Kystverket

NCC blir hovedentreprenør for Hammerfest Ren Havn

Del

I går, 2. desember, signerte Kystverket og NCC Norge AS avtalen som gjør NCC til hovedentreprenør for samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med NCC i Hammerfest og Forsøl. Samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling. Det legger til rette for videre næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensende havner. I tillegg bedrer det sjøsikkerheten i havnene, sier Jostein Bøhlerengen Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune. Miljøprosjektet i Hammerfest havn og farleds- og fiskerihavnprosjektene Innseiling Forsøl og Fuglenes fiskerihavn er slått sammen til samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn.

Prosjektet omfatter:

  • Utdyping av Fuglenes fiskerihavn
  • Utbedring av farleden inn til, og utdyping av, Forsøl fiskerihavn
  • Opprydning av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og bygging av en ny sentrumskai, der deponi for forurensa sediment innebygges i kaia

– Vi er svært fornøyde med å kunne inngå denne kontrakten. NCC har solid erfaring innen disse fagområdene, med gode kompetansemiljøer og gjennomføringsevne for denne typen arbeid. Vi ser derfor frem til å starte opp arbeidet, sier Henning Simonsen, avdelingssjef i NCC infrastructure.

Kontraktsverdien er 348,6 millioner kroner eks. mva. Arbeidet skal startes så snart som mulig, og skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet så finner du det på www.kystverket.no/hammerfestrenhavn og www.facebook.com/hammerfestrenhavn

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom