Embriq AS

Nettalliansen velger Rejlers Embriq!

Del

(Oslo, 5. Desember 2016) Nettalliansen velger Rejlers Embriq! Nettalliansen har inngått en avtale med Rejlers Embriq om leveranse av tjenester innen IT-drift. Avtalen omfatter helhetlige IT-driftstjenester til mer enn 47 energiselskap over hele Norge og inkluderer implementering, drift og vedlikehold av infrastruktur, sluttbrukerutstyr og standard kontorstøtteapplikasjoner. Rejlers Embriq får gjennom avtalen ansvar for etablering og helhetlig drift, samt ansvar for integrasjonsstøtte av fremtidige fagapplikasjoner som blir del av Nettalliansens digitaliseringsprosess.

Torgeir Brovold, Adm.dir. Nettalliansen (t.v) og Renè Eriksen, Direktør Operations, Rejlers Embriq (t.h.) er godt fornøyd med avtalen om leveranse av helhetlige IT-driftstjenester til 47 nettselskap landet rundt, noe som utgjør en viktig del av Nettalliansens digitaliseringsstrategi.
Torgeir Brovold, Adm.dir. Nettalliansen (t.v) og Renè Eriksen, Direktør Operations, Rejlers Embriq (t.h.) er godt fornøyd med avtalen om leveranse av helhetlige IT-driftstjenester til 47 nettselskap landet rundt, noe som utgjør en viktig del av Nettalliansens digitaliseringsstrategi.

IT-tjenester fra Rejlers Embriq viktig del av digitaliseringsprosess
Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid for små og mellomstore nettselskap som ivaretar eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester. IT-tjenestene som Embriq nå skal levere er et viktig bidrag til å understøtte eierselskapenes digitaliseringsprosess. Fra tidligere har Nettalliansen og Rejlers Embriq samarbeid om leveranse og drift av nye smarte strømmålere (AMS) til over 180.000 hjem over hele Norge.

Helhetlig perspektiv på tjenester 

- Rejlers Embriq har god forståelse for bransjens behov og innfrir på pris og tjenestekvalitet som er viktig for oss, sier Torgeir Brovold, Adm. dir. i Nettalliansen og føyer til: Rejlers Embriq ligger langt fremme på digitalisering og fremstår som den mest kostnadseffektive samarbeidspartneren for Nettalliansen, avslutter Brovold.

Smart samarbeid
- Vi gleder oss til å styrke Nettalliansens konkurransekraft ytterligere sier Renè Eriksen, Direktør Operations i Rejlers Embriq. - IT blir et svært viktig virkemiddel for å nå de målsetninger og utfordringer bransjen står ovenfor. Nettalliansen står for et smart samarbeide innad i kraftbransjen, og våre tjenester gjør moderne og effektive løsninger tilgjengelig for Nettalliansen. Dette medfører betydelige synergier som kommer alle eierne til gode, uavhengig av størrelse og geografi sier Eriksen.

 Vi i Rejlers Embriq gleder oss over at samarbeidet med Nettalliansen utvides. Gjennom vår kompetanse innen kraftsektoren, betydelige markedsandel og tunge IT kompetanse vil vi sammen med Nettalliansen realisere et betydelig potensiale. Vi ser frem til å bidra gjennom fleksible IT-tjenester, smarte valg og strategisk bruk av IT i årene som kommer, sier Thomas Pettersen, Adm. dir. i Rejlers Embriq.

Om avtalen
Avtalen har varighet inkludert opsjoner på totalt 5 år, med verdi i størrelsesorden 100MNOK i perioden. Tjenestene er under etablering og de første nettselskapene er over på ny plattform allerede ved årsskiftet. 

----

Om Nettalliansen
Nettalliansen AS er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap. Nettalliansen skal ivareta eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. Nettalliansen er i sterk vekst og har for tiden 47 selskap på eiersiden, med til sammen 268.000 nettkunder. Nettalliansen skal sikre økt kostnadseffektivitet for sine eiere, og skalafordeler, samhandling og innovasjon er fokusområder. Dette skal være eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt å nyttiggjøre kompetansen hos eierne gjennom lønnsom samordning av ressurser.

Om Embriq
Rejlers Embriq inngår i Rejlers - konsernet og er et forretningsområde med 160 ansatte og en årlig omsetning på nærmere 400 millioner kroner. Rejlers Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst gjennom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT. Vi designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og har betydelig nordisk fokus og forankring gjennom tilstedeværelse i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg, Stockholm og Motala. Konsernet Rejlers er et av Nordens største tekniske selskaper og har ca 2100 eksperter som arbeider med prosjekter innen telekom, samferdsel, elkraft, elektro og energi. Konsernet finnes i dag på over 80 steder i Norge, Sverige og Finland. Rejlers omsatte i 2015 for 1,9 milliarder kroner og B – aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, kontakt:

Rejlers Embriq AS: Thomas Pettersen, Administrerende Direktør, thomas.pettersen@embriq.no / +47 950 22 323

Nettalliansen AS: Torgeir Brovold, Administrerende Direktør, torgeir.brovold@nettalliansen.no / +47 906 66 800

Bilder

Torgeir Brovold, Adm.dir. Nettalliansen (t.v) og Renè Eriksen, Direktør Operations, Rejlers Embriq (t.h.) er godt fornøyd med avtalen om leveranse av helhetlige IT-driftstjenester til 47 nettselskap landet rundt, noe som utgjør en viktig del av Nettalliansens digitaliseringsstrategi.
Torgeir Brovold, Adm.dir. Nettalliansen (t.v) og Renè Eriksen, Direktør Operations, Rejlers Embriq (t.h.) er godt fornøyd med avtalen om leveranse av helhetlige IT-driftstjenester til 47 nettselskap landet rundt, noe som utgjør en viktig del av Nettalliansens digitaliseringsstrategi.
Last ned bilde

Lenker

Om Embriq AS

Embriq AS
Embriq AS
Dronning Eufemiasgate 16
0191 Oslo

http://www.embriq.no

Om Embriq
Rejlers Embriq inngår i Rejlers - konsernet og er et forretningsområde med 160 ansatte og en årlig omsetning på nærmere 400 millioner kroner. Rejlers Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst gjennom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT. Vi designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og har betydelig nordisk fokus og forankring gjennom tilstedeværelse i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg, Stockholm og Motala. Konsernet Rejlers er et av Nordens største tekniske selskaper og har ca 2100 eksperter som arbeider med prosjekter innen telekom, samferdsel, elkraft, elektro og energi. Konsernet finnes i dag på over 80 steder i Norge, Sverige og Finland. Rejlers omsatte i 2015 for 1,9 milliarder kroner og B – aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

----

Om Nettalliansen
Nettalliansen AS er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap. Nettalliansen skal ivareta eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. Nettalliansen er i sterk vekst og har for tiden 47 selskap på eiersiden, med til sammen 268.000 nettkunder. Nettalliansen skal sikre økt kostnadseffektivitet for sine eiere, og skalafordeler, samhandling og innovasjon er fokusområder. Dette skal være eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt å nyttiggjøre kompetansen hos eierne gjennom lønnsom samordning av ressurser. 

Følg saker fra Embriq AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Embriq AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Embriq AS

Rejlers Embriq deltar i 400MNOK FME prosjektet CINELDI – Tildeling gitt fra Forskningsrådet!27.5.2016 06:00:00 CESTPressemelding

(Oslo, 26. Mai 2016) Energiminister Tord Lien offentliggjorde i dag tildelingen fra Forskningsrådet til nye FME (Forskningssentre for miljøvennlig energi) på Energiforskningskonferansen 2016. Rejlers Embriq er svært glad for å være en del av forskningssamarbeidet «CINELDI» som er blant de få utvalgte søknadene som har passert nåløyet og mottatt tildeling! Prosjektet går over 8 år og har en kostnadsramme på totalt 400 MNOK.

Kirkens Nødhjelp forlenger driftsavtale med Embriq AS for femte gang. Som en av Nordens største bistandsorganisasjoner med arbeid i land der infrastruktur ikke finnes, settes det store krav til organisering av IKT23.11.2015 08:35:48 CETPressemelding

Oslo, (23 November 2015) Kirkens Nødhjelp forlenger driftsavtale med Embriq AS for femte gang siden 2007. Som en av Nordens største bistandsorganisasjoner med arbeid i land der infrastruktur ikke finnes, settes det store krav til organisering av IKT.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom