GlobeNewswire

Nexstim Abp: Slutligt utfall av den lyckade företrädesemissionen

Dela

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 7 april 2021 kl. 20.05 (EEST)

Nexstim Abp: Slutligt utfall av den lyckade företrädesemissionen

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA , HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN

Enligt det slutliga utfallet av Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) företrädesemission som avslutades 29 mars 2021 i Sverige och 31 mars 2021 i Finland (”emissionen”), övertecknades emissionen med 178,13 procent i förhållande till antalet tilldelade nya aktier. Av de tilldelade 219 811 378 nya aktierna (”emissionsaktierna”) tecknades 209 141 144 aktier (cirka 95,15% av emissionsaktierna) med teckningsrätt, varefter de återstående 10 670 234 aktierna (cirka 4,85% av emissionsaktierna) tilldelades enligt emissionsvillkoren till sekundära teckningar av företrädestecknarna. Enligt det slutliga emissionsutfallet tilldelades inga emissionsaktier till tecknare som tecknade emissionsaktier utan företrädesrätt.

Enligt det slutliga emissionsutfallet tecknade teckningsgaranterna, det vill säga Ossi Haapaniemi med närstående bolag, Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvaltade värdeandelskonton, Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy, vissa styrelseledamöter och medlemmar i ledningsgruppen sammanlagt 105 130 993 aktier, motsvarande cirka 47,83 procent av emissionsaktierna och cirka 3.15  miljoner euro.

 Nexstims emissionslikvid brutto uppgick till cirka 6.6. miljoner euro, av vilken efter avdrag av avgifterna och kostnaderna återstår cirka 6.4 miljoner euro.

Kort om emissionen

  • I Nexstims emission hade bolagets aktieägare företrädesrätt att teckna aktier.
  • Varje aktieägare i Nexstim tilldelades en (1) företrädesrätt att teckna emissionsaktier som kontoförda värdepapper ("teckningsrätt") per varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för emissionen den 10 mars 2021 ("avstämningsdagen").
  • Två (2) teckningsrätter gav innehavaren rätt att teckna en (1) emissionsaktie till teckningspriset 0,03 euro per emissionsaktie ("teckningspriset"). Teckningspriset för de emissionsaktier som registreras hos Euroclear Sweden och noteras på Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Growth Market Sweden var 0,31 svenska kronor per emissionsaktie.
  • Bolaget erbjöd därmed aktieägarna högst 219 811 378  nya aktier för teckning med aktieägarnas företrädesrätt.
  • Teckningstiden inleddes den 15 mars 2021 kl. 9.30 finsk tid (8.30 svensk tid) och avslutades den 31 mars 2021 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid) i Finland och den 29 mars 2021 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid ) i Sverige.
  • Teckningsrätterna var fritt överlåtbara och handlades på Nasdaq Helsinki Oy:s marknadsplats First North Growth Market Finland ("First North Finland") (handelsnamn NXTMHU0121) och på Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Growth Market Sweden ("First North Sweden") (handelsnamn NXTMS TR) mellan den 15 mars 2021 och den 24 mars 2021.

Godkännande av teckningar och tilldelning av emissionsaktierna

I emissionen inkom teckningar på totalt 391 543 431 aktier, vilket motsvarar cirka 178,13 procent av de tilldelade emissionsaktierna. På First North Finland utnyttjades cirka 78,16 procent av teckningsrätterna och på First North Sweden cirka 16,98 procent av teckningsrätter, varigenom cirka 95,15 procent av emissionsaktierna tecknades med teckningsrätter.

Nexstims styrelse godkände 7 april 2021 teckningarna av 209 141 144 emissionsaktier med teckningsrätter samt enligt emissionsvillkoren godkända företrädestecknares sekundära teckningar av 10 670 234 emissionsaktier. Till den del som bolaget på grund av överteckningen inte tilldelade en investerare emissionsaktier som tecknats och betalts enligt teckningsorder, returnerar bolaget teckningspriset för de icke tilldelade emissionsaktierna till investerarna enligt emissionsvillkoren.

Mikko Karvinen, vd för Nexstim Abp, lämnade följande kommentar: ”Jag vill tacka aktieägarna för deras förtroende för företrädesemissionen. Vi är mycket nöjda med resultatet av aktieemissionen och möjligheten som de insamlade medlen erbjuder för att fortsätta implementeringen av vår förnyade strategi. Vi är övertygade om att det idag finns ett större behov än någonsin av vår unika teknik med E-fältbaserad navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS), som möjliggör individanpassad och effektiv behandling av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.”

Registrering av emissionsaktierna och inledande av handel

Emissionsaktierna berättigar till aktieägarrättigheter i bolaget från och med datumet för registrering i handelsregistret, vilket sker uppskattningsvis 12 april 2021. Emissionsaktierna levereras och slås samman i Euroclear Finlands värdeandelssystem uppskattningsvis 13 april 2021, och handeln med emissionsaktierna tillsammans med de existerande aktierna inleds på First North Finland uppskattningsvis 13 april 2021. Emissionsaktierna levereras och slås samman i Euroclear Swedens depåsystem uppskattningsvis 16 april 2021, och handeln med emissionsaktierna tillsammans med de existerande aktierna inleds på First North Sweden uppskattningsvis 14 april 2021.

Genom emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 219 811 378 aktier från 439 622 756 aktier till totalt 659 434 134 aktier.


NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande       


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Viktig information

Informationen som ingår häri får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Sydafrika, Holgkong, Japan, Canada, Singapore, Nya Zeeland eller Förenta Staterna. Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Nexstim Abp ("Bolaget") ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Bolaget åtar sig inte något ansvar för eventuella överträdelser av sådana restriktioner.

Detta meddelande innehåller varken ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera, eller teckna, eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera eller teckna några som helst värdepapper och ingen försäljning av värdepapper kommer att göras i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan inbjudan eller en sådan försäljning skulle vara lagstridigt innan registrering eller kvalificering som följer av värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion.

Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, är detta meddelande riktat mot endast sådana parter som nämnas av kvalificerade investerare som under Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (sk. prospektförordningen).

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell marknadsföring ("Föreskriften") i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii) företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2) av Föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta personer"). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Correction: REGARDING DRAFT ALTERNATIVE RESOLUTION SUBMITTED TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS16.4.2021 14:49:32 CEST | Press release

Correction: the number of shares indicated – 380.396.585 and declared dividends per share – 0,0198 EUR. On 15 April 2021 AB “Klaipėdos nafta” (hereinafter – Company) received a proposal from the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the Shareholder), that executes the rights of the Shareholder – the Republic of Lithuania that owns 275 687 444 ordinary registered shares, making 72,45 per cent of the total amount of the Company’s shares, on an alternative draft resolution of the issue on the agenda of the ordinary registered meeting of shareholders of the Company to be convened on 30 April 2021. Following paragraphs 3, 4 and 5 of Article 25 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, the Shareholder as the person exercising the right to propose draft resolutions of the Company’s General Meeting, holding shares that grant at least 1/20 of all the votes, proposes to approve the following draft resolution of the fourth item on the agenda of th

Sampo plc: Disclosure Under Chapter 9 Section 5 of the Securities Market Act (BlackRock, Inc.)16.4.2021 14:30:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 16 April 2021 at 3:30 pm Disclosure Under Chapter 9 Section 5 of the Securities Market Act (BlackRock, Inc.) Sampo plc (business code 0142213-3) has received a disclosure under Chapter 9, Section 5 of the Securities Markets Act, according to which the total number of voting rights attached to Sampo A shares (ISIN: FI009003305) owned directly, indirectly or through financial instruments by BlackRock, Inc. (USA tax ID 32-0174421) and its funds increased on 15 April 2021 above five (5) per cent of Sampo plc’s total voting rights. In addition, the disclosure obligation arose due to the number of Sampo A shares owned directly or indirectly by BlackRock, Inc. and its funds increasing above 5 per cent. Sampo's share capital comprises 555,351,850 shares, of which 554,151,850 are A shares and 1,200,000 are B shares. Each A share entitles its holder to one (1) vote and each B share to five (5) votes. Thus, the total number of votes is 560,151,850. Total positions

CrossAmerica Partners to Announce First Quarter 2021 Earnings Results on May 1016.4.2021 12:45:00 CEST | Press release

Allentown, April 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CrossAmerica Partners to Announce First Quarter 2021 Earnings Results on May 10 ALLENTOWN, PA, April 16, 2021 – CrossAmerica Partners LP (NYSE: CAPL) today announced that it will release its first quarter 2021 results after the market closes on Monday, May 10, 2021. In conjunction with the news release, management will host a conference call on Tuesday, May 11, at 9:00 a.m. Eastern Time. The conference call numbers are 800-774-6070 or 630-691-2753 and the passcode for both is 7265208#. A live audio webcast of the conference call and the related earnings materials, including reconciliations of any non-GAAP financial measures to GAAP financial measures and any other applicable disclosures, will be available on that same day on the investor section of the CrossAmerica website (www.crossamericapartners.com). To listen to the audio webcast, go to https://caplp.gcs-web.com/webcasts-presentations https://caplp.gcs-web.com/webcasts-presentations. A

Nexstim Receives Positive Feedback from Mind Matters Psychiatry MD on Use of Their Two NBT® Systems to Treat MDD16.4.2021 11:00:00 CEST | Press release

Press release, Helsinki, 16.04.2021, 12.00 pm (EEST) Nexstim Receives Positive Feedback from Mind Matters Psychiatry MD on Use of Their Two NBT® Systems to Treat MDD Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") announces that the company’s SmartFocus® nTMS technology used at Mind Matters Psychiatry MD, US has generated positive feedback from its use in treating patients with depression. Oladele Adebogun M.D. said, “I was initially introduced to Nexstim by the early outcomes of their registry which showed 50% remission rates in a small number of patients suffering from major depressive disorder. I purchased my first system and have been so impressed with my own patient outcomes that I have added this second system for my patients located in Flower Mound, Texas. I have even been able to successfully treat those patients who failed to respond to TMS on our prior non-Nexstim system. I am proud to contribute to the latest Nexstim treatment outcomes of triple the number of pat

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS16.4.2021 10:08:23 CEST | Press release

Auction date2021-04-16Loan1062Coupon0.125 %ISIN-codeSE0013935319Maturity2031-05-12Tendered volume, SEK mln750 +/- 400Volume offered, SEK mln4,000Volume bought, SEK mln750Number of bids12Number of accepted bids3Average yield0.367 %Lowest accepted yield0.367 %Highest yield0.368 %% accepted at lowest yield 65.00 Auction date2021-04-16Loan1053Coupon3.50 %ISIN-codeSE0002829192Maturity2039-03-30Tendered volume, SEK mln500 +/- 250Volume offered, SEK mln1,400Volume bought, SEK mln500Number of bids5Number of accepted bids2Average yield0.696 %Lowest accepted yield0.693 %Highest yield0.698 %% accepted at lowest yield 100.00 Auction date2021-04-16LoanREGS Kingdom of SwedenCoupon0.125 %ISIN-codeXS2226974504Maturity2030-09-09Tendered volume, SEK mln250 +/- 250Volume offered, SEK mln600Volume bought, SEK mln250Number of bids6Number of accepted bids3Average yield0.287 %Lowest accepted yield0.281 %Highest yield0.291 %% accepted at lowest yield 50.00

Prostate cancer study to be initiated at Uppsala University Hospital with NanoZolid technology®16.4.2021 09:00:00 CEST | Press release

UPPSALA, SWEDEN – LIDDS AB (publ) announced today that an application for a new clinical study at Uppsala University Hospital has been submitted. The study will assess intratumoral injections of NZ-DTX Depot, containing the cytotoxic agent docetaxel, in men with prostate cancer who are scheduled for prostatectomy. The trial is originated by the principal investigator of the trial, Dr Michael Häggman, Associate Professor at the Department of Surgical Sciences in Urology, Uppsala University Hospital. The study is planned to start in mid of this year and it will enroll 10- 15 patients to be treated with NZ-DTX prior to planned surgery. “The NanoZolid technology is suitable to combine with the MRI/TRUS injection technique for a high precision intratumoral delivery of NZ-DTX Depot. Treating patients prior to removal of the prostate gland will provide exhaustive information with regards to local effects in the tumor and surrounding tissue”, commented Dr Michael Häggman. “We are very pleased

Notice of Annual General Meeting in Eolus Vind AB (publ)16.4.2021 08:30:00 CEST | Press release

Hässleholm, Sweden, April 16th, 2021 The shareholders of Eolus Vind AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting (“AGM”) to be held on May 19, 2021. The Board of Directors has decided that the AGM should be conducted by way of postal vote pursuant to temporary legislation being in effect in 2021. This means that the AGM will be held without the physical presence of shareholders, representatives or third parties. The shareholders will therefore only be able to exercise their voting rights by postal voting in the manner prescribed below. An address in which the CEO Per Witalisson comments on Eolus’ operations and any questions submitted to the company will be published on Eolus’s website www.eolusvind.com on May 19, 2021. Information on the resolutions passed at the AGM will be disclosed on May 19, 2021, when the outcome of the postal voting has been confirmed. Right to attend Shareholders who wish to attend the AGM must be recorded in the share register maintained b