Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nes kommune får bedre oversikt over skredfaren

Del

Nes kommune i Buskerud får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 94 boligbygg og fritidsboliger ligger innenfor 1/1000 faresonen, mens det er fire boligbygg som ligger innenfor 1/100-faresonen.

Kartene blir overlevert til Nes kommune 25.06.2019.

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Nesbyen Vest og Arnegårdslie, Bø-Desarud, Geitsund-Bergheim og Eidal.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Nes kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Anne Cathrine Sverdrup.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet én felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Nes kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Kontakter

Anne Cathrine Sverdrup, Regionsjef
telefon: 907 52 061

Astrid Flatøy, Seniorrådgiver
telefon: 229 59 768

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom