GlobeNewswire

Nexstim Abp: Ändring i aktieägarnas valberedning

Dela

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 14 september 2020 kl 14.30 (EEST)

Nexstim Abp: Ändring i aktieägarnas valberedning

Nexstim Abp(NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar om en ändring i valberedningens sammansättning.

Kyösti Kakkonen från Joensuun Kauppa ja Kone Oy har utsetts till ny valberedare. Han ersätter i valberedningen Katya Smirnyagina från Capricorn Health-tech Fund.

Leena Niemistö, som är Nexstims styrelseordförande och representerar bolagets största aktieägare, fortsätter som ordförande för valberedningen och Ossi Haapaniemi fortsätter som valberedare.

Enligt valberedningens stadgar ska kommittén ha tre till fyra ledamöter. Bolagets tre större aktieägare ska utse en ledamot vardera, och om någon av dessa aktieägare inte utnyttjar sin nomineringsrätt, övergår rätten till nästa aktieägare i storleksordning.

Den nya valberedningen tillträder under september.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                             
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

GOGL – Notice of Annual General Meeting 202120.4.2021 22:14:11 CEST | Press release

Golden Ocean Group Limited (the “Company”) announces that its 2021 Annual General Meeting will be held on May 26, 2021. A copy of the Notice of Annual General Meeting and associated information including the Company`s Consolidated Financial Statements on Form 20-F for 2020 can be found on our website at www.goldenocean.bm and in the links below. April 20, 2021 The Board of Directors Golden Ocean Group Limited Hamilton, Bermuda This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments GOGL - 2020 Form 20-FGOGL - Notice of Annual General Meeting 2021

RAPALA VMC CORPORATION ISSUES POSITIVE PROFIT WARNING AND UPGRADES ITS OUTLOOK FOR 2021: EXPECTS COMPARABLE OPERATING PROFIT TO INCREASE SIGNIFICANTLY FROM PRIOR YEAR20.4.2021 20:10:00 CEST | Press release

Rapala VMC Corporation Stock Exchange Release April 20, 2021 at 9:10 p.m. RAPALA VMC CORPORATION ISSUES POSITIVE PROFIT WARNING AND UPGRADES ITS OUTLOOK FOR 2021: EXPECTS COMPARABLE OPERATING PROFIT TO INCREASE SIGNIFICANTLY FROM PRIOR YEAR Rapala VMC Corporation’s outlook for 2021 has improved as a result of stronger than anticipated financial performance during the first three months of the year as well as upgraded positive business outlook for the remaining part of the year. The Group now expects full year 2021 comparable operating profit to increase significantly from the previous year. Key drivers behind the upgraded outlook are exceptionally strong winter sales, strong continued demand for fishing gear as it remains a popular COVID-safe activity globally as well as faster than expected strategy implementation. Uncertainties however remain for the rest of the year and the COVID-19 pandemic continues to pose some risks for the full-year performance. The pandemic can impact the oper

Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma20.4.2021 20:00:00 CEST | Pressemelding

Företagsmeddelande,Helsingfors, 20.4.2021 kl.21.00 (EEST) Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma Aktieägarna i bolaget har med en stämmokallelse av 15 april 2021 kallats till Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bolagsstämma som hålls 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Stämmokallelsen innehåller ett skrivfel enligt vilket den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Sverige och 19 maj i Finland. Oaktat det ovannämnda utförs och antecknas överföringen på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Finland och 19 maj i Sverige. Punkt A.15. i kallelsen till extra bolagsstämman har således ändrats som följer (ändringarna i fet stil): Den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdean

Correction to the Invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc20.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Company announcement, Helsinki, 20.4.2021 at 9:00 pm (EEST) Correction to the Invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc In accordance with the invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") dated 15 April 2021, the shareholders of the Company have been invited to the Annual General Meeting to be held on 11 May 2021 commencing at 12.00 (EEST). The invitation to the meeting of 15 April 2021 includes a writing error stating that transfers of shares from the Company to the Receiving Shareholders required for the final adjustments of their number of shares (after reduction) are expected to take place and be recorded in book-entry accounts at the latest on 17th May 2021 in Sweden and 19th May 2021 in Finland. Notwithstanding the above-mentioned, the transfers of shares are expected to take place and be recorded in book-entry accounts at the latest on 17th May 2021 in Finland and 19th May 2021 in Sweden. Consequently, it w

MSAB publicerar årsredovisning för 202020.4.2021 20:00:00 CEST | Pressemelding

MSABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.msab.com/investerare/finansiella-rapporter/, samt bilagt detta pressmeddelande. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon + 46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post info@msab.com. I moderbolagets resultaträkning har en utdelning erhållits från ett av bolagets utländska dotterbolag om 5.5 MSEK, vilket ej var inkluderat i bolagets bokslutskommuniké. Frågor ställs till: Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 20:00 CEST. Om MSAB MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mju

Flex LNG - AGM Notice20.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Flex LNG Ltd. (the "Company") announces that its 2021 Annual General Meeting will be held on May 26, 2021. A copy of the Notice of Annual General Meeting and associated information including the Company’s Annual Report on Form 20-F can be found in the links below and on our website at www.flexlng.com. April 20, 2021 The Board of Directors Flex LNG Limited Hamilton, Bermuda This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act or the Continuing Obligations of Oslo Børs. Attachments FLEX LNG - 20F 20202021 AGM Notice _FLEX (signed)

Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale du 20 avril 202120.4.2021 18:04:22 CEST | Press release

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale du 20 avril 2021 Genève, le 20 avril 2021 – Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) qui s’est tenue aujourd’hui à Genève, 64.02% des actionnaires étaient représentés. Les actionnaires ont pris les décisions suivantes : Le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2020 ont été approuvés ;La pleine décharge a été donnée aux administrateurs de BPDG pour leur gestion durant l’exercice 2020 ;La couverture de la perte statutaire de CHF 2'336'667 avec la réserve légale issue du bénéfice a été approuvée ;Le versement d’un dividende de CHF 8'000'000 prélevé sur les réserves, soit un montant approximatif de CHF 0.5544 par action a été approuvé ;Madame Geneviève Berclaz, Monsieur Mario Aragnetti Bellardi, Monsieur Fabio Candeli, Monsieur Fulvio Pelli et Monsieur Fréderic Binder ont été réélus individuellement en qualité d’administrateur pour une durée de fonction d