Medietilsynet

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge

Del

Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

Lovendring: Fra januar 2021 får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill. Det melder kulturminister Abid Q. Raja 20. mai. Foto: Flickr
Lovendring: Fra januar 2021 får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill. Det melder kulturminister Abid Q. Raja 20. mai. Foto: Flickr

Etter pengespilloven er det allerede forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Men forbudet har hittil ikke kunnet anvendes overfor tv-aktører som er etablert i utlandet. I en nylig publisert befolkningsundersøkelse trekkes nettopp reklame frem som en faktor som bidrar til å øke problemspill. Ett av funnene i undersøkelsen er at risiko- og problemspillere bruker mer penger og spiller med høyere risiko som følge av reklame.

Medietilsynet får nye verktøy for å stanse reklame

– Jeg er veldig fornøyd med at Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å gi Medietilsynet nye verktøy for å stanse reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. – Her lytter vi til de som har et problemfylt forhold til pengespill, og til deres pårørende, sier statsråden.

– Hittil har vi ikke hatt de nødvendige verktøyene for å håndheve reklameforbudet overfor de utenlandske aktørene. Men med denne bestemmelsen får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill, forklarer Raja.

Endringen gjelder fra januar 2021

Lovforslaget fikk mange positive reaksjoner i høringsrunden, og flere høringsinstanser pekte på at endringene får stor betydning for personer som har et problematisk forhold til pengespill.

12. mai vedtok Stortinget regjeringens forslag om å innta en egen bestemmelse i kringkastingsloven som gir Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Den nye bestemmelsen trer i kraft fra 1. januar neste år.

– Vi kommer til å bruke tiden fram til da til å forberede tilsynet med den nye bestemmelsen, og ønsker i den prosessen også en god dialog med Lotteritilsynet og aktørene, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lovendring: Fra januar 2021 får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill. Det melder kulturminister Abid Q. Raja 20. mai. Foto: Flickr
Lovendring: Fra januar 2021 får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill. Det melder kulturminister Abid Q. Raja 20. mai. Foto: Flickr
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Medietilsynet har gjennomført omfattende tilsyn: Distributører varsles om mulig pålegg om å stoppe pengespillreklame fra utlandet30.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Medietilsynet mener det kan være grunnlag for å pålegge Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler. – Vi sender nå varsel om dette til tv-distributørene. De får så mulighet til å redegjøre for sitt syn før Medietilsynet eventuelt gir et slikt pålegg, sier direktør Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom