Eiendom Norge

Nedgang i boligprisene i Trondheim

Del

Boligprisene i Trondheim sank med 2,1 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,4 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene i Trondheim med 0,4 prosent. Det er svakere sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), men tilsvarende som i Bergen (-0,4 prosent) og sterkere enn i Stavanger (-2,7 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 6,0 prosent. Det er en svakere vekst enn i Bergen (+8,7 prosent), Oslo (+8,1 prosent), og i Stavanger (+6,5 prosent).

Det har i juli blitt solgt 320 boliger i Trondheim. Det er 10,9 prosent færre sammenliknet med tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det solgt 3319 boliger. Det er 8,7 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juli blitt lagt ut 271 boliger for salg i Trondheim. Det er 12,9 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det blitt lagt ut 3458 boliger til salgs. Det er 4,7 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 28 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 41 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.636.010,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.