Norsk Kennel Klub

Nederlag for ansvarlig raseavl

Del

Norsk Kennel Klub er skuffet over dommen i Borgarting lagmannsrett, og mener den griper inn i forvaltningens myndighetsområde på en svært uheldig måte.

Tom Martinsen, leder i Norsk Kennel Klub. Foto: Anne L. Buvik
Tom Martinsen, leder i Norsk Kennel Klub. Foto: Anne L. Buvik

Retten har gitt de ankende parter medhold i at avl av rasen engelsk bulldog ikke er i strid med Dyrevelferdslovens Paragraf 25, men ikke for rasen cavalier king charles spaniel.

Selv om NKK er glade for frifinnelsen av alle forhold som gjelder rasen engelsk bulldog, mener NKKs leder Tom Øystein Martinsen sier at dommen skaper mye usikkerhet og uklarhet.

- Hunder registrert i Norsk Kennel Klub er chipmerket og kan identifiseres, men hva med alle andre hundene av rasen cavalier? Er det bare de tre domfelte oppdretterne som forbys å avle, eller gjelder det alle som eier en variant av slik hund?

Hundeavlen må styres på individnivå, ikke rasenivå.

Å forby avl på så vel friske som syke hunder bare fordi de kan sies å være av én bestemt rase, er ingen «seier for dyrevelferden».

- Dette kan også bety at alt de gode arbeidet som har vært gjort for å forbedre disse hundenes helse, og som fortsatt foregår, vil være forgjeves. Det er ingen grunn til å tro at raseklubben ser noen hensikt i å fortsette dette arbeidet om de ikke får avle videre i fremtiden. Da er alt bortkastet, og den internasjonale populasjonen får heller ikke nyte godt av det, sier han.

Men det mest betenkelige med dommen mener NKK er at forvaltningen av dyrevelferdsloven nå er flyttet ut fra Mattilsynet og Landbruks- og Matdepartementet og ut i domstolene. Det betyr at enhver interesse- og kamporganisasjon kan saksøke både private aktører og organisasjoner og få forbudt en aktivitet de selv er imot, uten av faginstansene og forvaltningen blir hørt.

- I denne saken har Dyrebeskyttelsen saksøkt seks hundeoppdrettere uten at disse har gjort noe som helst galt, uten at dyrene deres har vært kontrollert og konstatert å være syke, eller at de har brutt noen regler. Likevel er de hengt ut i det offentlige rom som dyreplagere. Det er en skammelig fremgangsmåte og har vært en stor personlig belastning, sier Martinsen.

Norsk Kennel Klub har aldri benektet at det finnes helsemessige utfordringer for disse to rasene som nå er prøvd i retten, og for andre raser – eller for den saks skyld, for hunder generelt. Derfor har NKK jobbet systematisk og vitenskapelig med kartlegging, helseundersøkelser og retningslinjer for å utvikle mest mulig sunne hunder, og for å komme bort fra anatomiske trekk som gir grunnlag for usunnhet.

– Vi har høstet internasjonal anerkjennelse for vårt arbeid, og kan dokumentere fremgang i mange raser. Men vi vil aldri komme dit hen at alle hunder fødes friske og lever lange liv uten sykdom. Det vil være en umulighet, hunder er levende skapninger, understreker Tom Martinsen.

At forvaltningen av Dyrevelferdsloven nå er flyttet over i domstolen, bør skape usikkerhet i alle miljøer som beskjeftiger seg med oppdrett av dyr, ikke bare hunder.

– Derfor anker vi trolig dommen til høyesterett. Vi må selvfølgelig lese den grundig først, men selve prinsippet er svært viktig, og krever en avklaring på høyeste hold, avslutter Tom Martinsen.

Billedtekst: Tom Martinsen. Foto: NKK.

Rettens kjennelse:

DOMSSLUTNING

1. Norsk Bulldog Klubb og Lena Haugland, Liss Bodil Olsen og Jorunn Rosander frifinnes.

2. Norsk Kennel Klubb frifinnes når det gjelder avl av Engelsk bulldog.

3. Inger Pettersen, Liv-Anne Klubben og Christel Hagen frifinnes for så vidt gjelder tingrettens domsslutning punkt 2.

4. For øvrig forkastes anken.

5. Sakskostnader idømmes ikke for noen instans.

Kontakt for ytterligere kommentarer:

Tom Øystein Martinsen 91665840

Nøkkelord

Kontakter

Cecilie HolgersenAvdelingsleder marked og kommunikasjonNKK/avdeling marked og kommunikasjon

Tel:41541143cecilie@nkk.no

Bilder

Tom Martinsen, leder i Norsk Kennel Klub. Foto: Anne L. Buvik
Tom Martinsen, leder i Norsk Kennel Klub. Foto: Anne L. Buvik
Last ned bilde

Om Norsk Kennel Klub

Norsk Kennel Klub
Nordåsveien 5
1251 Oslo

http://nkk.no

Norsk Kennel Klub er Norges største organisasjon for hundeeiere, med mer enn 100.000 medlemmer. NKK jobber for ansvarlig, registrert avl av rasehunder, hvor man ivaretar helse, etikk og funksjon, og for korrekt behandling og bruk av hunder. Se mer på www.nkk.no 

Følg pressemeldinger fra Norsk Kennel Klub

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Kennel Klub på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Kennel Klub

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom