Eiendom Norge

Nedgang i boligprisene i Bergen

Del

Boligprisene sank med 0,1 prosent i Bergen i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+0,8 prosent), men sterkere enn i Oslo (+0,3 prosent), og Trondheim (0,0 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 8,8 prosent. Det er svakere enn i Stavanger (+12,1 prosent), men sterkere enn i Trondheim (+8,2 prosent)  og Oslo (+8,1 prosent).

Det har i juni blitt solgt 790 boliger i Bergen. Det er 15,1 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 3514 boliger. Det er 12,7 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juni blitt lagt ut 828 boliger for salg i Bergen. Det er 13,2 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 3775 boliger til salgs. Det er 12,7 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode året i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 16 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 25 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.518.794,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Fredrik NesslinRegionsleder/eiendomsmeglerEiendomsmegler Vest

Kommenterer marked og utvikling i Bergensområdet (brukt, fritid og nybygg/prosjekt)

Tel:92018514fredrik.nesslin@emvest.no

Fredrik SøreideKonsernsjefKaland & Partners

Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland

Tel:90116431fs@kapa.no

Kim Rene HenneDaglig leder/EiendomsmeglerEie

Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland

Tel:92435746krh@eie.no

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.