OsloMet

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon opprettet

Del

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) ble formelt stiftet på Lillehammer 27. november 2019. Nettverket har som ambisjon å bidra til å styrke forskningen på innovasjon i offentlig sektor i Norge, og utvikle forskningens betydning og relevans for omstillingen av offentlig sektor for å nå FNs bærekraftsmål (SDG).

Det nye styret i INNOFF, ledet av Ann-Karin Tennås Holmen, Universitetet i Stavanger.
Det nye styret i INNOFF, ledet av Ann-Karin Tennås Holmen, Universitetet i Stavanger.

Dette vil skje ved blant annet å synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet og utvikle samarbeidsarenaer både mellom forskere og mellom forskere og praksisfeltet. Til sist har nettverket en ambisjon om å ta en aktiv rolle som premissgiver for politikkutforming, med mål om å styrke forskningsinnsats rettet mot innovasjon i offentlig sektor.

- INNOFF er en viktig nyvinning i seg selv som forsøker å forene ambisjoner og krefter for å styrke kvaliteten og relevansen forskningen skal ha for å møte offentlig sektors innovasjonsbehov, sier nyvalgt styreleder Ann-Karin Tennås Holmen (Universitetet i Stavanger).

Sammen med det nye styret har hun nå ledelsen av hvordan nettverket skal utvikle seg. På stiftelsesmøtet var 17 institusjoner fra universitets- og høgskolesektoren samt instituttsektoren representert. Nettverket omfatter deltakelse fra ca. 150 forskere over hele landet.

Styret i INNOFF består av:

Ann-Karin Tennås Holmen, Universitetet i Stavanger (leder)

Ulla Higdem, Høgskolen i Innlandet
Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning AS
Rannveig Røste, Høgskolen i Østfold
Roar Stokken, Høgskulen i Volda
Ragnhild Holmen Waldahl, Nordlandsforskning AS

Nøkkelord

Kontakter

Ann-Karin Tennås Holmen, annkarin.holmen@uis.no / mobil: 90583880

Mads Dahl Gjefsen, OsloMet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning,
97688006 / MadsDahl.Gjefsen@oslomet.no

Bilder

Det nye styret i INNOFF, ledet av Ann-Karin Tennås Holmen, Universitetet i Stavanger.
Det nye styret i INNOFF, ledet av Ann-Karin Tennås Holmen, Universitetet i Stavanger.
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom