GlobeNewswire

Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad vederlagsfri nyemission

Dela

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 7 april 2021 kl. 20.15 (EEST)

Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad vederlagsfri nyemission

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar med hänvisning till bolagets företagsmeddelanden utgivna 8 mars 2021 om en företrädesemission (”företrädesemission”) och godkännande av ett EU-tillväxtprospekt (”prospekt”) samt teckingsgarantier givna till bolaget i samband med företrädesemissionen.

Av bolagets största aktieägare har Ossi Haapaniemi med närstående bolag, Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvaltade värdeandelskonton, Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy samt vissa styrelseledamöter och medlemmar i ledningsgruppen tillsammans åtagit sig att under specifika villkor teckna sammanlagt cirka 48,73 procent av emissionsaktierna (”emissionsaktier”) på följande sätt:

Teckningsgaranterna Garanti

 (euro)
Garanti (emissionsaktier)% av alla   emissionaktier
Ossi Haapaniemi med närstående bolag722 608,6524 086 95510,96
Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvältade värdeandelskonton1 200 000,0040 000 00018,20
Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy:tä1 100 000,0036 666 66716,68
Styrelseledamot Martin Forss40 000,001 333 3340,61
Styrelseledamot  Tomas Holmberg5 000,00166 6670,08
Verkställande direktör Mikko Karvinen30 000,001 000 0000,45
Medlem i ledningsgrupp

  Hanna Kotola
25 000,00833 3340,38
Medlem i ledningsgrupp

 Joonas Juokslahti
5 000,00166 6670,08
Medlem i ledningsgrupp

Gustaf Järnefelt
14 000,00466 6670,21
Medlem i ledningsgrupp

 Jarmo Laine
6 321,06210 7020,10
Medlem i ledningsgrupp

Henri Hannula
6 000,00200 0000,09
Totalt3 153 929,71105 130 99347,83


I enlighet med villkoren för teckningsgarantier ger bolaget dem som tecknat emissionsaktier en belöning som motsvarar 4 procent av det totala antalet teckningsgaranti som högst 4 205 236 nya aktier (nya aktier) i bolaget genom att tilldela dessa aktieägare de nya aktierna vederlagsfritt. Antalet av de nya aktier som ska emitteras som belöning till de enskilda aktieägarna som givit teckningsgaranti erhålls genom att dividera beloppet av belöningen baserad på åtaganden med i företrädesemissionen tillämpade teckningspriset 0,03 euro. Bolaget är berättigad att betala eventuell återstod ut kontant.

I enlighet med  bemyndigande till styrelsen från bolagsstämman den 1 mars 2021 att emittera 5 000 000 nya aktier och baserad på ovan nämnda teckningsgarantier till bolaget, har bolagets styrelse idag beslutat i enlighet med aktiebolagslag 9 kap. 17§  om en riktad emission av totalt 4 205 236 nya aktier som kommer att emitteras vederlagsfritt till teckningsgaranterna på följande sätt:

Mottagare av aktierAktier (st.)
Haapaniemi Ossi Antero 495,556
Haapaniemi Ossi Antero249,988
Haapaniemi Ossi / Kalksten Finance Oy63,471
Haapaniemi Ossi / Kalksten Properties Koy154,462
Kyösti Kakkonen / Joensuun Kauppa ja Kone Oy933,333
Kyösti Kakkonen / K22 Finance Oy266,666
Kyösti Kakkonen / Kakkonen Kari Heikki Ilmari266,666
Kyösti Kakkonen / Bocap Investment Oy133,333
Leena Niemistö / Kaikarhenni Oy1,466,666
Martin Forss53,333
Tomas Holmberg6,666
Mikko Karvinen40,000
Hanna Kotola33,333
Joonas Juokslahti6,666
Gustaf Järnefelt18,666
Jarmo Laine8,428
Henri Hannula8,000


Eftersom teckningsgarantier har varit väsentliga för att företrädesemissionen ska bli framgångsrik och med hänvisning till företrädesemissionens särskilt viktiga betydelse för finansiering av bolagets verksamhet och inverkan på dess förmåga att fortsätta verksamheten i allmänhet, anser styrelsen att med hänsyn till företagets och alla dess aktieägares intressen det finns särskilt vägande ekonomiska skäl att genomföra en riktad vederlagsfri emission.

Nya aktier som emitteras motsvarar cirka 0.6 procent av bolagets alla aktier efter registreringen av emissionen (de aktier som tecknades i företrädesemissionen som väntas registrerade i det finska handelsregistret 12 april 2021 inkluderats). 

De nya aktierna väntas bli registrerade i det finska handelsregistret kring 12 april 2021, och noterade på First North Finland kring 13 april och på First North Sweden kring 14 april 2021. Efter registreringen av de nya aktierna (de nya aktier som tecknades i företrädesemissionen som ska registreras i det finska handelsregistret 12 april 2021 inkluderats) kommer bolaget att ha totalt 663 639 370 aktier.


NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

NEP’s Solution for Aurora, North One and Extreme E Tests Its Metal In Some of the World’s Harshest Conditions13.4.2021 19:21:56 CEST | Press release

SHOWCASING CUTTING EDGE TECHNOLOGY & SUSTAINABILITY WORKING TOGETHER LONDON, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Last weekend marked the first event for Extreme E, a new all-electric off-road racing series designed to highlight the climate crisis. NEP Group, the leading technical partner for content producers around the globe, worked with Extreme E and host broadcaster Aurora Media Worldwide and North One, to create a cutting-edge, sustainable broadcast solution that brought the first race, in AlUla, Saudi Arabia, into homes in 180 countries around the globe. Designed to mirror Extreme E’s goals of marrying the latest technology with sustainability and building solutions to meet the rigors of the world’s harshest conditions, NEP’s innovative broadcast services will be used by Aurora and North One at races in Senegal, Greenland, Brazil and Patagonia as the series continues. NEP’s complete end-to-end broadcast package includes a custom IP flypack, remote production solutions, crewing, sat

Annual General Meeting 2021: Tecan shareholders endorse all motions proposed by the Board of Directors13.4.2021 17:45:00 CEST | Press release

Votes cast exclusively through the independent proxy in line with COVID-19 Ordinance 3 of the Swiss government to combat the pandemicIncrease in the dividend from CHF 2.20 to CHF 2.30 per share Lukas Braunschweiler, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg and Daniel R. Marshak re-elected as members of the Board of DirectorsLukas Braunschweiler confirmed by shareholders as Chairman of the BoardChrista Kreuzburg, Oliver Fetzer and Daniel R. Marshak confirmed as members of the Compensation CommitteeAll proposals relating to compensation approved Männedorf, Switzerland, April 13, 2021 – The Annual General Meeting of the Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) endorsed all motions proposed by the Board of Directors on April 13, 2021. The Annual General Meeting was held at the headquarters of the company, without personal attendance by shareholders. Voting rights could only be exercised through the independent proxy in line with the Federal Act on the Statutory Pri

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier13.4.2021 17:31:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget avser att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2020. Stockwik har gett Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom

Stockwik announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares13.4.2021 17:31:00 CEST | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” or the ”Company”) hereby announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares directed to Swedish and international institutional investors (the “Directed New Share Issue”). The Company intends to carry out the Directed New Share Issue with deviation from the shareholders' preferential rights pursuant to the authorization granted by the annual general meeting on 8 May 2020. Stockwik has engaged Pareto Securities AB (“Pareto Securities”) to investigate the conditions to carry out the Directed New Shar

Norsk Hydro: Innkalling til generalforsamling 202113.4.2021 16:27:22 CEST | Pressemelding

Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles til ordinær Generalforsamling torsdag 6. mai 2021 kl. 10:00. Generalforsamlingen vil i år gjennomføres digitalt med elektronisk stemmegivning som følge av Covid-19 situasjonen. Se vedlagt guide for online deltakelse. Det er også mulig å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Fullstendig innkalling, agenda og vedlegg er vedlagt. Alle relevante dokumenter ligger på www.hydro.com/generalforsamling Investorkontakt Line Haugetraa +47 41406376 Line.haugetraa@hydro.com Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Vedlegg Arsberetning og arsregnskap 2020Guide for digital deltakelseHydros lonnspolitikkInnkalling til ordinaer generalforsamling 2021Innstilling fra Valgkomiteen 2021Moteseddel

Norsk Hydro: Notice of Annual General Meeting 202113.4.2021 16:27:22 CEST | Press release

Notice is given that the Annual General Meeting of Norsk Hydro ASA will be held on Thursday 6 May 2021 at 10:00 (CEST). Please be informed that the Annual General Meeting will be held as a digital meeting with electronic voting due to the Covid-19 situation. Please refer to the attached guide for online participation. It is also possible to vote in advance or attend the meeting by proxy. The full notice, agenda and appendices are attached. All relevant documents can be found on www.hydro.com/generalmeeting Investor contact: Line Haugetraa +47 41406376 Line.haugetraa@hydro.com This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments Financial Statements and Board of Directors report 2020Guideline for online participationHydro remuneration policyNotice of General Meeting 2021Recommendation from the Nomination Committee 2021Voting instructions

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)13.4.2021 16:00:00 CEST | Pressemelding

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 maj 2021 kl. 10:00. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE Den som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per onsdagen den 5 maj 2021, dels ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken POSTRÖSTNING nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021. För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktie