Nettalliansen

Nettalliansen tilrettelegger for en mer effektiv nettdrift gjennom digitalisering av distribusjonsnettet

Del
Nettalliansens nyeste felles anskaffelse er nå konkludert, hvor det etableres en rammeavtale med Siemens AS på kjøp av nettstasjoner, transformatorer, høyspentkoblinger og høyspentbrytere. Avtalen skal sikre at nettselskapene får en operativ tilnærming til digitalisering av distribusjonsnettet, inkludert nettstasjonsovervåking.

Når monteringen av de nye AMS målerne er ferdig ved utgangen av 2018, vil alle hus i Norge automatisk sende sine måler- og kvalitetsdata til nettselskapene. Eierselskapene i Nettalliansen har med den nye avtalen tilgang til utstyr som er nødvendig for en videre «digitalisering» av distribusjonsnettet, som sikrer en effektiv og proaktiv nettdrift og fortsatt god leveransekvalitet.

- Gjennom anskaffelsen sørger vi for optimal utnyttelse av de nye mulighetene i AMS, samtidig som vi får tilgang til digitale nettstasjoner, sier innkjøpssjef i Nettalliasen Gunnar Bell.  

Avtalen ble konkludert i november og har en varighet på to år pluss to ettårige opsjoner om forlengelse. Siemens AS ble evaluert best på både kvalitet og pris, der blant annet leveransepresisjon var et viktig evalueringskriterium. Det var 3 leverandører med i anbudskonkurransen.


Betydelige besparelser
Avtalen erstatter en avtale på trafoer og nettstasjoner som ble inngått i 2014 med 25 av Nettalliansens eierselskap. Som følge av at Nettalliansen har fått flere nettselskap inn på eiersiden og økt fokus på digitalisering av nettstasjoner, vil avtalen potensielt inkludere samtlige av Nettalliansens 46 eierselskap. Her ligger det store besparelser på en felles anskaffelse, noe som også øker interessen for å bytte ut gammelt materiell. Totalt kjøpes det i Nettalliansen inn mer enn 700 trafoer og omkring 600 nettstasjoner per år. Nettalliansens totale omsetning for komponentene som inngår i avtalen, ligger på  omkring 100mNOK per år, med en betydelige årlig besparelse.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nettalliansen

Nettalliansen
Nettalliansen
Haakon VII gate 9
0114 Oslo

+47 952 48 863http://www.nettalliansen.no

Nettalliansen AS er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap i Norge. Nettalliansen ivaretar eierselskapenes interesser, gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. Nettalliansen har for tiden 46 selskap på eiersiden, med til sammen 290.000 nettkunder. Økt kostnadseffektivitet er hovedmålsettingen, og skalafordeler, samhandling og innovasjon er de fokusområdene som i størst grad skal bidra til dette. 

Følg pressemeldinger fra Nettalliansen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nettalliansen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nettalliansen