Født Fri

Negativ sosial kontroll: Vi må ikke se oss blinde på hudfarge og hodeplagg

Del

Av Grete Herlofson, Norske Kvinners Sanitetsforening og Shabana Rehman, Født Fri : Etnisk norske som utsettes for negativ sosial kontroll, opplever ikke å bli tatt på alvor av hjelpeapparatet. Det blir ikke bedre når Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) får ansvaret for å forvalte midlene til et nytt mentortilbud for ungdom som har opplevd dette.

Ledestjerne og utbryter

Dagens Næringsliv kåret nylig 30 «ledestjerner» som bidrar til å gjøre Norge mer miljøvennlig og bærekraftig. En av dem var 25-åringe Daniel Skjevik-Aasberg som blir hedret for sitt miljøengasjement. Leserne får innblikk i hans liv og oppvekst preget av svært streng sosial kontroll med et utdatert og diskriminerende kvinnesyn, forbud mot alkohol, prevensjon, homofili og forhold utenfor ekteskap. Daniel måtte til slutt bryte med miljøet og i dag er han Unge Høyres nestleder. I artikkelen i Dagens Næringsliv hedres Daniel for å sette klima- og miljøsaken høyt på dagsorden i Høyre. Født Fri og Sanitetskvinnene mener imidlertid han også bør hylles for å bidra til å nyansere bildet av hvem som utøver og utsettes for negativ sosial kontroll. For det var Skjevik-Aasbergs etnisk norske foreldre og de andre i læstadianermiljøet i Ballangen i Nordland som oppdro ham. 

 

Integrering av læstadianere?

Tidligere i år lanserte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Med ordningen følger offentlige tilskuddsmidler, og frivillige organisasjoner er oppfordret til å søke prosjektmidler via IMDi. Hovedmandatet til IMDi er å gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Det står riktignok på søknadsportalen at «målgruppen for ordningen er unge innvandrere og andre utsatt for negativ sosial kontroll», men IMDi er først og fremst forbundet med integrering av innvandrere. Ikke læstadianere. Født Fri og Sanitetskvinnene mener dette signaliserer at negativ sosial kontroll kun er et innvandrerproblem, noe Daniels historie motbeviser. Mediesaker om lukkede, religiøse miljøer som Jehovas Vitner og Menigheten Samfundet på Sørlandet, for ikke å snakke om Tysfjord-saken, viser at også etnisk norske barn vokser opp i parallellsamfunn der barn og voksne kan bli utsatt for negativ sosial kontroll, utestengelse, fysisk og psykisk vold. Sakene viser at myndighetsapparatet er blitt varslet og kommunene har visst. Ville noen ha grepet inn tidligere om varslerne hadde hatt en annen etnisk bakgrunn enn norsk? Vi mener at det er svært viktig at negativ sosial kontroll i innvandrermiljøene tas på alvor, særlig fordi det kan i noen tilfeller  være mer tabubelagt å varsle om slike forhold i innvandrermiljøene, men problemet eksisterer ikke bare hos et miljø og må derfor sees som et samfunnsproblem og ikke rent innvandrerproblem. Vi snakker om vold i nære relasjoner. 

 

«Av og til kunne jeg ønske jeg hadde en hijab å skylde på eller noe som gjør meg synlig»

Sitatet er fra en etnisk norsk informant, som også ble tittelen til Minela Kosuta sin masteroppgave om sosial kontroll (2018). «Mine informanter med innvandrerbakgrunn har blitt sett av hjelpeapparatet i mye større grad enn de informantene som har vært en del av kristne menigheter, selv om disse har vært utsatt for mye sterkere og mer alvorlig «kontroll» enn informantene med innvandrerbakgrunn.  For noen måtte det et selvmordsforsøk til før hjelpeapparatet grep inn. Andre søkte hjelp, men opplevde ikke å bli forstått»skriver Kosuta. Vi vet ikke hva slags støtte og forståelse Daniel Skjeberg-Aasberg fikk da han brøt med læstadianerne, men i Dagens Næringslivs artikkel framkommer det at han hadde venner utenfor det lukkede miljøet. Alle er dessverre ikke like heldige og har venner utenfor miljøet de vil bryte ut fra. 

System eller menneske

Oppmerksomheten rundt negativ sosial kontroll er viktig, og Født Fri og Sanitetskvinnene er spente på å se effektene av mentorordningen. Men vi må ikke se oss blinde på hudfarge og hodeplagg. Når utbryterne er modige og opplyser oss om at negativ sosial kontroll kan forekomme blant både innvandrere og etnisk norske, må ikke staten kludre det til. IMDi bør få et tydeligere multi-etnisk fokus i sitt arbeid, og signalisere klart at målgruppen for sitt integreringsarbeid er alle i lukkede miljøer, ikke bare ikke-etnisk norske. Inntil dette blir en realitet mener vi det sender uheldige signaler at IMDi forvalter tilskuddet til mentortilbud mot negativ sosial kontroll.

Bilder

Om Født Fri

Født Fri
Født Fri
Skippergata 26
0154 Oslo

Stiftelsen Født Fri skal arbeide for felles likestillingsmål på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Medlemmene yter en betydelig frivillig innsats. Vårt hovedfokus er å bidra til å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Følg saker fra Født Fri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Født Fri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Født Fri

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom