GlobeNewswire

Nasdaq kunngjør kjøp av aksjer i Oslo Børs VPS

Del

OSLO og STOCKHOLM, April 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq, Inc. (Nasdaq: NDAQ) (“Nasdaq”), har i dag kunngjort kjøp1 av 844.071 aksjer i Oslo Børs VPS ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”). Aksjekjøpene er gjort i overensstemmelse med vilkårene i tilbudet (“Tilbudet”) som ble fremsatt i henhold til tilbudsdokumentet som ble offentliggjort den 4. februar 2019, og endret ved meldinger offentliggjort 4. og 25. mars 2019 (“Tilbudsdokumentet”), der Nasdaq AB, et indirekte datterselskap av Nasdaq, beskriver villkårene for sitt bud på samtlige utstedte aksjer i Oslo Børs VPS. Som et resultat av disse aksjekjøpene, som er gjort til en pris på NOK 158 per aksje, lik Tilbudsprisen (som definert i Tilbudsdokumentet og økt av Nasdaq 4. mars 2019), er over 37 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS eid av Nasdaq1 eller omfattet av forhåndsaksepter av Tilbudet.

Nasdaq er sterkt forpliktet til sammenslåelsen med Oslo Børs VPS, og er overbevist om at Tilbudet representerer den beste løsningen for å støtte det norske kapitalmarkedet og for å forene et sterkt nordisk finansielt økosystem for langsiktig, bærekraftig vekst.

Finanstilsynet offentliggjorde den 8. april 2019 at det hadde anbefalt Finansdepartementet å godkjenne Nasdaq som kvalifisert eier av Oslo Børs VPS.

- Vår ambisjon om å kjøpe Oslo Børs VPS ligger fast, og vi er glade for at Finanstilsynet har anbefalt å godkjenne oss som ny eier. Basert på støtten fra selskapets styre og viktige nøkkelaktører i det norske finansmarkedet, er vi overbevist om at vi er det beste alternativet for et fortsatt fremgangsrikt norsk kapitalmarked. Vi ser nå frem til den endelige beslutningen fra Finansdepartementet, sier Lauri Rosendahl.

Styret i Oslo Børs VPS har enstemmig anbefalt Tilbudet. I tillegg har aksjonærer som representerer mer enn én tredjedel av aksjene i Oslo Børs VPS, inkludert de to største aksjonærene i Oslo Børs VPS, samt selskapets administrerende direktør, bekreftet sin støtte til Tilbudet som den beste løsningen for Oslo Børs VPS og det norske kapitalmarkedet.

For mer informasjon om Tilbudet, vennligst gå til: http://business.nasdaq.com/oslo-bors

For mediehenvendelser, vennligst kontakt:

David Augustsson
+46-734496135; david.augustsson@nasdaq.com

Ytterligere informasjon om det strategiske rasjonale, samt vilkårene og betingelsene for Tilbudet og Nasdaqs fremtidige planer for å utvikle og styrke Oslo Børs VPS og det norske kapitalmarkedet generelt, finnes i Tilbudsdokumentet som er tilgjengelig på: http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights  og Oslo Børs VPS sine nettsider: http://www.osloborsvps.no.

Viktig informasjon om tilbudet

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp av aksjer eller en forespørsel om et salg. Tilbudet om å kjøpe alle aksjene i Oslo Børs VPS finnes i Tilbudsdokumentet. Det fullstendige Tilbudsdokumentet blir, med forbehold om begrensninger under gjeldende verdipapirlovgivning, distribuert gratis til alle aksjonærer i Oslo Børs VPS registrert i Oslo Børs VPS' aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 1. februar 2019 og er tilgjengelig på

http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Distribusjon av Tilbudsdokumentet og fremsettelsen av tilbudet vil i vise jurisdiksjoner kunne være begrenset gjennom lovgivning, inklusive uten begrensninger i Canada, Australia og Japan. Følgelig fremsettes ikke Tilbudet, og det utgjør ikke et tilbud eller en forespørsel i disse jurisdiksjonene, eller i noen jurisdiksjon eller overfor noen person der fremsettelse eller aksept av tilbudet eller forespørselen ville være et brudd på lovene eller bestemmelse i vedkommende jurisdiksjon.

Tilbudet sendes til aksjonærer i Oslo Børs VPS som er bosatt De forente stater i tillit til Tier I (Lag I) fritak i henhold til Rule 14d-1(c) i samsvar med U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Om Nasdaq

Nasdaq er en ledende global leverandør av handels-, oppgjørs- og børsteknologi samt noterings-, informasjons- og selskapstjenester. Som grunnlegger av verdens første elektroniske børs i 1971 leverer selskapet i dag teknologien bak mer enn 100 markedsplasser i 50 land og 10 prosent av verdens alle verdipapirtransaksjoner. Gjennom en bred portefølje med pålitelige og velprøvde teknologier sikrer Nasdaq åpenhet og innsikt som gjør det mulig for kunder å optimalisere og realisere sine forretningsvisjoner, og navigere i dagens globale kapitalmarkeder. Totalt er mer enn 4000 selskaper med en markedsverdi på omlag USD 12 trillioner notert hos Nasdaq.

Advarsel vedrørende uttalelser om fremtidige forhold

Utsagn i denne pressemeldingen relatert til fremtidig status og fremtidige forhold, inklusive utsagn vedrørende den antatte tidslinjen for Tilbudet, er uttalelser om fremtidige forhold. Generelt sett kan disse utsagnene, men ikke alltid, identifiseres gjennom bruk av ord som for eksempel “antas”, “ventes”, “mener”, eller lignende uttrykk. Av natur innebærer uttalelser om fremtidige forhold risiko og usikkerhet fordi de er relatert til hendelser og er avhengige av omstendigheter som vil finne sted i fremtiden. Faktiske resultater vil i vesentlig grad kunne avvike fra det som er uttrykt eller implisert i disse uttalelsene om fremtidige forhold på grunn av mange faktorer, og mange av disse faktorene er utenfor Nasdaq og dets datterselskapers kontroll. Slike risikofaktorer vil kunne omfatte Nasdaqs evne til å få myndighetsgodkjennelser som er nødvendige for Tilbudet, Nasdaqs evne til å gjennomføre Tilbudet, samt eventuelle andre risikofaktorer som det gis opplysninger om i Nasdaqs årsrapport på skjema 10-K og i periodiske rapporter som er sendt inn til U.S. Securities and Exchange Commission.  Alle slike fremtidsrelaterte utsagn gjelder kun for den datoen da de ble gitt, og Nasdaq har ingen forpliktelse (og påtar seg ingen slik forpliktelse) til å oppdatere eller revidere noen av dem, enten som et resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt det som kreves gjennom gjeldende lover og forskrifter.

Nettstedsinformasjon

Nasdaq har til hensikt å bruke hjemmesiden sin, http://ir.nasdaq.com som en portal for å gi viktig ikke- offentlig informasjon og for å overholde SEC Regulation FD og andre informasjonsforpliktelser. Denne informasjonen vil bli tatt med på Nasdaqs nettsted under “Investorrelasjoner.”

1 Gjennom et datterselskap.

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Signify to acquire Cooper Lighting Solutions to strengthen its position in the attractive North American lighting market15.10.2019 22:24:00 CESTPress release

Press release October 15, 2019 Signify to acquire Cooper Lighting Solutions to strengthen its position in the attractive North American lighting market Signify to acquire Cooper Lighting Solutions from Eaton for USD 1.4 billion in cash Clear strategic fit: Strengthening Signify’s market positions in North America, with increased innovation power and more competitive offerings; Improving the business mix with Professional revenues increasing from 42% to 53% of total sales1 Respective agent networks and front office functions will continue to operate independently Substantial value creation opportunity: cost synergy potential with savings of more than USD 60 million per year, to be largely achieved in the first three years Compelling financial metrics: mid-teens EPS accretion in year 1; transaction ROIC to exceed WACC after year 1 Transaction fully funded with debt; committed bridge financing in place Upon closing of the acquisition: Capital allocation priority is to deleverage. Strong f

Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders15.10.2019 17:50:00 CESTPress release

Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders Company announcement, inside information, Helsinki 15 October 2019 at 6.50 PM (EEST) Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") – the company developing and marketing a unique brain stimulation technology for personalized treatment of major depressive disorder (MDD), invites the shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 11 November 2019 commencing at 10.00 (EEST) at the auditorium of Hotel Haven, Unioninkatu 17 Helsinki, Finland. The reception of persons who have registered for the meeting will commence at 9.30. A. Matters on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders At the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the following matters will be considered: 1 OPENING OF THE MEETING 2 CALLING THE MEETING TO ORDER 3 ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES 4 RECORDING THE LEGALI

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma15.10.2019 17:50:00 CESTPressemelding

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 15 oktober 2019, kl. 18.50 (EEST) Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”), ett företag som utvecklar och marknadsför en unik hjärnstimuleringsteknologi för personlig behandling av egentlig depression (eng. Major Depression Disorder), kallar härmed aktieägarna till extra bolagsstämma 11 november 2019, kl. 10.00 (EEST) i auditoriet på Hotel Haven, Unionsgatan 17 i Helsingfors, Finland. Mottagandet av personer som har registrerat sig för bolagsstämman inleds kl. 9.30. A. Ärenden på extrastämmans dagordning Vid extrastämman ska följande ärenden behandlas: 1 STÄMMANS ÖPPNANDE 2 STÄMMANS KONSTITUERING 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE 4 FASTSTÄLLELSE AV ATT STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD 5 FASTSTÄLLANDE AV NÄRVAROLISTA OCH RÖSTLÄNGD 6 STYRELSEKOMMITTÉER OCH INRÄTTANDET AV VALBEREDNINGEN FÖR AKTIEÄGARNA Bolaget har haft två styrelsekommittéer: styrelsens revis

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade15.10.2019 17:43:00 CESTPress release

Oslo, 15 October 2019 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has today purchased 1,100,000 own shares at an average price of NOK 12.6653 per share. Following this transaction, DNO holds 75,500,000 own shares. -- For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no -- DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, the United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Ress Life Investments A/S publishes Net Asset Value (NAV) per share.15.10.2019 17:20:00 CESTPress release

Ress Life Investments Holbergsgade 14, 2 tv DK-1057 Copenhagen K Denmark CVR nr. 33593163 www.resslifeinvestments.com To: Nasdaq Copenhagen Date: 15 October 2019 Corporate Announcement 34/2019 Ress Life Investments A/S publishes Net Asset Value (NAV) per share. Ress Life Investments A/S publishes the Net Asset Value (NAV) per share as of 30 September 2019. NAV per share in USD: 1918.35 NAV per share in EUR: 1761.73 The performance during September 2019 was 0.97% in USD. The performance during the month was positively affected by one policy paying out and mark-to-market adjustments. The year-to-date net performance as of 30 September 2019 is 5.76% in USD. Assets under management (AUM) as of 30 September 2019 was 155.1 million US dollars. Questions related to this announcement can be made to the company's AIF-manager, Resscapital AB. Contact person: Gustaf Hagerud gustaf.hagerud@resscapital.com Tel + 46 8 545 282 27 Note: The terms for subscription of shares, minimum subscription amount

GOGL – Repurchase of shares15.10.2019 16:44:00 CESTPress release

Golden Ocean Group Limited (“Golden Ocean” or the “Company”) announces that the Company has, on October 15, 2019 purchased 50,000 of the Company's own common stocks. The shares have been bought on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 53.96 per share. After this transaction Golden Ocean holds a total of 1,250,000 own shares. The transaction is part of the share buyback program announced on December 20, 2018. Hamilton, Bermuda October 15, 2019 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.