Statens vegvesen

Nattestengde E16-tunnelar mellom Voss og Trengereid

Del

Nattestenging er konsekvensen når det dei tre neste vekene skal jobbast i tunnelane på E16 mellom Voss og Trengereid.

Hernestunnelen vert stengd nattestid i veke 44. Foto: Åge Johan Fanebust, Statens vegvesen
Hernestunnelen vert stengd nattestid i veke 44. Foto: Åge Johan Fanebust, Statens vegvesen

– Me skal leggja sprøytebetong på eksisterande overflate, og sikra fjellet med boltar. Dette er ein del av det jamnlege sikringsarbeidet me gjer for å vareta trafikktryggleiken i tunnelane som er mellom dei mest inspiserte og overvakte elementa på norske riks- og europavegar, seier byggeleiar Åge Johan Fanebust i Statens vegvesen.

Difor må tunnelane stengjast

Alt arbeid vil foregå mellom klokka 21.00 og 06.00 frå måndag kveld til fredag morgon. Desse tidspunkta er vald sidan trafikken er minst på natta.

Prosjektet vil likevel få konsekvensar for trafikantane, sidan tunnelane må stengjast medan jobben pågår.

Dette skuldast at sprøytebetongen treng tid for å herda og tørka.

– Me beklagar ulempa det vil gje for bilistane at tunnelane vert heilt stengde medan arbeidet pågår, men då er det viktig å understreka at me gjer denne jobben nettopp for dei; for at trafikktryggleiken skal kunna varetakast også i framtida. Me tek trafikktryggleiken på største alvor, understrekar Fanebust.

Når skal jobben gjerast?

Arbeidet i tunnelane vert fordelt som fylgjer:

Veke 42: Tunnelane frå og med Trengereid til og med Vaksdal. Det vil seia Trengereid-, Stavenes-, Langhelle-, Kjenes-, Boga- og Jamnatunnelen.

Veke 43: Arbeid i Trollkone-, Hyving-, Nakkagil- og Holemarktunnelen. I denne veka kan personbilar køyra over Hamlagrø om natta.

Veke 44: Hernes- og Væletunnelen samstundes, og på slutten av veka Knoltatunnelen.

Utrykkingskøyretøy kan passera etter avtale med stadsansvarleg.

Planlegg reisa di

Statens vegvesen oppmodar alle om å sjekka 175.no før ein skal ut reisa.

Her finn ein til ei kvar tid oppdatert informasjon om situasjonen på alle norske vegar, slik at trafikantane mellom anna kan planleggja omkøyring når det er naudsynt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hernestunnelen vert stengd nattestid i veke 44. Foto: Åge Johan Fanebust, Statens vegvesen
Hernestunnelen vert stengd nattestid i veke 44. Foto: Åge Johan Fanebust, Statens vegvesen
Last ned bilde
Væletunnelen vert stengd nattestid i veke 44. Foto: Åge Johan Fanebust, Statens vegvesen
Væletunnelen vert stengd nattestid i veke 44. Foto: Åge Johan Fanebust, Statens vegvesen
Last ned bilde
Vælestunnelen vert stengd nattestid i veke 44. Foto: Åge Johan Fanebust, Statens vegvesen
Vælestunnelen vert stengd nattestid i veke 44. Foto: Åge Johan Fanebust, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom