Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nedbyggingen av natur er blitt enklere med regjeringen Solberg

Del

Dagens regjering har de siste åtte årene systematisk lagt til rette for å gjøre det enklere å bygge i sårbar natur langs kysten, i fjellet og i skogen. At naturen taper terreng vil til slutt slå tilbake på oss alle.

Hyttebygging i fjellet, foto T.W. Skancke/NJFF
Hyttebygging i fjellet, foto T.W. Skancke/NJFF

Det pågår en naturkrise, hvor den største trusselen mot artsmangfoldet er ødeleggelse og nedbygging av natur. Bladet Jakt & Fiske, som gis ut av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), har i en grundig dokumentar avdekket at regjeringen Solberg likevel gang på gang har forsøkt å gjøre det enklere for kommunene å fortsette med nettopp det.

Les Jakt & Fiske sin dokumentar her

Om du tror at en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil endre dette, tar du imidlertid feil. 
I NJFFs gjennomgang av partiprogrammene til noen av de såkalte styringspartiene, er det dessverre ingenting som tyder på at naturkrisen er noe som bekymrer dem nevneverdig.

En dramatisk utvikling
- I ly av klimakrisen, utspiller det seg en parallell krise som ingen av regjeringsalternativene vil prate om, sier Arild Gjertsen, nestleder i NJFF.
– Det er en dramatisk situasjon vi står oppe i. Flere dyre-, fugle- og insektarter har forsvunnet de siste tiårene, og nå står til og med Norges nasjonalskatter villreinen og villaksen i fare for å havne på rødlista som utrydningstruede arter. Hovedårsaken er at politikerne tillater at vi mennesker gnager oss mer og mer inn på villaksens og villreinens leveområder, sier han.

Det handler om hyttelandsbyer, oppdrettsvirksomhet, kraftverk og infrastruktur. I søken etter økonomisk vekst og arbeidsplasser, tillater kommunene stadig enkeltinngrep som hver for seg kan synes små, men som i sum er svært ødeleggende.

Bit-for-bit-nedbygging
- Problemet er nettopp en slik bit-for-bit-nedbygging, sier Gjertsen.
- Styringssignalene fra regjeringen til kommunene sier at det skal legges stor vekt på kommunenes skjønn når det gjelder deres vurderinger av ivaretakelse av natur. De har samtidig strammer inn på mulighetene til å fremme innsigelser fra statlige og regionale myndigheter når disse vurderer at nasjonale og vesentlige regionale interesser ikke ivaretas av kommunene. Da vil den negative utviklingen bare fortsette. Vår gjennomgang av partiprogrammene viser at hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ønsker å stramme inn på dette. Naturen kan fort bli den store taperen i dette valget, uansett hvem som vinner regjeringskontorene. Det er trist for oss alle.

For mer informasjon, kontakt NJFF ved inforrmasjonssjef Espen Farstad, 90722429, espen.farstad@njff.no

Bilder

Hyttebygging i fjellet, foto T.W. Skancke/NJFF
Hyttebygging i fjellet, foto T.W. Skancke/NJFF
Last ned bilde
Arild Gjertsen, nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Arild Gjertsen, nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Last ned bilde

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom