NAF

NAF: - Viktige tiltaksmidler levert raskt og presist av Stortinget

Del

Stortinget har vedtatt ekstramidler til veivedlikehold og kollektivtrafikk som en del av krisetiltakene. - Dette er raskt og presist av Stortinget, og langt på vei i tråd med det NAF har ment var riktig å gjøre, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. .

(Tirsdag 31.03 kl 13:38: Innholdet i meldingen er redigert etter at saken er sendt ut)

Samferdselssektoren rammes tungt av tiltakene for å hindre koronasmitte. Sist helg NAF ba om en tiltakspakke for samferdselssektoreninkludert en vedlikeholdsmilliard på vei, støtte til kollektivselskapene og kompensasjon til byene som mister bominntekter til samferdselsinvesteringer. Natt til tirsdag kom en pakke på plass i Stortinget, hvor mye av dette var ivaretattStortinget vedtar pakken tirsdag ettermiddag.  

NAF har vært spesielt bekymret for kollektivselskapene.  

Kollektivselskapene blør penger, og byene mister inntekter. Derfor er vi glade for at det nå kommer ekstramidler til byene, kommunene og fylkene, sier Ryste 

- Det ligger penger i pakken blant annet for å understøtte kommunene og fylkeskommunene til å holde oppe kollektivtrafikken. Fylkeskommunene får én milliard kroner til å sikre kollektivtrafikken, kommunene for øvrig får nærmere fire milliarder kroner for å sette i gang mottiltak, sier Ryste.  

Også på veivedlikehold og rassikring kommer det mer penger. Stortinget sier ja til en vedlikeholdsmilliard, slik NAF har bedt om. Av disse pengene går 600 mill. til riksveiene, 200 mill. til jernbane, og 100 mill. til rassikring. Stortinget har også bedt regjeringen om å komme raskt tilbake med en liste over utbyggingsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter som kan settes raskt i gang, både på vei og jernbane 

Fylkesveiene er ikke nevnt direkte i pakken, men Stortinget sier at det bør minst bevilges fire milliarder kroner til kommunene og fylkene i den kommende tiltakspakken for å sikre oppdrag til blant annet anleggsbransjenDet er helt riktig sett. Det er et stort behov for mer veivedlikehold i hele landet. De siste seks årene har vedlikeholdsbudsjettet stått stille, og forfallet på veiene øker år for år. Med 300 000 uten jobb må vi bruke muligheten til å holde hjulene i gang og samtidig sikre tryggere og bedre veier. Nå har Stortinget sagt ja til en økning i vedlikeholdet, og dette er bra og langt på vei det NAF har ment var riktig å gjøreselv om vi hadde sett for oss at fylkesveietterslepet også hadde fått en plass i denne runden, sier Ryste.  

Dette er noe av innholdet i pakken som Stortinget vedtar 31. mars:  

  • En vedlikeholdspakke på vei, bane og rassikring på 1 mrd. kroner. 
  • Fire milliarder til kommunene for å sikre arbeidsplasser gjennom at kommunene kjøper vedlikeholds- og anleggstjenester  
  • Én ekstra milliard kroner til å kompensere for tapte billettinntekter til fylkeskommunal kollektivtrafikk 
  • Reduserte takster på riksveiferjer ut juni. Billettene blir redusert med rundt 20 pst.  
  • Økte inntekter til byene og kommunene på 3,5 mrd. kroner (frie midler).  

 

Kontakter

Bilder

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom