NAF

NAF vil ha bompenge-garanti fra ny regjering

Del

2021 blir et nytt rekordår for bompenger. - En ny regjering må sikre at bompengebelastningen ikke fortsetter å øke. Høye bompenger rammer hardest de med minst fra før, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Økte bompenger rammer usosialt, viser NAFs Trafikantbarometer 2021.
Økte bompenger rammer usosialt, viser NAFs Trafikantbarometer 2021.

Nær en av tre med lave inntekter oppgir at de vil få utfordringer dersom bompengeregningen øker med opptil 500 kroner i måneden. Det viser en ny undersøkelse utført av Kantar for medlemsorganisasjonen NAF. Samtidig går det mot nye bompenge-rekorder.

Lav smerteterskel for bompenger

- Bompenger er usosialt og slår hardest ut for de som har lave inntekter. Andelen som oppgir at de vil streve med en økning i bompengene stiger jo lavere inntekt folk har, sier Ryste.

NAFs Trafikantbarometer 2021 viser at husholdninger med opp til 400 000 kroner i inntekt er sårbare dersom bompengene øker. Men også andre inntektsgrupper vil rammes.

Ventet bomregning i 2021: 13,7 milliarder

I år er det ventet at bilistene må ut med 13,7 milliarder i bompenger, ifølge anslag fra Samferdselsdepartementet. Det er en økning fra 11,4 milliarder som er beregnet at bilistene vil ha betalt inn i 2020. I byene ventes det at bompengeinntektene vil gå ned, fordi andelen elbiler øker. Elbilistene får i dag rabatt i bompengestasjonene.

- Her må det jobbes på to fronter. Vi ser nå at bompengeinntektene i de store byene synker samtidig som det blir flere elbiler på veiene. Da må staten garantere for denne differansen, slik at betalingene ikke skyves over på andre bilister. Samtidig må en ny regjering legge frem en plan for å få ned de totale bompengene. Det kan ikke fortsette å vokse inn i himmelen, sier Ryste.

Bompengeselskapenes samlede gjeld er nå på 63 milliarder kroner, som er penger som skal tas inn fra bilistene i årene som kommer. Dersom anslagene for 2020 stemmer når bompengene rapporteres i statsbudsjettet som legges frem i oktober, vil bilistene ha betalt inn 11,4 milliarder. Estimatet for 2021 er rekordhøye 13,7 milliarder. 

- Bompenger er en avgift hvor man betaler like mye uavhengig av hva man tjener. Dette gjør at bompenger er mest krevende for de med de laveste inntektene. Man har ikke et lavere transportbehov fordi man tjener lite, sier hun.

Om undersøkelsen

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres senere i år, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene i det som er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns hverdagsreiser og holdninger til transport, miljø og klima.  Dette er femte utgave av Trafikantbarometeret.  

Hvor mye kan bompengeutgiftene øke med per måned før det blir en utfordring for din husholdnings økonomi? Totalt og etter seksdelt inntektsgruppe. N = 4087

Inntekt - 6 delt

Total

Lavest

Lav

Middels 1

Middels 2

Høy

Høyest

%

%

%

%

%

%

%

0 - 499 kr

24

31

29

29

20

19

16

500 - 999 kr

14

12

14

14

15

15

12

1000 - 1499 kr

10

7

6

11

15

10

11

1500 - 1999 kr

5

7

3

3

6

8

6

2000 - 2499 kr

2

2

1

1

1

3

2

2500 kr eller mer

7

4

4

5

9

10

16

Vet ikke

38

36

41

37

33

34

36

Inntektsfordelingen tar utgangspunkt i estimerte verdier for samlet brutto husholdningsinntekt før skatter og fradrag. Deretter er disse korrigert for antall medlemmer i husholdningen. Gruppen med de nest laveste inntektene har etter denne metoden inntekter mellom 300 – 399 999 kroner.

Bompengeselskapenes lånegjeld: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=85684

Estimerte bompenger 2021: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2020-2021/dok15-202021-2215-vedlegg.pdf

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Økte bompenger rammer usosialt, viser NAFs Trafikantbarometer 2021.
Økte bompenger rammer usosialt, viser NAFs Trafikantbarometer 2021.
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

NAF: Ladeplassene må bli som bensinstasjoner16.9.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

I august valgte syv av ti nybilkjøpere elbil. Så langt i år har det rullet nær 300 nye elbiler ut på veiene hver eneste dag. – Skal folk oppleve elbil som et godt alternativ må det bli enklere og mer komfortabelt å lade bilen. Folk vil ha et servicetilbud og litt komfort når de lader. Noe så enkelt som et tak over ladestasjonen bør være et minstekrav, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom