Felleskjøpet Agri

Negotia avviser Felleskjøpets forslag til å løse streiken

Del

Streiken er nå inne i sitt tredje døgn, og risiko for alvorlige dyretragedier øker for hver time. Dette er vi svært bekymret for. Samtidig er Felleskjøpet Agri blitt kjent med at YS nå har tilkjennegitt via media at de kan akseptere en lønnsramme på 3,2%.

På bakgrunn av dette, sendte Felleskjøpet Agri i dag et brev til Negotia med forslag til løsninger som vi håpet kunne bidra til å avslutte streiken.

Nedenfor gjengis forslaget i brevet til Negotia:

Ved overgangen til NHO pr 1.4.20 vil de ansatte ved Felleskjøpet få videreført:

Full lønn under sykdom som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO

Full lønn under omsorgspermisjon (svangerskapspermisjon) som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO

Gruppelivsforsikring som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO

I tillegg tilbyr Felleskjøpet følgende:

Felleskjøpet Agri garanterer at dagens ansatte ikke skal gå ned i grunnlønn ved overgangen til NHO.

Det gjennomføres et lønnsoppgjør på 3,2%, som er det samme som de andre fagforeningene i bedriften har akseptert.

Arbeidsgiver vil ta betydelig hensyn til de prioriteringene Negotia vil gjøre innenfor rammen.

Selv om det nå gjennomføres streik, og det normalt da ikke skal utbetales nye lønnstillegg før fra streikens avslutning, vil Felleskjøpet Agri akseptere at lønnstilleggene blir gitt fra 1. april 2019

Felleskjøpet vil innen 15. oktober 2019 bringe klarhet i hvilke tariffavtaler i NHO-systemet som vil lagt til grunn for Negotias medlemmer.

Innen 1. november 2019 vil Negotia og de andre fagforeningene bli invitert til en partssammensatt gruppe ved bedriften som i fellesskap skal kartlegge hvordan de ulike elementene i dagens tariffavtale og tariffavtalene som skal gjelde fra 1. april 2020 slår ut for de ansatte i de ulike gruppene. Det vil bli skrevet en rapport fra det partssammensatte arbeidet.

Denne rapporten vil danne grunnlag for forhandlinger mellom partene i Felleskjøpet om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i tillegg til eller som supplement til de tariffavtalene som blir gjort gjeldende i NHO-systemet.

- Vi håpet at Negotia av hensyn til uskyldig tredjepart, kunne akseptere våre forslag, slik at streiken kan avsluttes. Tilbakemeldingen fra Negotia er dessverre at våre forslag ikke er i nærheten av å innfri Negotias krav uten å gå i dialog. I tillegg fremsettes nye tariffmessige krav, sier Kari Wang Olsen, direktør HR i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet Agri er kjent med at Arbeidsgiverforeningen Spekter har stevnet YS for Arbeidsretten fordi Spekter mener at den arbeidskampen som nå drives av Negotia er tariffstridig.

- Vi er svært skuffet over den kontante avvisningen til Negotia. Saken er vanskelig fordi Negotia kom med et krav på rundt 12% i forhandlingene, mens kommunikasjonen etter streikens oppstart har handlet om krav som hører hjemme i et hovedoppgjør. Nå kommer de med ytterligere nye krav. Dette gjør oss bekymret for om vi klarer å finne en løsning for å unngå alvorlige dyretragedier, avslutter Kari Wang Olsen, Direktør HR i Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet gjør sitt ytterste for å tilpasse driften etter de ressursene som er tilgjengelige for å minimere negative konsekvenser for alle berørte. Felleskjøpet beklager at streiken YS har valgt å gå ut i rammer våre kunder.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet har en omsetning på 16,2 milliarder og 3600 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg saker fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri: Resultat 1. kvartal 202029.4.2020 10:06:14 CESTPressemelding

Omsetningen i Felleskjøpet øker med 101,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Resultat før skatt endte på -159,5 millioner kroner, ned fra -92,2 millioner kroner i første kvartal 2019. Første kvartal er normalt et svakt kvartal for konsernet, og er i år i tillegg negativt påvirket av blant annet svekket norsk krone. Tilnærmet normal drift har så langt blitt opprettholdt også gjennom koronasituasjonen i mars.

Felleskjøpet flytter kraftfôrproduksjonen fra Florø31.1.2020 12:02:29 CETPressemelding

Markedet for kraftfôr i Norge er i endring og forbruket går ned nasjonalt. Styret i Felleskjøpet Agri har som følge av dette vedtatt å flytte produksjonen av kraftfôr fra Florø til fabrikkene på Vestnes og Vaksdal. Felleskjøpet har som samvirke et ansvar for å holde bondens kostnader nede og slik opprettholde landbrukets konkurranseevne. En endring av selskapets fabrikkstruktur er derfor nødvendig, og vil gagne alle bønder i Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom