NAF

NAF og Kollektivtrafikkforeningen: - Regjeringen må redde kollektivtilbudet

Del

Flere kollektivselskaper sliter med lavere billettinntekter etter pandemien. Nå går NAF og Kollektivtrafikkforeningen sammen og ber den nye samferdselsministeren sikre at kollektivtilbudet ikke må kuttes i en tid der nye reisemønstre vokser frem.

Mer hjemmekontor kan bety tid spart i hverdagen for den enkelte og store besparelser for samfunnet. Da må kollektivtilbudet legge til rette for dette, mener NAF og Kollektivtrafikkforeningen.
Mer hjemmekontor kan bety tid spart i hverdagen for den enkelte og store besparelser for samfunnet. Da må kollektivtilbudet legge til rette for dette, mener NAF og Kollektivtrafikkforeningen.

Noe av det siste Solberg-regjeringen gjorde før den gikk av var å legge frem et budsjettforslag hvor det ikke lå noen ekstra midler som kan sikre kollektivtilbudet i og rundt byene etter nyttår. Flere fylker har advart om at det betyr kutt i rutetilbudet om beslutningen blir stående.

-Flere kollektivselskaper står i fare for å måtte kutte tilbudet på grunn av inntektssvikten som fulgte korona-pandemien. Det gir en vanskeligere hverdagsreise for mange, det stikk motsatte av hva vi ønsker, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Ettersom det har vært langt færre reisende på kollektivtransporten under koronapandemien, har staten kompensert fylkeskommunene for tapte billettinntekter. Selv om nedstengingstiltakene nå er avviklet i mesteparten av landet, er det fortsatt færre som bruker kollektivtransporten, noe som betyr at billettinntektene fortsatt er redusert.

- Fylkene ba om kompensasjon i seks måneder etter at koronarestriksjonene opphørte, men fikk bare i tre måneder av Solberg-regjeringen, som betyr ut 2021. Vi håper den nye regjeringen ser at kollektivaktørene trenger ekstra midler i en omstillingsperiode i første halvår i 2022 for å sikre tilbudet, sier Olov Grøtting, leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Ny reisehverdag

I NAFs Trafikantbarometer for 2021 svarer 30 prosent i Oslo og tidligere Akershus at de kommer til å jobbe mer hjemmefra fremover. Snittet for landet er 19 prosent.

- Mer hjemmekontor kan bety tid spart i hverdagen for den enkelte og store besparelser for samfunnet. Da må kollektivtilbudet legge til rette for dette. Flere avganger og fleksible billetter er etterspurt, sier Ryste i NAF.

I Oslo svarer hele 33 prosent at de ville reist mer kollektiv dersom det fantes et fleksibelt månedskort hvor man betaler ut ifra hvor mange ganger man reiser.

- Faren med sviktende inntekter i første halvdel av 2022 er at bransjen blir tvunget til å ta ned tilbudet, i stedet for å omstille. Politikerne bør sikre inntektene til selskapene mens de tilpasser tilbudet og prøver ut nye billettyper som gir folk den fleksibiliteten de etterspør, sier Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen.

Kontakter

Bilder

Mer hjemmekontor kan bety tid spart i hverdagen for den enkelte og store besparelser for samfunnet. Da må kollektivtilbudet legge til rette for dette, mener NAF og Kollektivtrafikkforeningen.
Mer hjemmekontor kan bety tid spart i hverdagen for den enkelte og store besparelser for samfunnet. Da må kollektivtilbudet legge til rette for dette, mener NAF og Kollektivtrafikkforeningen.
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom