Miljødirektoratet

Naturmangfoldloven får nytt sanksjonsmiddel

Del

Fra 1. januar 2021 kan miljømyndighetene ta i bruk overtredelsesgebyr som et nytt sanksjonsmiddel ved brudd på naturmangfoldloven.

Overtredelsesgebyr kan blant annet brukes i forhold til ulovlige inngrep i utvalgte naturtyper, eksempelvis kalklindeskog. Bildet er fra lovlig hogst. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet. Bruk av bildet må avklares med rettighetshaver.
Overtredelsesgebyr kan blant annet brukes i forhold til ulovlige inngrep i utvalgte naturtyper, eksempelvis kalklindeskog. Bildet er fra lovlig hogst. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet. Bruk av bildet må avklares med rettighetshaver.

Stortinget vedtok i 2019 at bestemmelsen om miljøerstatning i naturmangfoldloven § 74 endres til en bestemmelse om overtredelsesgebyr. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2021. Overtredelsesgebyr betyr at forvaltningen kan pålegge en person eller et foretak å betale et pengebeløp til det offentlige på grunn av et lovbrudd.

– Overtredelsesgebyr utvider verktøykassa vi har for å bekjempe miljøkriminalitet. Fra nyttår kan Miljødirektoratet ta i bruk overtredelsesgebyr for å sanksjonere brudd på naturmangfoldloven som ikke er så alvorlige at de politianmeldes, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les mer om hva et overtredelsesgebyr er i faktaboksen nederst.

Blir viktig på mange områder

Det kan ilegges overtredelsesgebyr for blant annet brudd på regelverket knyttet til verneområder, fremmede organismer og handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES).

Overtredelsesgebyr kan også brukes i forhold til ulovlige inngrep i utvalgte naturtyper, eksempelvis kalklindeskog.

– Avgjørelsen av om overtredelsesgebyr skal ilegges eller ikke, skjer etter en samlet vurdering av en rekke hensyn, som for eksempel overtredelsens grovhet, omfang og virkninger, sier Hambro.

Øvre rammer for overtredelsesgebyr vedtatt

Kongen i statsråd har i dag 11. desember vedtatt en forskrift om øvre rammer for overtredelsesgebyr. Gebyret kan ikke overstige seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G), noe som i dag utgjør totalt kr. 608 106. For fysiske personer kan gebyret ikke overstige to ganger G som utgjør kr. 202 702.

Fakta om overtredelsesgebyr:

  • Overtredelsesgebyr brukes i dag som sanksjonsmiddel av andre myndigheter etter blant annet plan- og bygningsloven, akvakulturloven og dyrevelferdsloven.
  • Et overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, og er å anse som straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
  • En avgjørelse om å ilegge overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak, som betyr at man må følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven om blant annet forhåndsvarsel, partsinnsyn, begrunnelse og klagerett.
  • Bestemmelsen om overtredelsesgebyr utfylles også av forvaltningsloven kapittel IX, som inneholder generelle regler om administrative sanksjoner som gjelder på tvers av ulike forvaltningsområder.

Ny § 74 i naturmangfoldloven finner du i denne endringsloven

Les bestemmelsene om overtredelsesgebyr i forvaltningsloven

Vedlagt er den nye forskriften om øvre rammer for overtredelsesgebyr.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Overtredelsesgebyr kan blant annet brukes i forhold til ulovlige inngrep i utvalgte naturtyper, eksempelvis kalklindeskog. Bildet er fra lovlig hogst. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet. Bruk av bildet må avklares med rettighetshaver.
Overtredelsesgebyr kan blant annet brukes i forhold til ulovlige inngrep i utvalgte naturtyper, eksempelvis kalklindeskog. Bildet er fra lovlig hogst. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet. Bruk av bildet må avklares med rettighetshaver.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom