NAF

NAF: Disse fylkene brukte mest og minst på veivedlikehold i 2021

Del

Troms og Finnmark og Nordland fylker brukte mest per innbygger, men det var Viken fylkeskommune som totalt brukte mest på drift og vedlikehold av veiene i fjor.

Mange steder i landet er veiene for smale. NAF mener mer av veimidlene må brukes på vedlikehold og fornying. (Foto: NAF)
Mange steder i landet er veiene for smale. NAF mener mer av veimidlene må brukes på vedlikehold og fornying. (Foto: NAF)

- Dårlige veier fører til bekymring for folk på hverdagsreisene, spesielt i Distrikts-Norge, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Totalt brukte fylkene 12,7 milliarder kroner på drift og vedlikehold av fylkesveiene i 2021. Likevel er det et enormt etterslep på vedlikehold av fylkesveiene, ikke minst fordi det fortsatt bygger seg opp ny slitasje år for år. Statistisk sentralbyrå gir en oversikt over hvor mye kommuner og fylker bruker på drift og vedlikehold og investeringer i vei.

- Forfallet på veinettet vil koste opp mot 100 milliarder å ta igjen. I tillegg kommer nødvendige oppgraderinger og behov for ras- og skredsikring, sier Handagard i NAF.

11 000 kilometer fylkesvei er for smal

Fylkene har ansvaret for til sammen 44 000 kilometer fylkesvei. Mye av veinettet er i dårlig stand. Hull, sprekker, veiskuldre som sklir ut er hverdagskost på norske fylkesveier. Regjeringen har lovet en forpliktende plan for å få ned etterslepet, og skal først kartlegge omfanget.

- Våre undersøkelser viser at rundt en fjerdedel av fylkesveiene er for smale og ikke møter den standarden de burde hatt, sett opp mot trafikken på strekningen. Det må følge midler med planen for fylkesveiene, slik at veinettet møter dagens krav, understreker Handagard.

Fornying og vedlikehold

Det er store forskjeller både på etterslepet i det enkelte fylket og på hvor mye fylkene bruker på drift og vedlikehold. I tillegg blir noen strekninger utbedret ved hjelp av midler som går under investeringer i fylkenes regnskap.

- Noen ganger, på de mest trafikkerte og farlige strekningene, er det kun ny vei som nytter. Andre steder er vedlikehold og fornying av dagens vei det som trengs. Det vil raskt gi resultater for folk, og gjøre hverdagsreisene tryggere. sier Handagard.

NAFs Fylkesvei-krav:

  • Regjeringen må raskt i gang med den lovede kartleggingen av det faktiske etterslepet, og det må følge midler med planen
  • Deretter må veivedlikehold prioriteres betydelig opp i de kommende statsbudsjettene slik at etterslepet kan fjernes innen 2030
  • Hvis ikke vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er fjernet innen 2030 bør staten overta ansvaret for dagens fylkesveier.

2021-kr

Mill. 2021-kr

KR

Etterslep (mill. kroner)

Brukt 2021

Per innbygger 2021

Agder

5 237

899

2982

Innlandet

5 943

1 108

2986

Møre og Romsdal

7 242

1 051

3956

Nordland

10 733

1 022

4258

Rogaland

3 244

1 012

2084

Troms og Finnmark

10 758

1 165

4820

Trøndelag

5 840

1 485

3133

Vestfold og Telemark

4 668

928

2186

Vestland

16 754

1 933

3015

Viken

5 435

2 094

1650

72 891

12 697

3107 (Snitt per innbygger)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mange steder i landet er veiene for smale. NAF mener mer av veimidlene må brukes på vedlikehold og fornying. (Foto: NAF)
Mange steder i landet er veiene for smale. NAF mener mer av veimidlene må brukes på vedlikehold og fornying. (Foto: NAF)
Last ned bilde
Fra SSBs statistikkbank
12163: Utgifter til tjenesteområdene, fylkeskommunekonsern, etter region, statistikkvariabel, år, funksjon og art
Fra SSBs statistikkbank 12163: Utgifter til tjenesteområdene, fylkeskommunekonsern, etter region, statistikkvariabel, år, funksjon og art
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom