NAF

NAF-nei til ny veiavgift på elbil

Del

Et utvalg fra Skatteetaten og Statens vegvesen vil innføre kilometeravgift for elbiler. - Dette bør aldri slippe gjennom politisk behandling. Her velger man løsningen som gir mest mulig penger inn til staten, og størst mulig ulempe for trafikantene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

NAF er sterkt kritisk til en ny kilometeravgift på å kjøre elbil. (Foto: NAF)
NAF er sterkt kritisk til en ny kilometeravgift på å kjøre elbil. (Foto: NAF)

Statens vegvesen og Skatteetaten har utredet veiprising på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Utvalget anbefaler en ny kilometerbasert veiavgift på elbil og trinnvis innføring av veiprising for tunge kjøretøy. Samtidig vil alle andre bilavgifter bestå, og bompengeinnkreving fortsette som før.

Tydelige krav fra NAF

- Av alle måter å innføre veiprising på, peker de på den som er dårligst for trafikantene. Dette er ikke den radikale omveltningen av bilavgiftene som politikerne har bestilt, sier Handagard.

NAF har lenge pekt på behovet for å utrede veiprising. Kravene har vært tydelige: Avgiftstrykket må ikke øke, personvernet ivaretas og bompengene fjernes om veiprising skal være aktuelt. Utvalget vil derimot legge nye avgifter på toppen av de gamle, og beholde dagens bompengeinnkreving.

- Her går man glipp av sjansen til å få til mer rettferdige bilavgifter som gjør det billigere å bruke bilen der det er lite kø og trafikk. I stedet vil de innføre en ny, flat avgift på all kjøring. Politikernes oppgave blir å sikre at avgiftsopplegget ikke bare tar hensyn til at staten trenger penger, men at hverdagsreisen for bilistene blir bedre og rimeligere, sier Handagard.

Velger nest dårligste løsning

NAF har påpekt behovet for å se på hele bilavgiftssystemet på nytt, inkludert bompenger og kjøpsavgifter på elbil. Men i stedet for å tenke helhetlig, kan det bli enda flere nye avgifter på toppen av de som er underveis.

- Presset på å øke avgiftene på elbiler øker. Sammen med kjøpsavgifter vil en ny kilometeravgift slå dårlig ut for alle som har og planlegger å skaffe seg elbil. Når man heller ikke gjør noe med de andre bilavgiftene, er dette i praksis bare en ekstraskatt for å skaffe penger inn i statskassa, sier Handagard.

Utvalget peker selv på at av de fire konseptene de har utredet, velger de å gå videre med det som de selv beskriver som tredje dårligst.

- Dette lukter av at man vil ha inn mest mulig avgift raskest mulig, fordi inntektene fra bilavgiftene går ned i takt med at flere kjøper elbil, sier Handagard. - Da man begynte å se på veiprising som system, handlet det om å gjøre prising av bruk av veien mer rettferdig og smartere enn i dag. Løsningen de velger er så langt fra dette som man kommer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NAF er sterkt kritisk til en ny kilometeravgift på å kjøre elbil. (Foto: NAF)
NAF er sterkt kritisk til en ny kilometeravgift på å kjøre elbil. (Foto: NAF)
Last ned bilde

Lenker

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom