Riksantikvaren

Nasjonalt krigsminne fredet i Valdres

Del

Riksantikvaren freder Bagnsbergene gard i Sør-Aurdal i Valdres, som er et usedvanlig godt bevart krigsminne med spor etter kamphandlinger under andre verdenskrig.

Bagnsbergene gard ligger oppe i dalsiden, høyt over de trange juvene, noe som er typisk for denne delen av Valdres. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Bagnsbergene gard ligger oppe i dalsiden, høyt over de trange juvene, noe som er typisk for denne delen av Valdres. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune

Bagnsbergene gard er blant stedene i Sør-Norge hvor den tyske invasjonshæren møtte sterkest motstand i 1940. Dette er et viktig symbolsk kulturminne for felttoget i Sør-Norge.

Med det tyske felttoget stod de norske styrkene overfor en overlegen styrke. Gården Bagnsbergene er, sammen med skogsområdet Gråbeinhølet like ved, uløselig knyttet til kamphandlinger under den tyske fremrykningen på Østlandet i april 1940 og motstanden den ble møtt med. Her foregikk harde trefninger mellom norske og tyske soldater med døde og skadete på begge sider. Sivilbefolkningen ble også rammet.

- Bagnsbergene gard er et krigsminne av nasjonal verdi, og står den dag i dag som et sterkt minne om de sivile livene krig alltid rammer. Sammen med slagstedet i skogen, har gården stor kildeverdi, og området er en viktig krigshistorisk formidlingsarena, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Tilflukt i dalsiden

Gården Bagnsbergene ligger oppe i dalsiden, høyt over de trange juvene, noe som er typisk for denne delen av Valdres. Noen av de hardeste kampene under andre verdenskrig i Valdres fant sted her. De sivile søkte ofte opp til de høytliggende gårdene i området for å unngå kampene.

I april 1940 hadde flere sivile søkt tilflukt på gården Bagnsbergene, men de ble likevel fanget i kryssilden mellom norske og tyske soldater. Mellom den 20. og 21. april mistet 19 mennesker livet her, i en dramatisk kamp bygningene fremdeles har tydelige spor fra. Blant dem var en sivil kårkall, 13 tyske og fem norske soldater.

En dag i april

Kamphandlingene pågikk over flere dager i 1940. Den 18. april kom to tyske infanteribataljoner med sine rundt 1000 soldater, frem til Bagn. I et forsøk på å komme seg bak de norske forsvarstillingene støtte de den 20. april sammen med et norsk kompani i Gråbeinhølet, nedenfor Bagnsbergene gard. Det kom til harde kamper utover dagen, med falne på begge sider. Etter hvert trakk tyskerne seg tilbake til gården med sine sårede og falne, der de sivile ble tatt som gisler.

Neste kveld angrep et norsk kompani gården. De norske styrkene var ikke klar over at sivile ble holdt som gisler der, så det ble skutt gjennom vinduer, vegger og tak. Etter at flere tyske soldater falt, overga den tyske styrken seg, og de sivile som overlevde ble til slutt frigitt.

Bagnsbergene gard har stått nærmest urørt siden krigen, og det er få krigsminner i landet hvor vi kan se de fysiske sporene etter de dramatiske hendelsene like tydelig.

- Takket være eier som har latt gården bli brukt som formidlingsarena og frivillige ildsjeler, har vi dette vonde og viktige kulturminnet i dag. Det er et godt eksempel på hva frivillig innsats kan bety for å ivareta og formidle kulturarven og krigshistorien, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Formålet med fredningen

Fredningen skal bevare Bagnsbergene gard som åsted for krigshandlingene som skjedde på stedet i april 1940, hvor også sivile ble hardt rammet. Fredningen skal sikre varig vern av et gårdsanlegg som bærer tydelig preg av krigshandlingene, og fremdeles står relativt uendret. Derfor freder Riksantikvaren både de seks bygningene slik de står på tunet og deler av interiøret, med kulehullene i vegger og møbler som sterke vitnesbyrd om hva gårdsfolket ble utsatt for under beskytningen. Innlandet fylkeskommune har utarbeidet fredningssaken.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Bagnsbergene gard ligger oppe i dalsiden, høyt over de trange juvene, noe som er typisk for denne delen av Valdres. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Bagnsbergene gard ligger oppe i dalsiden, høyt over de trange juvene, noe som er typisk for denne delen av Valdres. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Last ned bilde
Bagnsbergene gard har et tradisjonelt firkanttun med bygninger med ulike funksjoner. Gården har seks bygninger som i all hovedsak ble bygd i tidsrommet 1825-1850. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Bagnsbergene gard har et tradisjonelt firkanttun med bygninger med ulike funksjoner. Gården har seks bygninger som i all hovedsak ble bygd i tidsrommet 1825-1850. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Last ned bilde
Hovedhus på Bagnsbergene gard, med formidlingsplansje. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Hovedhus på Bagnsbergene gard, med formidlingsplansje. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Last ned bilde
Kårboligen på Bagnsbergene gard. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Kårboligen på Bagnsbergene gard. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Last ned bilde
Smie på Bagnsbergene gard. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Smie på Bagnsbergene gard. Foto: Magnhild Apeland, Innlandet fylkeskommune
Last ned bilde
Minnesmerke ved Bagnsbergene gard. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren
Minnesmerke ved Bagnsbergene gard. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren
Last ned bilde

Lenker

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom