandlingsprokollen för att kunna driva vår strategiska affärsutveckling.

Trots det skärpta världspolitiska läget har vi positiva förväntningar för 2022. På Nexstim fortsätter vi att målmedvetet arbeta för personlig och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi är övertygade om att våra insatser ökar det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna ihållande framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur läget i Ukraina och covid-19- pandemin utvecklas.

1) Carpenter L. et al. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for major depression: a multisite, naturalistic, observational study of acute treatment outcomes in clinical practice. Depress Anxiety. 2012 Jul;29(7):587-96. Epub 2012 Jun 11.

2) Sackheim, H. et al. Clinical outcomes in a large registry of patients with major depressive disorder treated with Transcranial Magnetic Stimulation. Journal of Affective Disorders 277 (2020) 65–74

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktö
+ 358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

ERYTECH to Present at the H.C. Wainwright Global Investment Conference17.5.2022 22:05:00 CEST | Press release

ERYTECHtoPresent at the H.C. WainwrightGlobal Investment Conference Cambridge, MA (U.S.) and Lyon (France), May 17, 2022 – ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext: ERYP), a clinical-stage biopharmaceutical company developing innovative therapies by encapsulating therapeutic drug substances inside red blood cells, today announced that its Chief Executive Officer, Gil Beyen, will present at the H.C. Wainwright Global Investment Conference. The conference will be held in a hybrid format from May 23-26, 2022, in Miami, USA. The corporate presentation will be held in person on Wednesday, May 25 at 10:30am ET and will be available on-line on the conference website afterwards. Mr. Beyen will be available for one-to-one meetings with investors on May 24, 25 and 26. If you would like to arrange a one-on-one meeting or register, please contact your conference representative. For more information on the H.C. Wainwright 23rd Global Investment Conference, please visit the H.C. Wainwright Conference websi

EVS COMMUNICATES THE RESULTS OF THE ORDINARY GENERAL MEETING17.5.2022 21:59:34 CEST | Press release

Publication on May17, 2022, after market closure Regulated information EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) EVSCOMMUNICATES THERESULTSOFTHEORDINARYGENERAL MEETING EVS Broadcast Equipment SA, leading provider of live video production systems, held its Ordinary General Meeting on May 17, 2022. In total 73 shareholders representing 2,799,870 shares, or 19.5% of the company shares, attended by proxy the Ordinary General Meeting held physically at the company's registered office but for which the company had recommended its shareholders to attend by videoconference given the still sensitive health situation. All the resolutions have been approved, i.e.: - The remuneration report, the updated remuneration policy, the discharge of the Directors and the Auditor; - The 2021 annual accounts and the allocation of profits, including a total gross dividend of EUR 1.50 for fiscal year 2021 (such dividend is made up, on the one hand, of the i

SeaLegacy Celebrates the Inaugural Year of The Good Ocean17.5.2022 21:49:59 CEST | Press release

A unified, passionate group of businesses investing in SeaLegacy’s mission to protect the world’s oceans British Columbia, Canada, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- When eight companies mostly unknown to one another came together for the first time in May of 2021, they were bound only by a commitment to protect our oceans and planet. Today, these founding members of The Good Ocean are actively supporting SeaLegacy’s commitment to ocean protection. "One of the questions I get asked the most is, 'What can I do?'" says SeaLegacy Co-Founder and President Cristina Mittermeier. "This question comes from individuals, and it also comes from businesses. Increasingly, consumers are demanding the products and services they support with their purchasing power be aligned with their desire to be accountable for their impact on earth. Members of The Good Ocean are addressing that demand and stepping into the crucial role businesses play in conservation work. Together, we are taking steps towards syste

Karolinska Development’s portfolio company Aprea Therapeutics acquires Atrin Pharmaceuticals17.5.2022 16:55:38 CEST | Press release

STOCKHOLM, SWEDEN, May 17 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) announces that its portfolio company Aprea Therapeutics has completed the acquisition of the privately-held US-based biotechnology company Atrin Pharmaceuticals Inc. Aprea Therapeutics will now prioritize the development of Atrin Pharmaceuticals’ drug candidates, which are being developed to fight cancer by affecting the proteins involved in the ability of tumors to repair damage to their DNA. With the acquisition of Atrin Pharmaceuticals’ portfolio of candidate drugs, Aprea Therapeutics intends to shift its primary focus to the development of ATRN-119, a drug candidate that inhibits an important signaling pathway in DNA damage repair. ATRN-119 will soon be evaluated in clinical phase 1/2a studies in the treatment of malignant solid tumors, both as monotherapy and in combination with standard treatment. In parallel with the development of ATRN-119, separate programs are run with a second-generation ATR i

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics förvärvar Atrin Pharmaceuticals17.5.2022 16:55:38 CEST | Pressemelding

STOCKHOLM, SVERIGE 17 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har förvärvat det privatägda amerikanska bioteknikbolaget Atrin Pharmaceuticals Inc. Aprea Therapeutics kommer nu att prioritera utvecklingen av Atrin Pharmaceuticals läkemedelskandidater, vilka utvecklas för att bekämpa cancersjukdomar genom att påverka de proteiner som är involverade i tumörers förmåga att reparera skador i sitt DNA. Efter förvärvet av Atrin Pharmaceuticals läkemedelsprojekt flyttar Aprea Therapeutics sitt primära fokus till utvecklingen av ATRN-119, en läkemedelskandidat som hämmar en viktig signaleringsväg vid reparation av DNA-skador. ATRN-119 kommer inom kort att börja studeras i kliniska fas 1/2a-studier vid behandling av maligna solida tumörer, både som monoterapi och i kombination med standardbehandling. Parallellt med utvecklingen av ATRN-119 bedrivs separata program med en andra generationens ATR-hämmare, ATRN-354, med poten