Eiendom Norge

Nedgang i boligprisene i tredje kvartal

Del

- Eiendom Norges regionsrapporter for tredje kvartal 2022 viser en nedgang i boligprisene i de fleste områdene i landet. Det er normalt med prisnedgang i årets tredje kvartal, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for tredje kvartal 2022 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i Norge i tredje kvartal Hammerfest (+1,6 prosent), Lindesnes (+1,5 prosent), Steinkjer (+1,2 prosent) og Narvik (+0,7 prosent). Svakest utvikling hadde Gjøvik (-2,6 prosent), Harstad (-2,3 prosent), Bjørnafjorden (-2,2 prosent) og Midt-Telemark og Nome (-2,2 prosent), sier Lauridsen.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Kinn med en oppgang på 13,9 prosent, Lindesnes med en oppgang på 12,9 prosent, Rana med en oppgang på 10,9 prosent, Notodden med en oppgang på 10,8 prosent og Arendal med en oppgang på 10,3 prosent.

- Svakest utvikling de siste fire kvartalene hadde Gjøvik med en oppgang på 1,6 prosent, Frogn med en oppgang på 2,3 prosent, Lillestrøm med en oppgang på 2,7 prosent, Midt-Telemark og Nome med en oppgang på 2,9 prosent og Bergen: Sentrum med en oppgang på 3,1 prosent.

- Boligprisene synker normalt i tredje kvartal og det var tilfelle også i år i de fleste områdene i landet.  Det selges samtidig færre boliger sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Man begynner nå å se effekten av renteøkningene til Norges Bank og vi forventer at vi ser en liknende trend i årets siste kvartal, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 99 72 04 85.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.