GlobeNewswire

Nasdaq kunngjør kjøp av aksjer i Oslo Børs VPS

Del

OSLO og STOCKHOLM, April 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq, Inc. (Nasdaq: NDAQ) (“Nasdaq”), har i dag kunngjort kjøp1 av 844.071 aksjer i Oslo Børs VPS ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”). Aksjekjøpene er gjort i overensstemmelse med vilkårene i tilbudet (“Tilbudet”) som ble fremsatt i henhold til tilbudsdokumentet som ble offentliggjort den 4. februar 2019, og endret ved meldinger offentliggjort 4. og 25. mars 2019 (“Tilbudsdokumentet”), der Nasdaq AB, et indirekte datterselskap av Nasdaq, beskriver villkårene for sitt bud på samtlige utstedte aksjer i Oslo Børs VPS. Som et resultat av disse aksjekjøpene, som er gjort til en pris på NOK 158 per aksje, lik Tilbudsprisen (som definert i Tilbudsdokumentet og økt av Nasdaq 4. mars 2019), er over 37 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS eid av Nasdaq1 eller omfattet av forhåndsaksepter av Tilbudet.

Nasdaq er sterkt forpliktet til sammenslåelsen med Oslo Børs VPS, og er overbevist om at Tilbudet representerer den beste løsningen for å støtte det norske kapitalmarkedet og for å forene et sterkt nordisk finansielt økosystem for langsiktig, bærekraftig vekst.

Finanstilsynet offentliggjorde den 8. april 2019 at det hadde anbefalt Finansdepartementet å godkjenne Nasdaq som kvalifisert eier av Oslo Børs VPS.

- Vår ambisjon om å kjøpe Oslo Børs VPS ligger fast, og vi er glade for at Finanstilsynet har anbefalt å godkjenne oss som ny eier. Basert på støtten fra selskapets styre og viktige nøkkelaktører i det norske finansmarkedet, er vi overbevist om at vi er det beste alternativet for et fortsatt fremgangsrikt norsk kapitalmarked. Vi ser nå frem til den endelige beslutningen fra Finansdepartementet, sier Lauri Rosendahl.

Styret i Oslo Børs VPS har enstemmig anbefalt Tilbudet. I tillegg har aksjonærer som representerer mer enn én tredjedel av aksjene i Oslo Børs VPS, inkludert de to største aksjonærene i Oslo Børs VPS, samt selskapets administrerende direktør, bekreftet sin støtte til Tilbudet som den beste løsningen for Oslo Børs VPS og det norske kapitalmarkedet.

For mer informasjon om Tilbudet, vennligst gå til: http://business.nasdaq.com/oslo-bors

For mediehenvendelser, vennligst kontakt:

David Augustsson
+46-734496135; david.augustsson@nasdaq.com

Ytterligere informasjon om det strategiske rasjonale, samt vilkårene og betingelsene for Tilbudet og Nasdaqs fremtidige planer for å utvikle og styrke Oslo Børs VPS og det norske kapitalmarkedet generelt, finnes i Tilbudsdokumentet som er tilgjengelig på: http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights  og Oslo Børs VPS sine nettsider: http://www.osloborsvps.no.

Viktig informasjon om tilbudet

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp av aksjer eller en forespørsel om et salg. Tilbudet om å kjøpe alle aksjene i Oslo Børs VPS finnes i Tilbudsdokumentet. Det fullstendige Tilbudsdokumentet blir, med forbehold om begrensninger under gjeldende verdipapirlovgivning, distribuert gratis til alle aksjonærer i Oslo Børs VPS registrert i Oslo Børs VPS' aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 1. februar 2019 og er tilgjengelig på

http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Distribusjon av Tilbudsdokumentet og fremsettelsen av tilbudet vil i vise jurisdiksjoner kunne være begrenset gjennom lovgivning, inklusive uten begrensninger i Canada, Australia og Japan. Følgelig fremsettes ikke Tilbudet, og det utgjør ikke et tilbud eller en forespørsel i disse jurisdiksjonene, eller i noen jurisdiksjon eller overfor noen person der fremsettelse eller aksept av tilbudet eller forespørselen ville være et brudd på lovene eller bestemmelse i vedkommende jurisdiksjon.

Tilbudet sendes til aksjonærer i Oslo Børs VPS som er bosatt De forente stater i tillit til Tier I (Lag I) fritak i henhold til Rule 14d-1(c) i samsvar med U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Om Nasdaq

Nasdaq er en ledende global leverandør av handels-, oppgjørs- og børsteknologi samt noterings-, informasjons- og selskapstjenester. Som grunnlegger av verdens første elektroniske børs i 1971 leverer selskapet i dag teknologien bak mer enn 100 markedsplasser i 50 land og 10 prosent av verdens alle verdipapirtransaksjoner. Gjennom en bred portefølje med pålitelige og velprøvde teknologier sikrer Nasdaq åpenhet og innsikt som gjør det mulig for kunder å optimalisere og realisere sine forretningsvisjoner, og navigere i dagens globale kapitalmarkeder. Totalt er mer enn 4000 selskaper med en markedsverdi på omlag USD 12 trillioner notert hos Nasdaq.

Advarsel vedrørende uttalelser om fremtidige forhold

Utsagn i denne pressemeldingen relatert til fremtidig status og fremtidige forhold, inklusive utsagn vedrørende den antatte tidslinjen for Tilbudet, er uttalelser om fremtidige forhold. Generelt sett kan disse utsagnene, men ikke alltid, identifiseres gjennom bruk av ord som for eksempel “antas”, “ventes”, “mener”, eller lignende uttrykk. Av natur innebærer uttalelser om fremtidige forhold risiko og usikkerhet fordi de er relatert til hendelser og er avhengige av omstendigheter som vil finne sted i fremtiden. Faktiske resultater vil i vesentlig grad kunne avvike fra det som er uttrykt eller implisert i disse uttalelsene om fremtidige forhold på grunn av mange faktorer, og mange av disse faktorene er utenfor Nasdaq og dets datterselskapers kontroll. Slike risikofaktorer vil kunne omfatte Nasdaqs evne til å få myndighetsgodkjennelser som er nødvendige for Tilbudet, Nasdaqs evne til å gjennomføre Tilbudet, samt eventuelle andre risikofaktorer som det gis opplysninger om i Nasdaqs årsrapport på skjema 10-K og i periodiske rapporter som er sendt inn til U.S. Securities and Exchange Commission.  Alle slike fremtidsrelaterte utsagn gjelder kun for den datoen da de ble gitt, og Nasdaq har ingen forpliktelse (og påtar seg ingen slik forpliktelse) til å oppdatere eller revidere noen av dem, enten som et resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt det som kreves gjennom gjeldende lover og forskrifter.

Nettstedsinformasjon

Nasdaq har til hensikt å bruke hjemmesiden sin, http://ir.nasdaq.com som en portal for å gi viktig ikke- offentlig informasjon og for å overholde SEC Regulation FD og andre informasjonsforpliktelser. Denne informasjonen vil bli tatt med på Nasdaqs nettsted under “Investorrelasjoner.”

1 Gjennom et datterselskap.

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Norsk Hydro: Federal Court lifts one of two embargos on Alunorte’s deposit area DRS220.9.2019 23:06:00 CESTPress release

The Federal Court in Belém, Brazil, today, September 20, lifted the embargo on Alunortes new bauxite residue disposal (DRS2) under the civil lawsuit. Alunorte is still subject to an embargo on DRS2 imposed by the same court in a parallel criminal lawsuit, but Alunorte is expecting an extension of the civil decision to the criminal case shortly. Alunorte will continue utilizing the old bauxite residue disposal area (DRS1) until the DRS2 embargo under the criminal case is lifted. The decision to lift the DRS2 embargo in the civil case against Alunorte came after Ministério Público and Alunorte submitted a joint petition to the federal court on August 30, requesting the embargoes to be lifted. “This is an important step towards resuming installation and commissioning activities of the solid residue deposit DRS2. It is a state-of-the-art deposit system, the only sustainable and long-term solution for Alunorte’s operations. Alunorte is the foundation of the aluminium value chain in Para, an

Norsk Hydro: Den føderale domstolen løfter ett av to embargoer på Alunortes deponiområde DRS220.9.2019 23:06:00 CESTPressemelding

Den føderale domstolen i Belém, Brasil, løftet i dag, 20. september, embargoen på det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2) i den sivilrettslige prosessen. Embargoen på DRS2 fra den samme domstolen i straffesaken er fortsatt gjeldende, men det er forventet at avgjørelsen i den sivile saken vil gjøres gjeldende i straffesaken innen kort tid. Alunorte vil fortsette å bruke det gamle avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS1) til DRS2-embargoen i straffesaken er løftet. Beslutningen om å løfte DRS2-embargoen i den sivilrettslige saken mot Alunorte kom etter at Alunorte og Ministério Público den 30. august innga en felles anmodning til den føderale domstolen om å løfte DRS2-embargoene. - Dette er et viktig steg mot å gjenoppta installasjons- og igangsettingsaktivitetene ved det DRS2. Dette er et toppmoderne avfallssystem og er den eneste langsiktige og bærekraftige løsningen for Alunorte. Alunorte er fundamentet for aluminiumverdikjeden i delstaten Pará, og jeg setter stor pris på s

Invitation to the special and extraordinary shareholders' meetings20.9.2019 22:53:00 CESTPress release

Mechelen, Belgium; 20 September 2019, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) invites its shareholders to a special and extraordinary shareholders' meeting. On 14 July 2019, Galapagos NV (the "Company" or "Galapagos") announced that it entered into a collaboration with Gilead Sciences, Inc., Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, and Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company. In view hereof, Galapagos has the honor to invite its shareholders, warrant holders, directors, and statutory auditor to its special and extraordinary shareholders' meetings that will be held on Tuesday 22 October 2019 at 2:00 p.m. (CEST) at the Company's registered office. The items on the agenda of the special and extraordinary general meetings of shareholders include, amongst other things, the appointment of Mr. Daniel O'Day and Dr. Linda Higgins as directors of the Company, the approval of the issuance of two warrants for the benefit of Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, an

Invitation to the special and extraordinary shareholders' meetings20.9.2019 22:01:00 CESTPress release

Mechelen, Belgium; 20 September 2019, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) invites its shareholders to a special and extraordinary shareholders' meeting. On 14 July 2019, Galapagos NV (the "Company" or "Galapagos") announced that it entered into a collaboration with Gilead Sciences, Inc., Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, and Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company. In view hereof, Galapagos has the honor to invite its shareholders, warrant holders, directors, and statutory auditor to its special and extraordinary shareholders' meetings that will be held on Tuesday 22 October 2019 at 2:00 p.m. (CEST) at the Company's registered office. The items on the agenda of the special and extraordinary general meetings of shareholders include, amongst other things, the appointment of Mr. Daniel O'Day and Dr. Linda Higgins as directors of the Company, the approval of the issuance of two warrants for the benefit of Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, an

Notice of third quarter 2019 results and conference call20.9.2019 19:00:00 CESTPress release

Notice of third-quarter 2019 results and conference call Luxembourg, 20 September 2019 – Millicom will announce its third-quarter results for the period ending 30 September 2019, on 23 October 2019 at approximately 22:00 (Stockholm) / 21:00 (London) / 16:00 (Miami) via a press release. The company will host a conference call for the global financial community on 24 October 2019 at 15:00 (Stockholm) / 14:00 (London) / 09:00 (Miami). The conference call will be webcast at www.millicom.com Dial-in information: Please dial in 5-10 minutes before the scheduled start time to register your attendance. Dial-in numbers for the call are as follows: Sweden: +46 (0) 8 5069 2180 Luxembourg: +352 2786 0515 UK: +44 (0) 844 571 8892 US: +1 866 966 1396 The access code is: 9380844 Replay information: A replay of the call will be available for 7 days from 24 October 2019 at: UK: +44 (0) 333 300 9785 US: +1 (917) 677-7532 The access code is: 9380844 -END- For further information, please contact Press: Vi

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade20.9.2019 17:05:00 CESTPress release

DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, the United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Oslo, 20 September 2019 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has today purchased 1,900,000 own shares at an average price of NOK 14.0326 per share. Following this transaction, DNO holds 50,700,000 own shares. -- For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no -- DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore l