Eiendom Norge

Nedgang i boligprisene i Stavanger

Del

Boligprisene i Stavanger sank med 5 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 2,7 prosent.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), Bergen (-0,4 prosent) og Trondheim (-0,4 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 6,5 prosent. Det er svakere enn i Bergen (+8,7 prosent), Oslo (+8,1 prosent), men sterkere enn i Trondheim(+6,0 prosent).

Det har i juli blitt solgt 164 boliger i Stavanger. Det er 32,8 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 2796 boliger. Det er 14,0 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor

Det har i juli blitt lagt ut 113 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 24,7 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 2877 boliger til salgs. Det er 12,3 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 42 dager. Det er tregere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 41 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.600.000,-

NB: Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg i Stavanger-indeksen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Ronny SkjøtskiftDaglig lederAktiv Eiendomsmegling Jæren

Kommenterer boligmarkedet i Sandnes, Stavanger, Jæren og Klepp, samt markedet for hytter i Rogaland

Tel:41614676

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.